Nie taki polski straszny -zajęcia dla uczniów między innymi z

advertisement
Nie taki polski straszny -zajęcia dla uczniów między innymi z trudnościami w
czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Mistrzowie słowa i pióra - celem zajęć jest między innymi rozwijanie umiejętności
porozumiewania się w j. polskim, rozwijać zdolności twórcze, wyobraźnię i
aktywność.
Poznajemy tajemnice przyrody - zajęcia mają rozwijać zainteresowania przyrodą,
geografią poprzez między innymi obserwację przyrody, doświadczenia.
Matematyka do kwadratu - celem zajęć jest między innymi doskonalenie
umiejętności z zakresu matematyki, jej zastosowania itp.
Pokonać matematykę - zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych.
Komputer bez tajemnic -celem zajęć jest rozwijanie umiejętności informatycznych.
Strona Internetowa pomysłem na biznes- zajęcia obejmujące min. naukę
planowania strategicznego w oparciu o wiedzę matematyczną oraz tworzenie stron
www.
Świat pędzlem i nutą malowany -zajęcia mają na celu między innymi rozwijanie
wyobraźni, pamięci, pomysłowości.
Moja mała ojczyzna- celem zajęć jest wzbogacenie wiedzy uczniów między innymi o
regionie, kulturze kształtowanie więzi ze wspólnotą lokalną
Komunikacja społeczna- zajęcia mają wykształcić poprawne i skuteczne formy
komunikowania się.
Gadu- gadu- celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy uczniów.
Jak być lepszym w szkole- zajęcia mają rozwijać motywację do nauki, redukować i
kompensować niepowodzenia w szkole.
W świecie techniki i nauki- zajęcia mają za zadanie uczyć min. o zawodach,
poszerzać zainteresowania techniką.
Terapia przez muzykę i ruch z wykorzystaniem metod K.Vopla, Carla Orfa, BetiStrauss- zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji
werbalnej i pozawerbalnej, wzrost uspołecznienia.
Easy English- zajęcia mają za zadanie między innymi poszerzenie wiedzy oraz
zainteresowań uczniów uzdolnionych z j. angielskiego.
Improve your English -zajęcia
umiejętności z j. angielskiego.
dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu
Francuski nie jest taki trudny- zajęcia mają rozbudzać zainteresowanie j.
francuskim, rozwijać zdolności językowe.
Dogoterapia- zajęcia skierowane do uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z
zaburzeniami zachowania emocji, fobiami.
Download