Rozliczanie pracowników

advertisement
Rozliczanie pracowników
Często zdarza się iż, kierownictwo przedsiębiorstwa napotyka problem związany z właściwym
rozliczaniem pracowników. Nie należy mylić tego pojęcia z inwigilacją personelu lecz rozumieć
jako kontrolę czasu pracy, mającą na celu właściwe oszacowanie kosztów związanych
w realizacją zamówień produkcyjnych.
Niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, iż nie mamy żadnej kontroli nad czasem pracy
personelu. Informacje, które posiadamy, a są one weryfikowalne w obrębie naszego
przedsiębiorstwa odnoszą się do przyjścia i wyjścia pracownika. Wiemy również, że w ciągu
zmiany zajmował się wykonywaniem zlecenia nr XX/XXX, a jego praca przyniosła wymierny
efekt w postaci wytworzenia określonej ilości wyrobów gotowych.
Czy
te
informacje
są
wystarczające?
Należy
stwierdzić,
że
rzeczywiście
są, lecz w przedsiębiorstwach zorientowanych na wykonywanie stałych zleceń, od stałych
kontrahentów, ze stałymi kosztami, ze stałymi wynagrodzeniami pracowników.
Korzystając z programu do zarządzania produkcją nie tylko zdobędziemy konieczne
nam informacje, potrzebne do analizy rentowności przyjmowanych zamówień produkcyjnych,
ale i dodatkowo nasza firma zacznie się rozwijać. Wielu przedsiębiorców jest zdania,
iż wprowadzenie szczegółowej rejestracji czasów pracy wywoła ogólny sprzeciw wśród
pracowników. Tego typu podejście nie do końca zgodne jest z rzeczywistością.
Pracownicy niejednokrotnie sami czują się niekomfortowo w sytuacji braku planu wykonywania
zadań, gdy nie mają jasno sprecyzowanych i dostosowanych do ich zdolności zadań
produkcyjnych. Niejednokrotnie pracownicy chcieliby się rozwijać, lecz jak mogą rozwijać
się w sytuacji, w której ich starania pójdą na marne ponieważ nikt nie zauważy
ich zaangażowania. Dodatkowo, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na konsekwentną politykę
kadrowo-płacową zmierzającą do promowania wydajności, z uwzględnieniem indywidualnych
zdolności pracowników, pracownicy będą czuć się dobrze w swoim miejscu pracy.
Ważne jest indywidualne podejście po pracownika, a nie wskazywanie ogólnej wydajności, która
to ma służyć jako wyznacznik dla całego personelu. Każdy z pracowników ma indywidualne
zdolności pozwalające mu na pracę szybszą lub wolniejszą, lecz nie zawsze ta wolniejsza
oznacza gorszą. Najgorszym z możliwych rozwiązań jest wrzucanie wszystkich pracowników
do jednego worka i przypisanie im tych samych limitów produkcyjnych. Bardzo trudnym
zadaniem jest dostrzeżenie z poziomu wyższego kierownictwa tych delikatnych różnic,
pozwalających na umieszczenie pracownika w określonym segmencie premiowania.
Wymaga to czasu i narzędzia, które w systematyczny i dokładny sposób pozwoli wychwytywać
różnice, aby później wyznaczyć limity produkcji w odniesieniu do indywidualnych grup
pracowników.
Autor: Ł. Piwowoński
Download