Zarz*dzanie Produkcj* i Us*ugami

advertisement
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Instytut Zarządzania
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Literatura
Dr inż. Piotr Chwastyk
email: [email protected]
www.chwastyk.pwsz.nysa.pl
Literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lewandowski J. Skołud B., Plinta D.: Organizacja systemów produkcyjnych. PWE, Warszawa
2013.
Wróblewski K. J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. WNT, Warszawa 1993.
Witkowski T.: Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WNT, Warszawa 2000.
Skołud B.: Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej. Zeszyty Naukowe PŚ1.
Mechanika, z. 136, Gliwice 2000.
Lis St, Santarek K., Strzelczak St: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych.
Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. I i II,
PLACET, Warszawa 2004.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
Brzeziński M. (red.): Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów
produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, PLACET, Warszawa 2002.
Muhlemann A. P., Oakland J. S., Lockyer K. G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN,
Warszawa 2001.
Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001
Pfohl H-C: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka,
Poznań 2001.
Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd II, PWE, Warszawa 2001.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1997.
Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
Jasiński Z. (red): Podstawy zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN, Warszawa 2001.
ZPU wyk. I/2
Download