Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki

advertisement
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
L.p.
Tytuł projektu
Nazwa oferenta
Przyznana kwota
dotacji
Tytuł zadania: Edukacja kultruralna różnych grup wiekowych
1. Ochotnicza Straż Pożarna "SIEDLICE"
Ognisko muzyczne
11 000,00 zł
2. Stowarzyszenie "Sztuka Miasta"
Chopin Haloo
25 000,00 zł
3. Towarzystwo Przyjaciół Chóru "Cantabile"
4. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Koncert z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
Galeria Architektury - konkurs
5 000,00 zł
17 000,00 zł
5. Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
6. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa
Polskiego
Cykl wystaw w Małej Galerii GTF
"Baśnie z tysiąca i jednego kraju" - festiwal opowieści i baśni z dalekich i
bliskich stron
25 000,00 zł
3 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego
"Buziaki"
8. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Pasji "Przez
Taniec do Serca"
Koncerty dla mieszkańców, udział w festiwalach
20 000,00 zł
Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca - Gorzów na parkiecie 2016
7 000,00 zł
9. Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy
"Teatr to zabawa"
5 000,00 zł
10. Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec
"Aluzja"
Koncerty, udział w festiwalach i konkursach, otwarte lekcje z zakresu
historii tańca
27 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kultura i sztuka w gorzowskim UTW
17 000,00 zł
12. Stowarzyszenie Miłośników Tańca FART
Udział w festiwalach, warsztaty "Gorzowski dziecięcy przystanek
artystyczny"
10 000,00 zł
13. Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta
Konkurs gry na flecie prostym "Flet prosty jest prosty!"
14. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Pasji "Przez
Taniec do Serca"
15. Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka
Wieniawskiego
16. Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Autyzmem
Udział w turniejach oraz cykl warsztatów tanecznych zorganizowanych
na terenie miasta
Niezbędnik melomana - wiem, więc rozumiem
17 000,00 zł
Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
17 000,00 zł
17. Stowarzyszenie Promocji Kultury KAMIENICA
Cykl warsztatów ciało-oko-ucho
18. Fabryka Aktywności Młodych
"Horror w Gorzowie"
2 200,00 zł
4 000,00 zł
7 000,00 zł
0,00 zł
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
19. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej "Kontra-Mini"
Bieżąca działalność zespołu
0,00 zł
20. Stowarzyszenie "Sztuka Miasta"
Gra edukacyjna o Gorzowie
0,00 zł
21. Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu
Kultury
22. Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru
Cykl pelenrów fotograficznych zakończonych wystawą "Gorzowskie
Impresje"
"Aktorem być chcę, czyli przedszkolaki w teatrze"
0,00 zł
23. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
0,00 zł
24. Stowarzyszenie Wodniaków - Przystań Gorzów
XXXIV Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne Gorzów Wlkp. - Garbicz
2016
Wioska Wikingów
25. Fundacja Animacji Kobiet
Uwikłani w wielokulturowość
0,00 zł
26. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Wymiana doświadczeń- nauczyciele ze wschodu (Litwa, Białoruś,
Ukraina) z nauczycielami gorzowskich szkół
0,00 zł
27. Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania
Dziedzictwa Kulturowego
Laboratorium Współczesności
0,00 zł
28. Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu
Kultury
XV Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży
0,00 zł
29. Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu
Kultury
VI Regionalne Bienale Twórczości Dzieci i Młodzieży
0,00 zł
30. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej "Kontra-Mini"
Udział w ogólnopolskim festiwalu tańca
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Tytuł zadania: Przedsięwzięcia wielokulturowe
1. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Kaziuki 2016
10 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury
Cygańskiej im. Papuszy
XXVII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Romane
Dyvesa
57 300,00 zł
3. Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury
Cygańskiej im. Papuszy
X Jubileuszowa Wigilia Kultur i Narodów
10 000,00 zł
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze,
Zarząd Oddziału Zakładowego "Stilon"
Slajdowiska Multikulti
10 000,00 zł
5. Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Gorzowie Wlkp.
44. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego
6 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Łemków, Koło w Gorzowie Wlkp.
Organizacja koncertu
4 000,00 zł
7. Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Gorzowie Wlkp.
Spotkania z kulturą ukraińską
2 000,00 zł
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Festiwal Multikulti
15 000,00 zł
XXXVII Konfrontacje Fotograficzna
25 000,00 zł
10. Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka
Wieniawskiego
Organizacja koncertu muzyki popularnej różnych narodów
15 000,00 zł
11. Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania
Dziedzictwa Kulturowego
12. Związek Romów Polskich, Oddział w Gorzowie Wlkp.
Ingerencje 2016
0,00 zł
Światowy Dzień Romów - wystawa fotograficzna
0,00 zł
13. Związek Romów Polskich, Oddział w Gorzowie Wlkp.
Przegląd talentów wokalno-tanecznych "Tańczmy w koło i wesoło"
0,00 zł
14. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
"Żywa Biblioteka Gorzów Wlkp."
0,00 zł
8. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze,
Zarząd Oddziału Zakładowego "Stilon"
9. Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
Tytuł zadania: Działania popularyzujące historię miasta.
1. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek
Przeszłości
Nadwarciański rocznik historyczno-archiwalny
6 000,00 zł
2. Fundacja Galaktyka Art.
Gorzów w różowych okularach cz. II
4 500,00 zł
3. Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda
"Łączą nas ludzie i miejsca"
4. Stowarzyszenie Wodniaków - Przystań Gorzów
5. Stowarzyszenie Multimedia Na Granicy
Uzupełenie wystawy zabytkowych maszyn parowych
Film "Nostalgia miasta"
6. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa
Polskiego
"Młodzi patrioci - kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodziezy
poprzez popularyzowanie historii i kultury naszego miasta i kraju"
0,00 zł
7. Fundacja Działań Obywatelskich "Kwadrat"
Produkcja spektaklu o Gorzowie
0,00 zł
8. Stowarzyszenie "Sztuka Miasta"
Przewodnik kulinarny po smakach miasta
0,00 zł
9. Towarzystwo Miłośników Gorzowa
Gorzowski Szlak Pamięci
0,00 zł
10. Towarzystwo Miłośników Gorzowa
Almanach Gorzowski Gorzów - Landsberg
0,00 zł
11. Stowarzyszenie Multimedia Na Granicy
Film "Edmund Migos - zapomniany?"
0,00 zł
12. Towarzystwo Miłośników Gorzowa
Gorzów w historii oczami dziecka
0,00 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł
0,00 zł
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tytuł zadania: Inicjatywy prezentujące lokalną i regionalną twórczość i twórców
1. Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec
"Aluzja"
Między metaforą słowa i ruchu / Papusza wśród współczesnych - spektakl
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego
"Mali Gorzowiacy"
3. Stowarzyszenie Wodniaków - Przystań Gorzów
ZTL Mali Gorzowiacy dla Miasta i jego Mieszkańców - obchody
Jubileuszu 35-lecia
Malowanie obrazów podczas rejsów lodołamaczem "Kuna"
24 000,00 zł
4. Fundacja Kota Dziwaka
"Na żywo w Magnetoffonie"
10 000,00 zł
5. Związek Literatów Polskich, Oddział w Gorzowie Wlkp. Biblioteka Pegaza Lubuskiego
6 000,00 zł
2 000,00 zł
8 000,00 zł
6. Fundacja Kota Dziwaka
"Obrazy dźwięku / cykl wystaw"
4 000,00 zł
7. Fundacja Czysta Woda
II Gorzowskie Zaduszki
5 000,00 zł
8. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Spotkania "Nie Jednego Autora"
1 000,00 zł
9. Związek Literatów Polskich, Oddział w Gorzowie Wlkp. "Pegaz Lubuski" - dodatkowe numery
0,00 zł
10. Stowarzyszenie Promocji Kultury KAMIENICA
spektakl muzyczno-poetycki
0,00 zł
11. Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka
Wieniawskiego
Koncerty jazzowe
0,00 zł
12. Stowarzyszenie Multimedia Na Granicy
Magazyn Kulturalny - spotkania z muzami
0,00 zł
13. Stowarzyszenie Promocji Kultury KAMIENICA
Płyta "Strefy intymne"
0,00 zł
Tytuł zadania: Aktywność kulturalna zlokalizowana w otwartej przestrzeni miejskiej
1. Ochotnicza Straż Pożarna "SIEDLICE"
2. Stowarzyszenie "Sztuka Miasta"
Jubileusz 55-lecia funkcjonowania Orkiestry Dętej OSP Siedlice w
Gorzowie Wlkp.
"Gorzów miastem w cyberprzestrzeni"
8 000,00 zł
18 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego
"Mali Gorzowiacy"
ZTL Mali Gorzowiacy w fotografii - wystawy i ekspozycje
2 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta
Cykl koncertów plenerowych "Gorzów - Przystań - Posłuchaj"
0,00 zł
5. Fundacja Rozwoju Kinematografii
Wakacje filmowe
0,00 zł
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
6. Stowarzyszenie "Sztuka Miasta"
Kolorowe podwórka
0,00 zł
7. Stowarzyszenie "Sztuka Miasta"
Mural - Sportowa 4
0,00 zł
8. Towarzysztwo Miłośników Gorzowa
9. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
Wystawa plenerowa "Utracone place Gorzowa"
Przygotowania do III Orszaku Trzech Króli
0,00 zł
0,00 zł
Mural - Warszawska 42
0,00 zł
10. Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu
Kultury
Tytuł zadnia: Niszowe inicjatywy kulturalne
1. Stowarzyszenie Promocji Kultury KAMIENICA
TERMINAL08- Poza widzialnym 2016
18 000,00 zł
2. Fundacja Czysta Woda
XI Konferencja Kobiet
10 000,00 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna "SIEDLICE"
Przygotowanie orkiestry, 10 koncertów dla mieszkańców Gorzowa Wlkp.
28 000,00 zł
4. Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata
Alberta
Dni Kultury z Bratem Albertem
5 000,00 zł
5. Fundacja Ad Rem
Jubileusz 15-lecie Na Zapiecku
4 000,00 zł
6. Klub Inteligencji Katolickiej
Gorzowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
8 000,00 zł
7. Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne
Komputery i Gry"
Gorzów Gaming Weekend 2016
0,00 zł
8. Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury
Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu
0,00 zł
9. Stowarzyszenie Miłosników Muzyki Chóralnej w
Gorzowie Wlkp.
"Brzmienie pokoleń" - warsztaty
0,00 zł
10. Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne
Komputery i Gry"
Gorzowski Festiwal Seriali
0,00 zł
11. Fundacja Pozytywka
"Posłuchaj muzyki"
0,00 zł
12. Fundacja Animacji Kobiet
"Siedem bajek z siedmiu wzgórz"
0,00 zł
SUMA:
560 000,00 zł
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych
1.
Klub Gier Bitewnych "Rogaty Szczur" - projekt pn.
Barwy wojny
2.
Klub Sportowy "Admira" - wydawnictwo o sportach
wodnych na Warcie
Każdy może żądać uzasadniania przyjęcia bądź
odrzucenia oferty w ciągu 30 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu.
Podstawa prawna: art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie zwykłe nie może otrzymywać dotacji zgodnie z art. 42 pkt
1 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.2015.1393 t.j.)
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego nie należą do działań statutowych oferenta.
Download