Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na

advertisement
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie
realizacji zadania w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
ZADANIE 1
Działalność kulturalna III Sektora w Opolu
Łączna kwota przyznanych dotacji w zadaniu: 220.000 zł.
Lp.
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
Przyznan
a dotacja
1
Jezuicki Ośrodek Formacji i
Kultury Xaverianum
Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej -23 Dni
Xaverianum.
8.000
2
Związek Polskich Artystów
Plastyków Okręg Opolski
Wystawy artystów plastyków w Galerii ZPAP
Pierwsze Piętro. Projekt i druk 11 folderów.
6.000
3
Związek Polskich Artystów
Plastyków Okręg Opolski
5.000
4
Salon Jesienny 2016. Nagroda Prezydenta Miasta
Opola oraz druk i projekt katalogu Salon Jesienny
2016.
„Opole miasto legend i tajemnic” cz 2 – film
paradokumentalny.
Opolanie znani i nieznani, cz.4: 1918-1945.
10.000
8
Opolska Fundacja Filmowa
OFFILM
Polskie Towarzystwo
Historyczne o. Opole
Stowarzyszenie Teatru Tańca i Raj Kultury
Ruchu z Ogniem Mantikora
Stowarzyszenie Opolskie Lamy Opolskie – Lamki – Warsztaty Animacji Poklatkowej
dla Dzieci.
Stowarzyszenie Opolskie Lamy Centrum Kultury Oleska 45. Kino Meduza.
9
Fundacja 2.8
Organizacja 6 Opolskiego Festiwalu Fotografii.
14.000
10 Fundacja 2.8
Cykl spotkań warsztatowych „Ostrość na Fotografię”.
3.000
11 Stowarzyszenie Kulturalne
Opole
12 Stowarzyszenie Uniwersytetu
Opolskiego Juvenes
13 Stowarzyszenie Uniwersytetu
Opolskiego Juvenes
14 Towarzystwo
Międzynarodowych Kursów
Muzycznych im. Jerzego
Hellera
15 Towarzystwo
Międzynarodowych Kursów
Muzycznych im. Jerzego
Hellera
16 Stowarzyszenie na rzecz dzieci
i młodzieży Józef w Opolu
Opole Songwriters Festival 2016
11.000
XXVI Zimowa Giełda Piosenki w Opolu.
8.000
IV Muzyczne Spotkania na Wzgórzu Uniwersyteckim.
7.000
27 Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu. Kurs
mistrzowski improwizacji fortepianowej i koncert
Włodka Pawlika.
5.000
X Festiwal Śląskie Lato Muzyczne
9.000
Orkiestromania – nasze hobby to wspólne
muzykowanie! Wspieranie rozwoju młodzieżowej
orkiestry dętej w dzielnicy Opole- Szczepanowice.
5.000
5
6
7
5.000
7.000
8.000
10.000
17 Stowarzyszenie OPAK
Kultura w Formacie A2, 2016
19.000
18 Stowarzyszenie OPAK
Dyplomy 2016
4.000
19 Stowarzyszenie OPAK
Miejsce X – przestrzeń działań społecznokulturalnych.
Festiwal Tańca Opole 2016. Grand Prix Polski w
tańcu towarzyskim.
Międzynarodowy Otwarty Puchar Polski Mażoretek
Opole 2016
7.000
Opolski Śpiewnik Rodzinny
3.000
49, 50 i 51 Elementu – Gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej
Piosenki
6 Festiwal Muzyczny W Oparach Dźwięków.
15.000
25 Fundacja Aktywni - Kreatywni
VI Piknik Rodzinny nad Odrą
14.000
26 Fundacja „Dla Dziedzictwa”
II Opolski Test Wiedzy Żołnierzach Wyklętych.
3.000
27 Opolskie Towarzystwo
Fotograficzne
Wystawa i folder fotografii pt. „Opole Kulturalne”
prezentowana podczas Dni Opola.
8.000
20 UKS Maestro
21 Stowarzyszenie Mażoretek
Tamburmajorek i
Cheerleaderek Polskich
22 Diecezjalny Instytut Muzyki
Kościelnej
23 Fundacja Stolicy Piosenki
Polskiej
24 Towarzystwo Muzyczne
8.000
3.000
15.000
ZADANIE 2
Organizacja działań z zakresu kultury w ramach Opolskiej Nocy Kultury
Łączna kwota przyznanych dotacji w zadaniu: 24.150 zł.
Lp.
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
Przyznan
a dotacja
1
Stowarzyszenie Kochanowski
Moje teatralne marzenie…Pokaz warsztatowy grup
dziecięco-młodzieżowych Teatrownii podczas Nocy
Kultury 2016.
Noc Kultury. Noc Kina Francuskiego.
4.000
2
Stowarzyszenie Opolskie
Lamy
3
Towarzystwo Muzyczne
Spotkanie muzyczno-kulinarne ( w ramach Opolskiej
Nocy Kultury 2016) Biała Gruszka.
3.650
4
Stowarzyszenie OPAK
799-lecie Opola. Opolska Noc Kultury w Miejscu X.
3.500
5
Stowarzyszenie Teatru Tańca i
Ruchu z Ogniem Mantikora
Tradycja Skarb Regionu.
4.000
6
Fundacja Blues Opole
„Ja jestem noc czerwcowa, królowa jaśminowa…”
Recital dwóch kobiet bardów – Basi Beuth oraz
Martyny Jakubowicz.
4.500
4.500
ZADANIE 3
Organizacja Festiwalu Filmowego w Opolu
Lp.
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
Przyznan
a dotacja
1
Stowarzyszenie Opolskie
Lamy
14 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy.
150.000
ZADANIE 4
Organizacja i przeprowadzenie dwóch otwartych koncertów w ramach cyklu imprez Piastonalia
2016 w Opolu
Brak rozstrzygnięcia.
Download