Program Konferencji 2016

advertisement
PROGRAM II KONFERENCJI MÓZG–KOMPUTER 2016
Aula Błękitna Politechniki Opolskiej, 15 marca 2016, ul. Mikołajczyka 16, Opole
Główny organizator: Instytut Automatyki i Informatyki WEAiI PO
8.00-8.30 - Rejestracja uczestników
08.30 - 08.50 - Przywitanie zaproszonych Gości
08.50 - 09.10 - PROF. DR HAB. INŻ. Marian ŁUKANISZYN - Wydział
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Możliwości kształcenia na WEAiI PO. Prezentacja nowej bazy
dydaktycznej Instytutu Automatyki i Informatyki PO.
Neurobiologia –
Mikroneurochirurgia
09.10 - 09.30 - PROF. DR HAB. N. MED. Mieczysław POKORSKI
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława
Mossakowskiego
Polskiej
Akademii
Nauk
- Neuronalne
mapy
otoczenia: formowanie prostych pamięci
09.30 - 09.50 - DR N. MED. Dariusz ŁĄTKA - Oddział Neurochirurgii
Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu - Komputerowe
wspomaganie w chirurgii mózgu - teraźniejszość i perspektywy
na przyszłość
Kognitywistyka –
Analiza procesów
09.50 - 10.10 – DR HAB. Grzegorz FRANCUZ - Instytut Filozofii
Uniwersytet Opolski - Neuronauka a problem wolnej woli
10.10 - 10.30 – JM REKTOR PMWSZ w Opolu, DR N. O K. F. Tomasz
HALSKI - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Kiedy mózg jest dojrzały?
10.30 - 10.50 - PROF. NADZW. DR HAB. Roman OLEJNIK – Instytut
Ekonometrii i Informatyki, Politechnika Częstochowska - Udział
matematycznej dziedziny zwanej topologią w analizie procesów
technologicznych TOYOTY
10.50 – 11.05 - Przerwa kawowa
Biofizyka - Biochemia
11.05 - 11.25 - PROF. NADZW. DR HAB. Marcin CZERWIŃSKI Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk – Mózg i układ odpornościowy: razem czy
osobno?
11.25 - 11.45 - DR HAB. Dariusz MAN - Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki, Uniwersytet Opolski - Biofizyka mózgu - czy istnieje
globalna świadomość?
Modelowanie Neuroinformatyka
11.45 – 12.05 – PROF. DR HAB. INŻ. Anna WALASZEKBABISZEWSKA - Instytut Automatyki i Informatyki, Politechnika
Opolska – Modelowanie systemów biologicznych w ujęciu
probabilistyczno-rozmytym
12.05 - 12.25 – DR Anna SOCHOCKA - Zakład Technologii Gier,
Uniwersytet Jagielloński - Interfejsy mózg-komputer science czy
fiction?
12.25 - 12.45 – Michał SŁAPEK - Instytut Automatyki i Informatyki,
Politechnika Opolska – Tworzenie aplikacji w oparciu o narzędzia
neuroinformatyczne w korelacji z technologią BCI
W KONFERENCJI UDZIAŁ WEZMĄ PRZEDSTAWICIELE NASTĘPUJĄCYH JEDNOSTEK NAUKOWYCH/FIRM:
Technologia BCI
Pokaz sterowania on-line
12.45 – 13.05 - MGR INŻ. Dominika ŚWIERCZYŃSKA - Instytut
Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska - Najnowsze
rozwiązania w komercyjnych urządzeniach mózg-komputer
13.05 - 13.25 – INŻ. Łukasz DEBITA - Instytut Automatyki i
Informatyki, Politechnika Opolska - Sterowanie on-line przy użyciu
Emotiv EPOC+ NeuroHeadset
13.25 - 13.50 - Przerwa kawowa
Inżynieria biomedyczna
13.50 - 14.10 – PROF. NADZW. DR HAB. Jan SZCZEGIELNIAK Katedra
Fizjoterapii
Klinicznej
Politechnika
Opolska,
Szpital
Specjalistyczny MSW - Wirtualna rzeczywistość w fizjoterapii
14.10 - 14.30 – DR INŻ. Szczepan PASZKIEL - Instytut Automatyki i
Informatyki, Politechnika Opolska - Rola technologii interfejsów
mózg-komputer w inżynierii biomedycznej
Neurorehabilitacja –
Biofeedback
14.30 - 14.50 - MGR Beata SOBERA-BARON – Cliro Opole - Trening
uwagi słuchowej wykorzystujący elektroniczne ucho
14.50 - 15.10 - DR Grzegorz BILIŃSKI – Neuroreha, Państwowa
Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu - Skuteczność
neurorehabilitacji pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
w obrazie funkcjonalnym MRI
SPONSOR NAGRÓD:
15.10-15.20 - Zakończenie Konferencji
Rozlosowanie nagród rzeczowych – wysokiej jakości sprzętu
sieciowego ufundowanego przez firmę D-LINK Polska.
PATRONAT HONOROWY:
JM REKTOR PO
Kuratorium Oświaty
w Opolu
Prezydent Miasta
Opola
Dziekan WEAiI PO
KOMITET NAUKOWY:
DR HAB. INŻ. Ryszard BENIAK, prof. PO; PROF. DR HAB. INŻ. Tomasz BOCZAR; DR HAB. INŻ. Sebastian BORUCKI, prof. PO
DR HAB. INŻ. Andrzej CICHOŃ, prof. PO; DR HAB. Marcin CZERWIŃSKI, Polska Akademia Nauk; DR HAB. Grzegorz
FRANCUZ; DR HAB. INŻ. Paweł FRĄCZ, prof. PO; DR Tomasz HALSKI, JM Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Opolu; DR HAB. INŻ. Wojciech HUNEK, prof. PO; DR HAB. INŻ. Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, prof. PO,
Prorektor Politechniki Opolskiej; PROF. DR HAB. INŻ. Krzysztof LATAWIEC; DR N. MED. Dariusz ŁĄTKA, Ordynator Oddziału
Neurochirurgii WCM Opole; PROF. DR HAB. INŻ. Marian ŁUKANISZYN, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i
Informatyki Politechniki Opolskiej; DR HAB. Dariusz MAN, prof. UO; KS. PROF. DR HAB. Piotr MORCINIEC; KS. DR HAB.
Roman OLEJNIK, prof. PCz; DR HAB. INŻ. Mariusz PELC, prof. PO; PROF. DR HAB. N MED. Mieczysław POKORSKI, Polska
Akademia Nauk; DR HAB. INŻ. Jan SADECKI, prof. PO; PROF. DR HAB. INŻ. Jerzy SKUBIS; DR HAB. INŻ. Rafał
STANISŁAWSKI, prof. PO; DR HAB. Jan SZCZEGIELNIAK, prof. PO, Kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego w szpitalu
MSWiA; DR HAB. INŻ. Wiesław TARCZYŃSKI, prof. PO; DR HAB. INŻ. Krzysztof TOMCZEWSKI, prof. PO; PROF. DR HAB. INŻ.
Anna WALASZEK-BABISZEWSKA; DR HAB. INŻ. Maria WRZUSZCZAK, prof. PO; DR HAB. INŻ. Krzysztof ZATWARNICKI;
PROF. DR HAB. INŻ. Dariusz ZMARZŁY
PATRONAT MEDIALNY:
Koordynator II Konferencji MÓZG-KOMPUTER 2016 OPOLE: dr inż. Szczepan Paszkiel, [email protected]
Download