Część A obiekty przy szpitalach zakaźnych/ oddziałach zakaźnych i

advertisement
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
ZAŁĄCZNIK NR 20
DATA:
WYKAZ OBIEKTÓW WYTYPOWANYCH DO UTWORZENIA OBIEKTÓW
KWARANTANNOWYCH TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ
Z POSTĘPOWANIEM W OBIEKTACH KWARANTANNOWYCH
Część A obiekty przy szpitalach zakaźnych/ oddziałach zakaźnych i obserwacyjno- zakaźnych
Nazwa i adres szpitala z oddziałem
zakaźnym/ obserwacyjno-zakaźnym.
Lp.
Nazwa oddziału (w szpitalu z oddziałem
zakaźnym), w którym jest możliwe
zorganizowanie miejsc
kwarantannowych.
Rodzaj sal chorych
Osoba kontaktowa, telefon,
e-mail
Liczba łóżek
na oddziale
Ilość sal z
indywidualnym
pomieszczeniem
higienicznosanitarnym
Sale
1-os.
Sale
2-os.
Sale
3-os.
Sale
4-os.
Sale
> 4-os.
2
2
7
2
5
2
7
2
0
0
11
Ilość
ogólnodostępnych
pomieszczeń
higienicznosanitarnych
Zaplecze żywieniowe *
kuchnia
własna
catering
2
0
1
0
0
PPIS w BYTOMIU
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w
Bytomiu, 41-902 Bytom, ul.
Żeromskiego 7
1
Oddział Obserwacyjno- Zakaźny i
Hepatologii Zakaźnej
41-902 Bytom, Al. Legionów 49
Dr n. med. Andrzej Tomczyk - Dyrektor
Szpitala
tel. 32 396 32 51
e-mail : [email protected]
60
PPIS w CZĘSTOCHOWIE
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
ul. PCK 7
42-200 Częstochowa
Agnieszka Zasadzińska
tel. 693 200 868
22+2
łóżeczka
dziecięce
2
1
Oddział Chorób Wewnętrznych z
Ośrodkiem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej i z Ośrodkiem
Stacjonarnej Rehabilitacji
Kardiologicznej
ul. Al. Pokoju 44
42-200 Częstochowa
Małgorzata Poltacha
tel. 696 635 143
7
4
9
7
1
4
5
1
75
0
PPIS w RACIBORZU
3
Szpital Rejonowy
im. Dr Józefa Rostka
w Raciborzu - Oddział
Obserwacyjno-Zakaźny,
47-400 Racibórz,
ul. Gamowska 3
Sekretariat: 32 755 37 37
Sekr. Dyrekcji: - fax 32 755 50 49
Oddz. Obs.-Zak. dyżurka pielęgniarek:
32 755 53 70
Sekretariat: 755 53 72
Ordynator: 755 53 73
25
1
2
9
0
0
12
0
0
1
15
0
6
1
0
0
7
7
0
1
199
12
21
28
9
6
36
14
PPIS w TYCHACH
4
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Tychach ul.
Edukacji 102,
43-100 Tychy
Lek. Med. Zofia Kwaśniewicz
Kierownik Oddziału ObserwacyjnoZakaźnego
[email protected]
suma
Część B obiekty sanatoryjno- rehabilitacyjne
Lp.
Nazwa i adres podmiotu leczniczego (sanatorium, uzdrowiska, szpitala uzdrowiskowego,
innego podmiotu leczniczego lub oddziału szpitalnego z możliwością łatwej ewakuacji
przebywających tam pacjentów)
Rodzaj sal chorych
Osoba kontaktowa, telefon,
e-mail
Liczba
łóżek w
obiekcie/
na
oddziale
Sale
1-os.
Sale
2-os.
Sale
3-os.
Sale
4os.
Sale
> 4os.
Dorota Mucha - Pielęgniarka
Epidemiologiczna, nr tel:
33/8172166,wewn.511
e-mail: [email protected]
41
1
11
6
0
0
Ilość sal z
indywidualnym
pomieszczeniem
higienicznosanitarnym
Zaplecze żywieniowe *
Ilość
ogólnodostępnych
pomieszczeń
higienicznokuchnia
Catering
sanitarnych
własna
PPIS w BIELSKU BIAŁEJ
1
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny
dla Dorosłych,
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
( budynek „SZYMON”)
6
(1 os)
1
1
0
2
2/ 16
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze,
Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze,
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze,
Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Dorota Mucha - Pielęgniarka
Epidemiologiczna, nr tel:
33/8172166,wewn.511
e-mail: [email protected]
Dorota Mucha - Pielęgniarka
Epidemiologiczna, nr tel:
33/8172166,wewn.511
e-mail: [email protected]
Dorota Mucha - Pielęgniarka
Epidemiologiczna, nr tel:
33/8172166,wewn.511
e-mail: [email protected]
11
0
3
0
0
1
4
(11 os.)
18
1
1
5
0
0
55
0
13
8
0
Dorota Lipińska
tel. 668 893 919
e-mail: [email protected]
12
0
3
2
Małgorzata Kapuśniak
[email protected]
tel. 508189580
244
9
29
49
0
90
0
1
1
0
5
(12 os.)
1
1
0
1
20
(49 os.)
1
1
0
0
0
0
3
0
1
59
0
0
26
14
1
0
0
15
1
0
16
1
1
0
10
14
7
0
31
0
1
0
515
5
81
10
PPIS w CHORZOWIE
3
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy
ul. Szpitalna 2
41-600 Świętochłowice
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
PPIS w CIESZYNIE
4
Śląskie Centrum Reumatologii Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności
im. gen. J. Ziętka Spółka z o.o.
43-450 Ustroń ul. Szpitalna 11
5
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „BUCZE” sp. z o.o. w Górkach Wielkich
6
Wojewódzkie Centrum Pediatrii „KUBALONKA „w Istebnej
Istebna 500
7
8
Podmiot Leczniczy:
Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.,
ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
tel. 33856-56-50
[email protected]
Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy “Równica”,
ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
Podmiot Leczniczy:
Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.,
ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
Maria Darlewska-Turant
338539293
[email protected]
Małgorzata Kosiarz-Podolska
[email protected]
501776378
Lekarz Naczelny,
Kierownik SiSU “Równica”
– dr n. med. Leszek Kowalski,
tel. 33856-55-51, mob. 508196-375
508-196-445 (lek. dyżurny)
[email protected]
Kierownik SU “Kos”
– lek. med. Elżbieta
Szydłowska,
tel. 33856-60-00/-01,
839
184
226 254
4
47
35
22
0
5
0
0
1
1
0
0
3/ 16
9
10
tel. 33856-56-50
[email protected]
Sanatorium Uzdrowiskowe “Kos”,
Ul. Zdrojowa 12, 43-450 Ustroń
Podmiot Leczniczy:
Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.,
ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
tel. 33856-56-50
[email protected]
Sanatorium Uzdrowiskowe “Narcyz”,
ul. Zdrojowa 9, 43-450 Ustroń
Podmiot Leczniczy:
Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe ‘Ustroń” S.A.,
ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń tel. 33856-56-50
[email protected]
Sanatorium Uzdrowiskowe “Rosomak”,
Ul. Zdrojowa 2, 43-450 Ustroń
mob. 508-196-406 (lek.
dyżurny)
[email protected]
Koordynator SU “Narcyz”
lek. med. Jacek Niwiński
tel. 33856-61-00/-99,
mob. 508-196-406 (lek.
dyżurny)
[email protected]
180
Kierownik SU “Rosomak”
– lek. med. Alina Marzec
tel. 33856-50-99,
mob. 508-196-377
[email protected]skoustron.pl
168
1
3
47
15
10
0
73
6
1
0
41
21
5
0
70
5
1
0
PPIS w KATOWICACH
11
12
13
Szpital MURCKI Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2,
40-749 Katowice
Oddział internistyczny
SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go maja 9,
41-100 Siemianowice Śląskie
Odział rehabilitacji narządu ruchu
Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 1
41-400 Mysłowice
Odział dermatologiczny
Bożena Chyla
tel. 32 255 61 62 wew. 204
35
1
6
5
0
1
1
3
0
1
29
1
14
0
0
0
3
3
0
1
18
1
0
0
3
1
0
3
0
1
32
2
11
0
2
0
1
3
(6 oczek WC,
2 prysznice)
0
1
e-mail:
[email protected]
Prezes Bolesław Gębarski
tel. 32 228 23 47
e-mail:
[email protected]
Marta Wencek
Prokurent
tel. 692425821
e-mail:
[email protected]
PPIS w LUBLIŃCU
14
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
42-700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48
Oddział Psychiatryczny Ogólny 0-7 z Pododdziałem Detoksykacyjnym
Wiesława Stawecka –
pielęgniarka epidemiologiczna
Tel. (34) 353 28 23
Katarzyna Szykowna
- pielęgniarka oddziałowa
Oddziału 0 – 7
4/ 16
15
Caritas Diecezji Gliwickiej
Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
p.w. Św. Rafała Archanioła,
42-700 Lubliniec, Rusinowice, ul. Zielona 23
Tel. (34) 353 29 28
[email protected]
Sylwia Brol
- pielęgniarka epidemiologiczna
tel. 34 3570523
[email protected]
91
1
45
0
0
0
46
3
1
0
60
0
30
0
0
0
30
2
0
1
20
0
10
0
0
0
10
1
0
1
Pawilon Limba
121
1
60
0
0
0
61
1
1
0
Pawilon Azalia
78
0
27
8
0
0
35
1
1
0
Pawilon Wrzos
27
0
6
5
0
0
7
2
1
0
34
10
9
3
0
0
21
0
1
0
10
6
2
0
0
0
8
0
1
0
7
1
3
0
0
0
4
0
1
0
28
13
6
1
0
0
20
1
1
0
39
1
3
4
5
0
0
3
1
0
Szpital Oddział Rehabilitacyjny dla dorosłych
57
1
6
4
8
0
1
4
1
0
Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci Stokrotka
50
0
5
0
10
0
3
1
1
0
Szpital Uzdrowiskowy dla dzieci Stokrotka
90
0
1
1
11
8
1
4
1
0
PPIS w TYCHACH
16
17
Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”
43-230 Goczałkowice -Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 51,
Sanatorium Uzdrowiskowe
Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”
43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 51,
Szpital Uzdrowiskowy
Pielęgniarka Emilia Filapek
32 210 73 54 wew. 140
[email protected]
Pielęgniarka Emilia Filapek
32 210 73 54 wew. 140
[email protected]
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. Wojewódzki Ośrodek
Reumatologiczno- Rehabilitacyjny
43-230 Goczałkowice- Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54
Pawilon Magnolia
Pawilon Krokus
Pawilon Jaśmin
Pawilon Modrzew
Szpital Oddział Reumatologiczny dla dorosłych
Przełożona pielęgniarek
Irena Pudełko
32 449 20 10
[email protected]
Pielęgniarka epidemiologiczna
Alina Prochowniak
32 449 20 19
[email protected]
PPIS w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
5/ 16
18
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Al. Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Budynek
przy ulicy Krasickiego 21
(Oddział Pediatryczny, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Zakład OpiekuńczoLeczniczy)
Mariola Antończyk
praca 32 4784518
[email protected]
1
19
Oddział Pediatryczny
28
0
0
0
7
0
7
(wc+umywalka)
2 toalety
2 łazienki
20
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
54
1
1
13
3
0
8
(z wc)
4 toalety
5 łazienek
21
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
47
13
11
4
0
0
2
(z wc)
22
23
Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim
Szpital w Wodzisławiu Śląskim
Oddział Chorób Wewnętrznych I
Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim
Szpital w Rydułtowach
Oddział Chorób Wewnętrznych I
Lekarz dyżurny :
32 45 91 918
32 45 91 913
Dyżurka pielęgniarska:
32 4591 914
32 4591 911Specjalista ds.
epidemiologii
32 45 91 821
( od 7.00 do 14.35 )
Lekarz dyżurny :
32 45 92 463
Dyżurka pielęgniarska:
32 459 2 522
50
41
7
0
18
0
1
1
1
3
0
5
Specjalista ds. epidemiologii
32 45 92 475
( od 7.00 do 14.35 )
SUMA
25
-
0
4 toalety
2 łazienki
1
2
0
0
1
naczynia
stołowe,
dezynfekcja
po stronie
szpital)
1
(naczynia
stołowe,
dezynfekcja
po stronie
szpitala )
2937 305 733 252 81 17
6/ 16
Część C obiekty hotelowo- noclegowe
Lp.
Nazwa i adres
1
Hotel Standard Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1
42-510 Dąbrowa Górnicza
Oddział Hotel BRISTOL
ul. Dworcowa 16,
41-902 Bytom
2
Hotel "Blues" ul. Wolności 15,
41-500 Chorzów
Osoba kontaktowa, telefon,
e-mail
Prezes : Ronald Cybulski
Pełnomocnik : Lilianna Zwolak
tel. 514 322 379
[email protected]
Paweł Adamik
tel. 32 771 94 36; 32 771 84 21
[email protected]
Rodzaj pomieszczeń noclegowych (wpisać
ilość)
Ilość miejsc
noclegowych pokoje pokoje
1-os.
2-os.
pokoje
3-os.
pokoje
4-os.
pokoje >
4-os.
Ilość pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych
w
ogólnodostępne
pokojach
Zaplecze
żywieniowe *
kuchnia
własna
catering
30
6
9
2
(2+1)
0
0
17
0
0
0
20
2
6
2
0
0
10
2
0
1
7/ 16
3
Hotel "Skaut" Al. Harcerska 3,
41-500 Chorzów
4
Hotel "Sonex" ul. Krakowska 45,
42-202 Częstochowa
5
Hotel „PIRAMIDA” ul. Sikorskiego
100, 43-100 Tychy
6
Dom Studenta "Herkules", ul.
Sowińskiego 40/48,
42-200 Częstochowa
7
Regionalny Ośrodek MetodycznoEdukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice
Kolegium Nauczycielskie
ul. Chorzowska 22, 41-902 Bytom
8
Bursa dla Młodzieży Żeńskiej
Prowadzona przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza,
ul. Górny Rynek 6, 43-400 Cieszyn
9*
10
11
12
Dom Sportowca Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Raciborzu,
ul. Zamkowa 4
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niesłyszących i
Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4 ,
47-400 Racibórz (Internat)
Handlowo-Usługowa Spółdzielnia
Osób Prawnych „Samopomoc
Chłopska” w Warszawie
Oddział Cieszyn
Ośrodek Usługowy
ul. Moniuszki 4, 43-400 Cieszyn
Hotel "Grand" ul. Drogowców 8, 42202 Częstochowa
Stefania Nowak, Anita KIjas
tel. 32 250 66 92, 32 241 32 91
[email protected]
Agnieszka Krawczyk tel. 34 366 80
80; fax 34 366 80 99
[email protected]
Dyrektor obiektu Gabriel Cegliński
tel. 032 325 79 00
[email protected]
Kierownik obiektu Urszula
Poznańska
sam. referent Katarzyna Kośmider
tel. 034 361 51 56
[email protected]
Dyrektor Bożena Bucka
tel. 32 209 53 12
e-mail [email protected]
Kierownik internatu Jan Knapik
tel. 32 282 07 94; 32 282 14 35
[email protected]
Matka Generalna Ezechiela Wanda
Ściskała, tel. 32 226 22 70 (ul.
Okrzei 27, 43-190 Mikołów)
Dyrektor Bursy siostra Laura
Dorota Zielińska tel. 033 858 15 96
[email protected]
Mieczysław Pluta
Tel./Fax 32 415-37-17
[email protected]
41
6
10
5
0
0
21
2
1
0
62
4
25
0
2
0
31
2
1
0
115
bd
bd
bd
bd
bd
63
7
1
0
780
26
227
100
0
0
1
95
0
0
48
0
0
0
12
0
12
3
1
(kuchnia nie
funkcjonuje)
0
51
5
20
2
0
0
0
9
0
1
37
0
9
0
2
2
4
9
1
1
Andrzej Lepczyński
tel. 032 415 30 01
[email protected]
100
bd
bd
bd
bd
bd
0
20
1
0
dr. Andrzej Stroynowski – dyrektor
tel. 033 852 30 22; 033 852 04 43
[email protected]
68
0
34
0
0
0
34
1
0
0
Wojciech Tomczyk tel. 034 368 30
22 [email protected]
119
14
51
1
0
0
66
4
0
1
8/ 16
Camping "Oleńka"
Kierownik obiektu Jarosław Makles
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
13**
tel. 034 360 60 66
w Częstochowie
[email protected],
ul. Oleńki 22/30, 42-200 Częstochowa
Bursa Miejska a w Częstochowie
Kier. obiektu Aleksandra Politańska
ul Prusa 20, 42-207 Częstochowa
14
tel. 034 344 40 17
Obiekt: ul. Kościuszki 8, 42-200
[email protected]
Częstochowa
Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201
Krzysztof Środa (pokój nr 130C),
Częstochowa
15
tel. 34 325 04 25
Hotel Asystencki
[email protected]
ul. Armii Krajowej 26, 42-216
Częstochowa
Dyrektor Mariola Bucher
Szkoła Podstawowa Nr 13
16
Tel. 32 270 03 50
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice
[email protected]
Dyrektor Janusz Magiera
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Kierownik Schroniska Anna Świta
17
„Ślązaczek”
tel. 32 230 68 31
ul. Krakusa 16, 44-100 Gliwice
[email protected]
suma
80
0
0
0
20
0
15
1
0
0
88
0
9
20
3
0
1
7
1
0
100
0
50
0
0
0
0
2
0
0
45
0
0
0
0
5
0
7
1
0
49
1
19
1
2
0
5
3
1
0
1833
Część C - PPIS w Raciborzu - usunięto z wykazu 3 obiekty, natomiast wytypowano nowy obiekt w pełni spełniający wymagania jako miejsce kwarantannowe
** obiekt sezonowy czynny od 1.05 do 30.09
*
Legenda:
* - 1 - oznacza TAK / 0 - oznacza NIE
bd - brak danych
Razem miejsc kwarantannowych na terenie województwa śląskiego 4969
9/ 16
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
ZAŁĄCZNIK NR 20
DATA:
WYKAZ OBIEKTÓW WYTYPOWANYCH DO UTWORZENIA OBIEKTÓW
KWARANTANNOWYCH TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ
Z POSTĘPOWANIEM W OBIEKTACH KWARANTANNOWYCH
1. WSTĘP
Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r.
Poz. 947 z późn. zm)
Wojewoda ogłasza i odwołuje w drodze rozporządzenia na wniosek Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, zgodnie z art. 33 ust.7 w
przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantannie osób wojewoda zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny
przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowania
do pracy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje.
2. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODJĘCIA DECYZJI O ORGANIZACJI MIEJSC KWARANTANNOWYCH
2.1 W przypadku podjęcia decyzji o organizacji miejsc kwarantannowych Wojewoda we współudziale ŚPWIS i
właściwych terenowo PPIS przekazuje polecenia do prezydentów, burmistrzów wójtów lub innych podmiotów o
uruchomienie określonej ilości miejsc w obiektach wytypowanych na obiekty kwarantannowe.
2.2 Za organizację miejsc kwarantannowych odpowiada ŚPWIS, są uruchamiane przy współpracy WCZK, PPIS i PCZK.
Organizacja miejsc kwarantannowych
odbywa się zgodnie z opracowanymi procedurami uruchomienia miejsc
kwarantannowych przez PPIS woj. śląskiego.
2.3 PPIS na terenie działalności, którego wystąpiło zdarzenie wydaje oraz skutecznie dostarcza decyzję administracyjną
nakazującą osobom mającym kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną
chorobę poddanie się kwarantannie.
2.4
Wojewoda
poprzez
WCZK
przekazuje
polecenie
do
Komendanta
Wojewódzkiego
Policji
w sprawie zabezpieczenia ochrony miejsc kwarantanny.
2.5 Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie lub przedstawiciele innych podmiotów składają meldunek do PPIS i PCZK o
gotowości przyjęcia osób do kwarantanny. Następnie każdy z tych podmiotów w swoim pionie składa meldunek do
ŚPWIS i WCZK.
2.6 PPIS na terenie działalności którego znajduje się obiekt przeznaczony do kwarantanny, sprawdza gotowość obiektu
do przyjęcia osób wyznaczonych do kwarantanny.
2.7 Transport osób skierowanych do kwarantanny z miejsca ich pobytu odbywa się pojazdem wyznaczonym. Kierowca
zabezpieczony jest w odzież ochronną adekwatnie do zagrożenia pozyskaną z rezerw WSSE w Katowicach lub innych
zasobów. Po przewiezieniu osób na miejsce kwarantanny kierowca podlega zabiegom dekontaminacji, a odzież
ochronną po zdjęciu przekazuje do utylizacji. Po przewiezieniu osób na miejsce kwarantanny środek transportu
podlega dekontaminacji w wyznaczonym miejscu. Dekontaminację przeprowadza firma DDD wskazana w
Rozporządzeniu Wojewody.
3. WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW WYZNACZONYCH NA MIEJSCA KWARANTANNOWE
3. 1 Umiejscowienie.
Budynek wyznaczony na obiekt kwarantannowy powinien być wolnostojący, oddalony od ruchliwych ciągów
komunikacyjnych, miejsc wypoczynku i rekreacji.
3.2 Architektura i dotychczasowa funkcja.
Powinien być łatwy i szeroki dostęp do obiektu. Zalecane jest lokalizowanie kwarantanny w pierwszej kolejności w
obiektach uzdrowiskowo-sanatoryjnych.
3.3 Media i dodatkowe zabezpieczenia
Obiekt kwarantannowy powinien posiadać: przyłącze prądu elektrycznego 230/400 V, agregat prądotwórczy, bieżącą
wodę ciepłą i zimną oraz ogrzewanie obiektu w porze chłodnej.
3.4 Wyposażenie obiektu
W budynku powinny znajdować się:
- sypialnie – wyposażone w łóżko, stół lub biurko, krzesło, pełen węzeł sanitarny z ciepłą i zimną wodą,
- 1- 2 gabinety lekarskie w zależności od ilości łóżek (wyposażone w sprzęt medyczny: fonendoskop, bezdotykowy
termometr do pomiaru temperatury ciała, ciśnieniomierz, glukometr, podstawowy sprzęt jednorazowego użytku
stosowany w ambulatoriach oddziałach internistycznych, zestaw do resuscytacji),
- pomieszczenie przeznaczone na izolatkę,
- pomieszczenia dla personelu,
- magazyn odzieży ochronnej,
- magazyn środków do mycia i dezynfekcji,
- brudownik,
- dział żywienia – kuchnia lub pomieszczenie do tymczasowego przetrzymywania posiłków (w przypadku cateringu),
- 2 śluzy (jedna zlokalizowana przed wejściem do strefy „tylko dla personelu” oraz druga zlokalizowana przed
wyjściem z całego obiektu),
- pomieszczenie do czasowego przechowywania odpadów,
- pomieszczenie do dezynfekcji sprzętu,
- pomieszczenie przeznaczone do rozmów z duchownym, psychologiem lub psychiatrą.
4. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU KWARANTANNOWEGO
4.1 Zadania Kierownika technicznego obiektu.
Kierownik obiektu/ właściciel/ administrator budynku kwarantannowego we współpracy z PCZK i PPIS organizuje
odpowiednie warunki socjalne (wyżywienie, usługi pralnicze, sprzątanie i dekontaminację), zabezpiecza pościel, środki
11/ 16
higieny osobistej. Sprzęt medyczny, w razie konieczności pościel jednorazowego użytku, leki, środki dezynfekcyjne
pozyskuje za pomocą właściwego PCZK od dyrektora szpitala wyznaczonego w drodze Rozporządzenia Wojewody.
Umieszcza osoby poddawane kwarantannie w miarę możliwości w osobnych pokojach z odpowiednim wyposażeniem.
Dostarcza zakwaterowanym informację przekazaną przez właściwego PPIS na temat zakażenia w tym stosowania
profilaktyki, jeśli nie dostarczono jej wcześniej. Kierownik obiektu jest odpowiedzialny również za koordynację pracy
personelu technicznego.
4.2 Personel techniczny– minimalne wymagania:
- personel techniczny - wyznaczony do obsługi (m.in. personel sprzątający, dostarczający posiłki, techniczny) powinien
pochodzić z wewnętrznych zasobów ludzkich obiektu przeznaczonego na kwarantannę. W sytuacji, gdy ilość personelu
technicznego jest zbyt mała by zapewnić ciągłość pracy pozyskuje się go z najbliższego podmiotu leczniczego- szpitala.
Kierownik obiektu uruchamia plan wyznaczenia osób odpowiedzialnych za konkretne zadania w trybie 24 godzin/ 7 dni
w tygodniu. Kierownik obiektu dokonuje podziału pracowników na grupy, zgodnie z ich zadaniami (zespoły zadaniowe).
4.3 Zadania Kierownika medycznego obiektu
W obiekcie kwarantannowym spośród personelu medycznego wyznacza się Kierownika medycznego obiektu, który
koordynuje pracę personelu medycznego oraz wdraża postępowanie przeciwepidemicze w obiekcie kwarantannowym.
4.4 Personel medyczny – minimalne wymagania:
- personel medyczny, który sprawuje opiekę medyczną nad osobami podlegającymi kwarantannie to przede wszystkim
lekarze i pielęgniarki, dodatkowo też wskazane jest by w obiekcie był dostępny psycholog. W obiekcie kwarantannowym
powinni dyżurować lekarze specjaliści: chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii,
laryngologii. 1 lekarz/ 150 osób poddanych kwarantannie/12 godzin oraz 2 pielęgniarki na 150 /12 godzin. Opieka
medyczna musi być zapewniona 24 godziny na dobę na cały okres kwarantanny. Opieka psychologiczna musi być
dostępna minimum 12 godzin na dobę. Opieka psychologiczna musi być dostępna minimum 12 godzin na dobę.
Psycholog jest pozyskiwany jest za pośrednictwem właściwego terenowo PCZK z Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Zgodnie z art. 47 ust.1. Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r.
Poz. 947 z późn. zm.) Wojewoda wydaje decyzje o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie
województwa. Personel medyczny odpowiedzialny jest za przeszkolenie personelu technicznego w zakresie stosowania
środków
ochrony
indywidualnej,
stosowania
środków
dezynfekcyjnych
oraz
wdrożenia
zachowań
przeciwepidemicznych. Lekarz jest zobowiązany przeprowadzać badanie przebywających w obiekcie osób, co 8h
zaczynając od personelu, szczególnie na „wejściu i wyjściu”. Personel medyczny prowadzi niezbędną dokumentację
dla każdej osoby poddawanej kwarantannie. Obowiązkowym elementem prowadzonej dokumentacji jest „Karta
obserwacji pacjenta poddawanego kwarantannie”.
4.5 Sprzęt i środki.
Wojewoda w drodze rozporządzenia dyrektorowi placówki leczniczej – szpitala, zlokalizowanej najbliżej obiektu
kwarantannowego nakazuje zapewnienie właściwej gospodarki odpadami pochodzącymi z punktu kwarantannowego,
12/ 16
zapewnienie zapasu bielizny pościelowej, środków dezynfekcyjnych, leków, sprzętu medycznego, środków ochrony
indywidualnej i innych niezbędnych środków dla zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego osobom poddawanym
kwarantannie i personelu punktu kwarantannowego.
5. ORGANIZACJA KWARANTANNY
5.1 Policja wokół budynku tworzy kordon sanitarny, uniemożliwiając wychodzenie z budynku i wchodzenie osobom
nieupoważnionym, działając w oparciu o przepisy wynikające z Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. Poz. 947 z późn. zm.) jak i przepisach wydanych przez Komendanta
Głównego Policji odnośnie zastosowania środków przymusu.
5.2 Przed wejściem do obiektu umieszcza się tablicę z napisem „kwarantanna– osobom nieupoważnionym wstęp
wzbroniony.” Za przygotowanie i zamontowanie tablicy odpowiedzialne jest właściwe terenowo Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
5.3 Przed wjazdem i wejściem na teren kwarantanny wykłada się maty nasączone środkiem biobójczym w taki sposób
aby były wilgotne. Za dostarczenie i umieszczenie mat, odpowiedzialny jest Kierownik podmiotu leczniczego, któremu
został wydany obowiązek zapewnienia środków dezynfekcyjnych dla obiektu kwarantannowego, w drodze
Rozporządzenia Wojewody.
5.4 Wstęp na teren objęty kwarantanną osób i opuszczenie tego terenu może się odbywać wyłącznie po okazaniu
imiennej przepustki. Przepustki te wydawane są przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
5.5 Układ wewnętrzny obiektu kwarantannowego musi zapewnić podział na funkcjonalne i niezależne od siebie sektory,
np. poszczególne sale, czy piętra w taki sposób, aby całkowicie gwarantować izolację poszczególnych grup
przebywających w obiekcie kwarantannowym w przypadku zastosowania kwarantanny sektorowej. Należy wytypować
miejsce przeznaczone na izolatkę, w miarę możliwości w każdym sektorze.
5.6 W każdym pomieszczeniu gdzie ludzie poddawani są kwarantannie powinno znajdować się stanowisko do mycia i
dezynfekcji rąk. Za dostarczenie środków do mycia i dezynfekcji rąk, odpowiedzialny jest Kierownik podmiotu
leczniczego, któremu został wydany obowiązek zapewnienia środków dezynfekcyjnych dla obiektu kwarantannowego,
w drodze Rozporządzenia Wojewody.
5.7 W obiekcie kwarantannowym winna być prowadzona gospodarka odpadami zgodna z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. Za właściwą gospodarkę odpadami odpowiedzialny jest Kierownik medyczny obiektu we
współpracy z Kierownikiem podmiotu leczniczego, któremu został wydany ww. obowiązek, w drodze Rozporządzenia
Wojewody.
5.8 Za zapewnienie wyżywienia osób poddawanych kwarantannie odpowiedzialny jest Kierownik podmiotu, któremu
został wydany ww. obowiązek, w drodze Rozporządzenia Wojewody.
13/ 16
5.9 Za pranie pościeli i bielizny pochodzącej z obiektu kwarantannowego odpowiedzialny jest Kierownik medyczny
obiektu we współpracy z Kierownikiem podmiotu leczniczego, któremu został wydany ww. obowiązek, w drodze
Rozporządzenia Wojewody (zalecane jest korzystanie z pralni posiadającej barierę higieniczną).
5.10 Punkt kwarantannowy musi być wyposażony w dostateczną ilość środków ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne,
środki utrzymania higieny, podstawowy sprzęt medyczny m.in. stetoskopy, termometry, szpatułki dostępny przez 24
godziny, włącznie z dniami wolnymi od pracy.
5.11 Osoby poddawane kwarantannie powinny być izolowane pojedynczo, jeśli nie ma takiej możliwości osoby
izolowane powinny być podzielone na grupy z uwzględnieniem daty styczności i stopnia narażenia na zakażenie.
Kontaktowanie się osób poddanych kwarantannie jest zabronione. W przypadku organizacji kwarantanny w systemie
sektorowym zabronione jest kontaktowanie się osób pomiędzy poszczególnymi sektorami.
5.12 W przypadku organizacji kwarantanny w systemie sektorowym personel obsługujący osoby poddawane
kwarantannie/ izolowane powinien być podzielony na grupy dla każdego sektora. Konieczne jest całkowite odizolowanie
personelu wewnętrznego (wyznaczony personel medyczny i pomocniczy) od zewnętrznego (wyznaczony personel
administracyjny i pomocniczy).
5.13 Osoba manifestująca jakiekolwiek objawy chorobowe musi być izolowana w izolatce do czasu rozstrzygnięcia
danego przypadku przez lekarza. W przypadku podejrzenia/ rozpoznania szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej
choroby, należy chorego przewieźć wyznaczonym transportem sanitarnym do wskazanego szpitala. Za uzgodnienie
miejsca w szpitalu i organizację transportu odpowiedzialny jest Kierownik medyczny obiektu kwarantannowego.
5.14 Personel obsługujący osoby poddawane kwarantannie bezwzględnie przestrzega zasad postępowania
przeciwepidemicznego m.in. zastosowania środków ochrony indywidualnej, zmiany odzieży ochronnej przy
przechodzeniu z sal zajętych przez poszczególne osoby lub grupy osób, dokładnej dekontaminacji rąk oraz korzysta z
mat nasączonych środkiem biobójczym.
5.15 Termin zwolnienia osób, które miały styczność z chorym, oblicza się od ostatniego dnia tej styczności.
6. DEKONTAMINACJA I OCHRONA INDYWIDUALNA PERSONELU:
6.1 Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do kwarantanny należy poddawać sanityzacji między innymi poprzez mycie
i ewentualną dezynfekcję.
6.2 Powierzchnie takie jak podłogi, meble, sprzęty, z którymi może kontaktować się osoba poddana kwarantannie
należy codzienne (lub kilkukrotne w ciągu dnia) myć wodą z dodatkiem detergentu.
6.3
Mycie
powierzchni
powinno
być
przeprowadzane
w
sposób
planowy
z
ustaleniem
techniki
i kolejności mycia, metody mycia, stosowanych środków do mycia, określeniem sprzętu do sprzątania oraz
częstotliwości dokonywanych czynności (dziennie/ doraźnie/ gruntownie).
6.4 Dezynfekcję powierzchni (ściany, podłogi, sprzęty) należy przeprowadzać w przypadku podejrzenia/ rozpoznania
szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej choroby oraz po wypisaniu chorego/ osoby poddanej kwarantannie przed udostępnieniem kolejnej osobie poddawanej kwarantannie, środkiem o szerokim spektrum działania, adekwatnym
14/ 16
do zagrożenia, działającym skutecznie w czasie nie dłuższym niż 15 min. Preparaty dezynfekcyjne winny być
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Do trudno dostępnych miejsc, tam gdzie nie można dostać się poprzez
przemycie należy użyć preparatów dezynfekcyjnych w aerozolu. W tym przypadku należy bezwzględnie pamiętać o
ochronie dróg oddechowych osoby przeprowadzającej dezynfekcję.
6.5 Sprzęt używany do mycia i sprzątania powinien być przypisany do określonej strefy. Wskazane jest stosowanie
oddzielnych wózków do sprzątania określonej strefy. Wózki i wiadra po każdym użyciu poddawać stosownej
dekontaminacji. Należy używać jednorazowych ścierek do mycia i dezynfekcji powierzchni.
6.6 Przed i po każdym kontakcie z osobą podejrzaną o zachorowanie na chorobę wysoce zakaźną ręce należy
poddać skutecznej dekontaminacji. W przypadku konieczności kontaktu z pochodzącym od niej materiałem
biologicznym bezwzględnie należy pracować w rękawiczkach. Użycie rękawic nie zwalnia z obowiązku
dezynfekcji i mycia rąk. Podczas wykonywania procedur wieloetapowych, zaleca się wymianę rękawic na każdym
etapie procedury.
6.7 Podstawowy sprzęt medyczny wielorazowego użytku, poddać dezynfekcji w środku dezynfekcyjnym o spektrum
działania adekwatnym do zagrożenia. Zalecana jest praca przy opiece nad osobą poddawaną kwarantannie, w oparciu
o wykorzystanie sprzętu jednorazowego użytku.
6.8 Jednorazowy sprzęt medyczny (igły, strzykawki, dreny, maski tlenowe, opatrunki itp.) oraz inne odpady medyczne po
wykorzystaniu należy umieścić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazać celem utylizacji zgodnie z zasadami
gospodarki odpadami medycznymi.
6.9 Odzież ochronną jednorazowego użytku, po wykorzystaniu należy umieścić w pojemnikach lub workach na odpady i
przekazać celem utylizacji zgodnie z zasadami gospodarki odpadami medycznymi.
6.10 Odzież ochronną wielokrotnego użytku należy zabezpieczyć przez umieszczenie jej w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach lub w workach i przekazać do dezynfekcji i prania.
6.11 Wózki do zbierania pościeli, pojemniki z zamkniętą pokrywą pozostawiać w poszczególnych sektorach. Zapełnione
worki z pościelą zamknąć szczelnie, włożyć w dodatkowy worek jako zakaźne, przekazać do dezynfekcji i prania.
6.12 Czysta bielizna powinna być zabezpieczona przed skażeniem w czasie transportu i przechowywania,
przechowywanie winno się odbywać w szczelnie zamykanych szafach.
6.13 Pościel i sprzęt, z którymi miał kontakt pacjent, u którego stwierdzono wystąpienie objawów chorobowych, choroby
zakaźnej w miarę możliwości winien zostać zutylizowany.
7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
7.1 Jednorazowy sprzęt medyczny, jednorazowe środki ochrony indywidualnej podlegają utylizacji.
- Odpady medyczne z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego
użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i
środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
15/ 16
- Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych,
odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Pojemniki lub worki należy
zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.
7.2 Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach w sposób pozwalający na
uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem.
7.3 Pojemniki, należy wymieniać na nowe tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości
odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny. Pojemniki mogą być wypełnione nie więcej
niż do 2/3 ich objętości.
7.4 Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.
7.5 W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym
worku lub pojemniku.
7.6 Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia należy zdezynfekować i
umyć po każdym użyciu.
7.7 Czas magazynowania odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 10* i 18 01 82* w temperaturze od 10°C do
18°C może odbywać tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w
temperaturze do 10°C nie dłużej niż 30 dni.
7.8 Magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może się odbywać tylko w temperaturze do 10°C, a czas
ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.
7.9 Odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 mogą być magazynowane tak długo, jak
pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni
8. POSIŁKI
Zaleca się podawanie gotowych posiłków (catering) w zamkniętych jednorazowych pojemnikach wraz z jednorazowymi
sztućcami. Dostarczenie do miejsca kwarantannowego posiłków, przedmiotów itp. powinno się odbywać w sposób
wykluczający bezpośrednią styczność personelu zewnętrznego z wewnętrznym. Zabrania się całkowicie wydawania
poza obręb miejsca kwarantannowego znajdujących się tam przedmiotów, pokarmów itp.
9. ODZIEŻ I INNE ŚRODKI
W przypadku konieczności zapewnienia odzieży i obuwia zastępczego oraz innych niezbędnych do funkcjonowania
środków, zasoby te są pozyskiwane za pośrednictwem właściwego terenowo PCZK.
10. OGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA KWARANTANNY
Zakończenie kwarantanny ogłasza Wojewoda na wniosek ŚPWIS. Decyzję o możliwości zakończenia kwarantanny
podejmuje się po dostarczeniu niezbędnych informacji przez Kierownika medycznego obiektu, do właściwego terenowo
PPIS, który następnie przekazuje niezbędne dane do ŚPWIS.
16/ 16
Download