„Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja

advertisement
Konferencja
„Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja.
Problemy przewodu pokarmowego i zaburzenia odżywiania”
Data:
14 grudnia 2013r.
Godzina: 10:00 – 15:00
Miejsce:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław, ul. F.Joliot-Curie 14
Patronat nad konferencją objęli:
Prezydent Miasta Wrocławia – Rafał Dutkiewicz,
Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Dziecka,
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Program konferencji:
10.00 - 10.20 – Przywitanie.
Przedstawienie lalkowe pt. "Spotkanie z osobą z niepełnosprawnością" –
etiuda edukacyjna. Fundacja L'Arche we Wrocławiu
1. Leczenie – prowadzący sesję dr hab. Robert Śmigiel (godz. 10:20 – 11:40)
„Wrodzone wady przewodu pokarmowego – spojrzenie genetyka klinicznego” - dr hab. Robert Śmigiel,
Katedra Pediatrii i Chorób Rzadkich Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
„Wrodzone wady przewodu pokarmowego – spojrzenie chirurga dziecięcego” –
Prof. dr hab. Dariusz Patkowski, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
"Zaburzenia w oddawaniu stolca u dzieci z chorobami rzadkimi - diagnostyka i leczenie" –
dr n. med. Andrzej Stawarski, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu
Medycznego, Wrocław
„Otyłość u dzieci z chorobami rzadkimi – problem interdyscyplinarny” – dr n. med. Ewa Barg,
Katedra Podstaw Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
11.40 – 12.00 – przerwa na kawę
2. Żywienie i rehabilitacja – prowadzący sesję dr Teresa Kaczan (12:00 – 13:10)
„Leczenie żywieniowe: doustne, dojelitowe i dożylne” – dr Anna Zmarzły,
Szpital Wojewódzki im. Gromkowskiego, Wrocław
„Opieka nad dziećmi przewlekle chorymi z chorobami rzadkimi w warunkach domowych” –
dr Krzysztof Szmyd - Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
„Wyzwanie dla lekarza rodzinnego - opieka nad dziećmi z chorobą rzadką i zaburzeniem odżywiania” –
dr Agnieszka Mastalerz – Migas, Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Przegląd mieszanek odżywczych dla dzieci – propozycja firmy Nestle i inne
13.10 – 14.00 – przerwa na obiad
3. Edukacja – prowadzący sesję Adam Komar / Tomasz Krakowiak (godz. 14:00 – 15.00)
„Znaczenie edukacji w leczeniu żywieniowym w chorobach metabolicznych” - dr Renata Mozrzymas –
Szpital Wojewódzki ul. Kamieńskiego, Wrocław
„Zasady pielęgnacji gastrostomii u dzieci – praktyczne instrukcje” – dr Anna Zmarzły
„Codzienność życia dziecka z zaburzeniami przewodu pokarmowego i rola triady: rodzic – dziecko –
terapeuta” – Magdalena Piluch oraz dr n. med. Teresa Kaczan – Fundacja „Potrafię Pomóc”,
Uniwersytet Medyczny, Wrocław
14:40
Podsumowanie i zakończenie konferencji.
Rejestracja uczestników konferencji: www.potrafiepomoc.org.pl, informacja: tel. kont 512-318-318
Download