GASTROSKOPIA – ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

advertisement
GASTROSKOPIA – ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTA
Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (GASTROSKOPIA) wymaga
Pani / Pana zgody.
W przedstawionej ulotce znajdują się informacje o rodzaju, znaczeniu i ewentualnych
powikłaniach planowanego badania. Wszystkie informacje podane poniżej mają ułatwić
decyzję o podaniu się proponowanemu badaniu endoskopowemu.
Dlaczego zaproponowano to badanie?
Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań istnieje podejrzenie choroby górnego
odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, dwunastnica). Dla oceny tych części
przewodu pokarmowego, najskuteczniejszą ze znanych aktualnie metod, jest badanie
endoskopowe ( zwane także panendoskopią lub gastroskopią). W czasie badania można nie
tylko bardzo dokładnie obejrzeć wnętrze przełyku, żołądka i dwunastnicy ale przede
wszystkim w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania małych wycinków pozwalających na
ocenę mikroskopową spostrzeżonych zmian. W czasie badania możliwa jest także
identyfikacja bakterii Helicobacter pylori, która jest m.in. odpowiedzialna za nawroty
wrzodów i utrzymujące się dolegliwości. Znajomość tych faktów ma podstawowe znaczenie
dla wyboru odpowiedniej metody leczenia. Obecnie nie ma innego, lepszego badania o
podobnych możliwościach diagnostycznych.
Przeprowadzenie badania
Na badanie należy zgłosić się na czczo!
Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem
należy usunąć ew. protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu za pomocą
lignokainy w aerozolu, zakładany jest między szczęki plastikowy ustnik (dla ochrony
delikatnego endoskopu). Następnie wprowadza się do jamy ustnej i gardła końcówkę
endoskopu (o śr. ok.10 mm), prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego.
Wprowadzanie końcówki aparatu odbywa się pod kontrolą obrazu wyświetlanego na
monitorze. W czasie całego badania jest to jedyny nieprzyjemny moment i wymaga
współpracy pacjenta z lekarzem wykonującym to badanie. Oglądanie wnętrza
przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest w niewielkim stopniu
nieprzyjemne i w zasadzie niebolesne. Pobieranie ew. wycinków nie jest odczuwalne
przez pacjenta. Endoskop służący do badania jest każdorazowo specjalnie
dezynfekowany, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest
praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi kleszczykami,
co również zabezpiecza przed zakażeniem.
Możliwe powikłania
Powikłania badania endoskopowego zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak
pełnego powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie
jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może nastąpić
przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (w przełyku może to się zdarzyć w 5
przypadkach na 10 000 badań). Niekiedy może dojść do krwawienia, głównie po
pobraniu wycinków. Powikłania takie zwykle wymagają interwencji chirurgicznej.
Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych narządów i układów. Może to
być zaostrzenie Choroby Wieńcowej, atak astmy oskrzelowej lub padaczki, poważne
zaburzenia rytmu serca z zatrzymaniem akcji serca włącznie.
Postępowanie po badaniu
Z powodu działającego miejscowego znieczulenia gardła po badaniu i trudności w
koordynacji połykania istnieje możliwość zakrztuszenia się. Z tego powodu zabrania
się picia lub spożywania posiłku do 2 godzin od zakończenia badania. W przypadku
odczuwania silnego bólu brzucha utrzymującego się przez kilka godzin po
zakończeniu badania lub zmiany zabarwienia stolca na kolor czarny czy też
postępujące uczucie osłabienia są sygnałami po wystąpieniu których, należy
zasięgnąć opinii lekarza (lekarz Poradni Rejonowej lub lekarz dyżurny najbliższego
szpitala, lekarz wykonujący endoskopię). Wystąpienie innych niejasnych dla
Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę
pytać lekarza kierującego, jeżeli czegoś Pani / Pan nie zrozumieliście lub chcecie
wiedzieć więcej na temat tego badania.
Download