Badanie kolonoskopowe

advertisement
BADANIE KOLONOSKOPOWE
Szanowny Pacjencie
Niniejsza informacja ma przybliżyć cel i sposób wykonania badania, na które otrzymałeś skierowanie.
Przeczytaj ja uważnie. Jeżeli będziesz miał pytania chętnie na nie odpowiemy..
BADANIE JEST WYKONYWANE NA ZLECENIE LEKARZA
I.
Czemu służy badanie?
Kolonoskopia jest badaniem, które polega na wprowadzeniu specjalnego wziernika (kolonoskopu)
przez odbyt do odbytnicy, a następnie do dalszych części jelita grubego, aż do kątnicy. Celem zabiegu
jest optyczna ocena śluzówki tej części przewodu pokarmowego oraz jeśli istnieje taka potrzeba
pobrania wycinków do badania histopatologicznego ze znalezionych zmian. W wypadku stwierdzenia
krwawienia z tej części przewodu pokarmowego wykonuje się próbę endoskopowego opanowania
krwawienia. Badanie trwa od 15 do 60 minut. W czasie badania można stwierdzić u pacjenta istnienie
polipa/polipów przewodu pokarmowego.
Polip jest to łagodny nowotwór, który pozostawiony może ulec zezłośliwieniu. Zapobiega temu
wykonanie polipektomii – zabieg wycięcia polipa metodą endoskopową. Zabieg polipektomii polega
na założeniu pętli na szypułę polipa i przepuszczając prąd elektryczny, przepala ją. Odcięty polip
wyjmuje się i przesyła do oceny makroskopowej. Zabieg ten jest niebolesny. W niektórych
przypadkach, przy bardzo dużych rozmiarach polipa bądź przy grubej szypule, nie udaje się wykonać
polipektomii endoskopowej, trzeba wówczas wyciąć metodą chirurgiczną.
II.
W trakcie kolonoskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej rzadko, ale możliwe
jest wystąpienie następujących powikłań:







perforacja (przedziurawienie) jelita,
zapalenie otrzewnej,
krwotok z przewodu pokarmowego lub krwotok do jamy otrzewnej,
omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym,
chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub
sprzętem poddawanym każdorazowo sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć
możliwości zarażenia wirusami zapalenia wątroby (HBV, HCV) lub innymi wirusami,
część z ww. powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej,
przetoczenia krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
niekiedy mogą wystąpić powikłania, których nie sposób przewidzieć np. reakcja
uczuleniowa na lek znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej,
swędzenia, do wstrząsu anafilaktycznego).
W związku z tym, że część z ww. powikłań jest poważna, mogą się wyjątkowo rzadko
zakończyć zgonem.
III.
W trakcie polipektomii może dojść do:


obfitego krwawienia z szypuły polipa,
przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego bądź jej termicznego zranienia,
Aby do minimum ograniczyć niebezpieczeństwo ww. powikłań prosimy o odpowiedź na następujące
pytania:

czy istnieje u Pana/Pani zwiększona skłonność do krwawień, szczególnie po drobnych
skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź skłonność do powstawania sińców po niewielkich
urazach mechanicznych?
TAK

czy występowały u Pana/Pani objawy uczulenia na środki spożywcze lub lecznicze?
TAK

NIE
czy zażywa Pan/Pani leki wpływające na krzepliwość krwi?
TAK
IV.
NIE
NIE
Jak należy zachować się po badaniu?
W przypadku stosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu. Do
końca dnia, w którym zostało wykonane badanie nie wolno prowadzić samochodu i obsługiwać
maszyn w ruchu. Po badaniu można również odczuwać wzdęcia i skurczowe bóla brzucha na skutek
podawanego powietrza w trakcie badania. Dolegliwości te szybko ustępują po oddaniu gazów.
W razie wystąpienia niepokajanych objawów jak: silne bóle brzucha, dreszcze, gorączka lub obfite
krwawienia z odbytu należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Download