Ratownictwo medyczne rok III - studia stacjonarne Wykłady – 20

advertisement
Ratownictwo medyczne rok III
- studia stacjonarne
Wykład
godz .15:00- 17:15 (3 godz)
Wykłady – 20 godz. Seminaria – 20 godz. Ćwiczenia -20 godz.
Seminaria
Ul.Żołnierska 14 sala 108
08.10.2013 Nowotwory płuc i klatki piersiowej.
Chirurgiczne choroby śródpiersia ściany klatki piersiowej
przepony. Rodzaje operacji w chirurgii klatki piersiowejnowoczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w
torakochirurgii. Prof. Stanowski
15.10.2013 Nowotwory górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Prof. Stanowski
22.10.2013 Nowotwory dolnego odcinka przewodu
pokarmowego. Prof. Stanowski
29.10.2013 Nowotwory skóry. Nowotwory piersi
tkanek miękkich. Dr Biernacki
05.11.2013 Nowotwory układu moczopłciowego i ich
leczenie.Dr Purpurowicz 3 godz.
12.11.2013 Wady wrodzone u dzieci i ich leczenie.
Dr Choiński
Ćwiczenia godz. 7:00-12:00 5 godz.
godz. 15:00- 17:15 (3 godz)
sala 108
Ul.Żołnierska 14
26.11.2013 – Prof. Stanowski
Opieka nad chorym z urazem klatki piersiowej. Monitorowanie
chorych po operacjach torakochirurgicznych w okresie
okołooperacyjnym. (4godz) 14 :45-17:20
3.12.2013 – Prof. Stanowski
Przygotowanie chorego do leczenia operacyjnego z nowotworami
górnego odcinka przewodu pokarmowego .Powikłania
okołooperacyjne ich leczenie. (4godz) 14 :45-17:20
10.12.2013 – dr Puliński
Powikłania pooperacyjne po leczeniu wad wrodzonych u dzieci.
Przygotowanie do zabiegu operacyjnego i opieka pooperacyjna.
17.12.2013 – dr Malinowski
Monitorowanie chorych po operacjach naczyniowych , powikłania
ich leczenie. Przygotowanie chorych do operacji naczyniowych.
7.01.2013 – dr Biernacki
Opieka okołoperacyjna chorych leczonych z powodu nowotworów
przewodu pokarmowego .Monitorowanie w okresie
okołooperacyjnym .Leczenie powikłań po operacjach resekcyjnych
przewodu pokarmowego. Diagnostyka endoskopowa w chorobach
nowotworowych. Leczenie endoskopowe.
14.01.2013 – Dr Purpurowicz
Przygotowanie chorych do zabiegów urologicznych. Monitorowanie i
opieka pooperacyjna. Leczenie powikłań.
21.01.2013 – 2godz. Dr Kobryń
Podstawy transplantologii. Aspekty psychologiczne.
19.11.2013 Nowotwory górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Chirurgiczne leczenie chorób endokrynnych
(nadnercza). (3godz) Prof.Stanowski 14 :45-17:20
1godz.Prof.Snarska
Stomia. Wskazania i aspekty jej posiadania
GR I, II
GR III,IV
GR V
18.12.2013
11.12.2013
17.12.2013
Szpital MSW
Oddział Chirurgii
Szpital MSW
Oddział Chirurgii
Szpital MSW
Oddział Chirurgii
Choroby tarczycy i
innych gruczołów
wydzielania
wewnętrznego.
Choroby tarczycy i
innych gruczołów
wydzielania
wewnętrznego.
Choroby tarczycy i
innych gruczołów
wydzielania
wewnętrznego.
08.I.2014
13.I.2014
07.I.2013
Szpital Miejski
Oddział Urologii
Szpital Miejski
Oddział Urologii
Szpital Miejski
Oddział Urologii
Zatrzymanie moczu u
mężczyzn , nietrzymanie
moczu u kobiet.
Zakażenia układu
moczowego.
Zatrzymanie moczu u
mężczyzn , nietrzymanie
moczu u kobiet.
Zakażenia układu
moczowego.
Zatrzymanie moczu u
mężczyzn , nietrzymanie
moczu u kobiet.
Zakażenia układu
moczowego.
15.I.2014
20.I.2014
14.I.2014
Szpital Miejski
Oddział
Torakochirurgii
Szpital Miejski
Oddział
Szpital Miejski
Oddział
Prezentacja chorych z
urazami. Chorzy po
zabiegach klatki
piersiowej z powodu raka
płuca i innych chorych
leczonych planowo.
Torakochirurgii
Prezentacja chorych z
urazami. Chorzy po
zabiegach klatki
piersiowej z powodu raka
płuca i innych chorych
leczonych planowo.
22.I.2014
27.I.2014
Torakochirurgii
Prezentacja chorych z
urazami. Chorzy po
zabiegach klatki
piersiowej z powodu
raka płuca i innych
chorych leczonych
planowo.
Szpital Wojewódzki
Oddział Chirurgii
Naczyniowej
Szpital Wojewódzki
Oddział Chirurgii
Naczyniowej
Prezentacja chorych z
przewlekłymi i ostrymi
schorzeniami w chirurgii
> nacz. Badanie
podmiotowe i
przedmiotowe chorych
Prezentacja chorych z
przewlekłymi i ostrymi
schorzeniami w chirurgii
> nacz. Badanie
podmiotowe i
przedmiotowe chorych
21.I.2014
Szpital Wojewódz
Oddział Chirurgii
Naczyniowej
Prezentacja chorych z
przewlekłymi i ostrymi
schorzeniami w chirurgii
> nacz. Badanie
podmiotowe i
leczonych operacyjnie w
Kl. Chirurgii
Naczyń.Diagnostyka.
Leczenie i opieka
okołoperacyjna.
Powikłania w chirurgii
naczyniowej. Amputacje
- wskazania.
leczonych operacyjnie w
Kl. Chirurgii
Naczyń.Diagnostyka.
Leczenie i opieka
okołoperacyjna.
Powikłania w chirurgii
naczyniowej. Amputacje
- wskazania.
przedmiotowe chorych
leczonych operacyjnie w
Kl. Chirurgii
Naczyń.Diagnostyka.
Leczenie i opieka
okołoperacyjna.
Powikłania w chirurgii
naczyniowej. Amputacje
- wskazania.
.
Download