17 MARCA (PIĄTEK) DATA PRZEDMIOT SALA 15.55

advertisement
17 MARCA (PIĄTEK)
DATA
PRZEDMIOT
SALA
15.55-16.40
WYBRANE ASPEKTY LECZENIA CHORYCH W CHIRURGII - Rany i zakażenia w
chirurgii - dr Bogusława Serzysko
SALA 014
16.50-17.35
WYBRANE ASPEKTY LECZENIA CHORYCH W CHIRURGII - Rany i zakażenia w
chirurgii - dr Bogusława Serzysko
SALA 014
17.35-18.20
WYBRANE ASPEKTY LECZENIA CHORYCH W CHIRURGII - Rany i zakażenia w
chirurgii - dr Bogusława Serzysko
SALA 014
18.30-19.15
WYBRANE ASPEKTY LECZENIA CHORYCH W CHIRURGII - Rany i zakażenia w
chirurgii - dr Bogusława Serzysko
SALA 014
19.15-20.00
WYBRANE ASPEKTY LECZENIA CHORYCH W CHIRURGII - Rany i zakażenia w
chirurgii - dr Bogusława Serzysko
SALA 014
18 MARCA (SOBOTA)
DATA
PRZEDMIOT
SALA
8.00-8.45
OCENA STANU ZDROWIA PACJENTA W CHIRURGII - Ocena tętnic i żył - mgr Iwona
Gaj-Faber
SALA 12
8.45-9.30
OCENA STANU ZDROWIA PACJENTA W CHIRURGII - Ocena tętnic i żył - mgr Iwona
Gaj-Faber
SALA 12
9.40-10.25
OCENA STANU ZDROWIA PACJENTA W CHIRURGII - Ocena tętnic i żył - mgr Iwona
Gaj-Faber
SALA 12
10.25-11.10
OCENA STANU ZDROWIA PACJENTA W CHIRURGII - Ocena tętnic i żył - mgr Iwona
Gaj-Faber
SALA 12
11.20-12.05
OCENA STANU ZDROWIA PACJENTA W CHIRURGII - Dokumentowanie działań - mgr
Iwona Gaj-Faber
SALA 12
12.05-12.50
PIELĘGNOWANIE PACJENTA W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ - Choroby
przewodu pokarmowego - mgr Iwona Gaj-Faber
SALA 12
13.30-14.15
PIELĘGNOWANIE PACJENTA W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ - Choroby
przewodu pokarmowego - mgr Iwona Gaj-Faber
SALA 12
14.15-15.00
PIELĘGNOWANIE PACJENTA W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ - Choroby
przewodu pokarmowego - mgr Iwona Gaj-Faber
SALA 12
15.10-15.55
PIELĘGNOWANIE PACJENTA W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ - Choroby
przewodu pokarmowego - mgr Iwona Gaj-Faber
SALA 12
15.55-16.40
PIELĘGNOWANIE PACJENTA W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ - Stomia jelitowa mgr Iwona Gaj-Faber
SALA 12
Download