Blok I Współczesna chirurgia naczyniowa

advertisement
Organizatorzy:
Izba Lecznictwa Polskiego
Biuro organizacyjne: Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej
ul. Gdańska 77 90-613 Łódź, tel. 667-437-747, 601 211 273 mail: [email protected]
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W
CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Sympozjum
„Wpływ cukrzycy na choroby naczyń”
Łódź 19-20 czerwiec 2015 r.
Bloki tematyczne Konferencji
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W CHIRURGII
NACZYNIOWEJ
Sympozjum
„Wpływ cukrzycy na choroby naczyń”
Blok I
Współczesna chirurgia naczyniowa
– możliwość, koszty, kontrowersje
Blok II
Powikłania naczyniowe w cukrzycy
Blok III
Między diabetologią a chirurgią naczyniową – optymalny
model opieki nad chorym z cukrzycą
1. Zapobieganie i leczenie zespołowi stopy cukrzycowej
2. Amputacja – kiedy niezbędna, kiedy zabroniona
3. Życie po amputacji – od kogo zależy jego jakość?
Blok IV
Nowe metody chirurgicznego leczenia niewydolności żylnej.
Blok V
Zachowawcze leczenie miażdżycy zarostowej tętnic kończyn
dolnych
Blok VI
Chirurgia wewnątrznaczyniowa w chorobach
dekadzie XXI wieku.
naczyń w drugiej
Patronat Honorowy :
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Diabetologii
Komitet Naukowy :
Przewodniczący: Dr n. med. Marek Kaszyński
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Leszek Czupryniak
Dr hab.n.med. Zbigniew Rybak
Komitet Organizacyjny :
Przewodniczący: mgr Janusz Gołygowski
Zastępca Przewodniczącego: dr n.med. Maciej Pawłowski
Download