Reforma Opieki Zdrowotnej: Rynek Ubezpieczeń Zdrowotnych tzw

advertisement
Reforma Opieki Zdrowotnej:
Rynek Ubezpieczeń Zdrowotnych tzw.
Marketplace
Co to jest Rynek Ubezpieczeń Zdrowotnych?
Ustawa Finansowo Przystępnej Opieki Zdrowotnej (Affordable Care Act) znana także jako
Reforma Opieki Zdrowotnej, została uchwalona w marcu 2010 roku. Ustawa ta wprowadziła
wiele zmian do opieki zdrowotnej włączając w to utworzenie Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych,
tzw. Marketplace w każdym stanie. Celem utworzenia Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych
(Marketplace) jest zwiększenie dostępu do finansowo przystępnych planów medycznych
oferujących dużą gamę benefitów. Osoby indywidualne i właściciele małych biznesów będą
mogli używać Marketplace do szukania odpowiednich planów ubezpieczeniowych
zaczynając od stycznia 2014 roku.
Kto kupuje plan poprzez Marketplace?
Osoby indywidualne, rodziny, oraz małe biznesy będą mogły kupić plany ubezpieczeniowe
poprzez Rynek Ubezpieczeń Zdrowotnych, tzw. Marketplace.
Celem Marketplace jest pomóc tym, którzy nie mają dostępu do ubezpieczeń medycznych
wwybraniu najlepszego dla nich planu. Większość ludzi którzy mają ubezpieczenie medyczne
poprzez pracę, posiadają Medicare lub Medicaid, powinno kontynuować używanie tego
ubezpieczenia. Jednakże, jeśli ktoś ma ubezpieczenie przez pracę, ale miesięczna opłata
(premium) jest zbyt wysoka, wtedy taka osoba może dostać pomoc rządową po to aby kupić
plan poprzez Marketplace. Oto reguły dla kogoś kto nie chce skorzystać z planu oferowanego
przez pracodawcę i chce dostać pomoc rządową w pokryciu kosztów planu ubezpieczeniowego
poprzez Marketplace:

Dochody indywidualne (lub rodzinne) muszą być pomiędzy 138% i 400% federalnego
poziomu biedy ORAZ

Plan ubezpieczeniowy oferowany przez pracodawcę pokrywa mniej niz 60% wydatków
medycznych osoby (średnio) LUB

Koszt premium planu ubezpieczeniowego oferowanego przez pracodawcę kosztuje
osobę więcej niż 9.5% jej dochodów
Zaczynając od 2014, ludzie w każdym wieku będą mogli kupić ubezpieczenie. Reforma Opieki
Zdrowotnej (ACA) zabrania kompaniom ubezpieczeniowym odmawiania ubezpieczenia z
powodu tzw. „pre-existng condition” (jest to stan zdrowia w jakim jest osoba zanim przystąpi do
planu ubezpieczeniowego).
Ile Będzie Kosztować Ubezpieczenie w Marketplace?
Osoby indywidualne i małe biznesy będą mogły używać Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych
(Marketplace) do porównania i kupna planów ubezpieczeniowych pochodzących z różnych
kompanii ubezpieczeniowych. Koszty planów ubezpieczeniowych będą się różnić w
zależności od tego co pokrywają. Wiele osób dostanie pomoc rządową po to aby być w
stanie pokryć koszty ubezpieczeń zdrowotnych zakupionych poprzez Marketplace.

Osoby, które mają dochody poniżej 400%federalnego poziomu ubóstwa (około $45,960
rocznie na osobę w 2013 roku) będą się kwalifikować do otrzymania pomocy w płaceniu
ich miesięcznych składek ubezpieczeniowych (Składka ubezpieczeniowa jest sumą
płaconą każdego miesiąca, po to aby utrzymać ubezpieczenie medyczne). Rząd
federalny bedzie wysyłał płatność bezpośrednio do ubezpieczenia, tak więc koszt
miesięcznej składki obniży się.

Osoby, które mają dochody poniżej 250% federalnego poziomu ubóstwa otrzymają
także pomoc rządową przy płaceniu tzw.deductibles i co-pays w ciągu całego roku,
dodatkowo do pomocy w płaceniu miesięcznej składki. (Deductible jest sumą którą
musimy zapłacić najpierw zanim nasze ubezpieczenie zapłaci cokolwiek. Co-pays to
opłaty, które płacimy kiedy korzystamy z usłgi medycznej, tj. wizyta u lekarza lub
wykupienie recepty.)
Reforma Opieki Zdrowotnej wprowadziła również nowe reguły nakładające limit na to ile
kompanie ubezpieczeniowe mogą liczyć za składki miesięczne. W 2014, wszystkie plany
ubezpieczeniowe (włączając te sprzedawane poza Marketplace) mogą tylko używać ilość
członków rodziny, wiek, lokalizację geograficzną oraz używanie tytoniu do naliczenia
miesięcznej składki. Kompanie ubezpieczeniowe będą miały również narzucone
ograniczenia jak dalece będą mogły używać powyższych danych. (Na przykład, plan
ubezpieczeniowy może tylko policzyć osobie starszej składkę trzy razy wyższą niż osobie
młodszej.)
Jak Się Dowiem Który Plan Jest dla Mnie Najlepszy?
Doradcy od ubezpieczeń zdrowotnych „Nawigatorzy” będą dostępni, aby doradzić, pomóc
zrozumieć i wybrać odpowiedni plan dla konsumentów. Nawigatorzy pomogą konsumentom
skompletować aplikację o ubezpieczenie medyczne na internecie, przez telefon, lub
osobiście. Dzięki jednej aplikacji konsumenci będą w stanie sprawdzić czy się kwalifikują na
ubezpieczenie poprzez Marketplace, sprawdzić swoje opcje na ubezpieczenie, i zobaczyć
czy mogą liczyć na pomoc w kosztach ubezpieczenia zakupionego pzez Marketplace.
Każdy stanowy Marketplace będzie miał stronę internetową i bezpłatny numer telefonu
który konsumenci i nawigatorzy będą mogli używać poszukując i porównując ze sobą różne
plany ubezpieczeniowe.
Wszystkie plany ubezpieczeniowe sprzedawane poprzez Marketplace będą
ustandaryzowane i otrzymają nazwy tj. Brązowy, Srebrny, Złoty, lub Platynowy. To pomoże
konsumentom zorientować się które plany ubezpieczeniowe oferują podobne pokrycie
usług medycznych.
Jakie Benefity Będą Pokrywać Plany Zakupione Poprzez Marketplace?
Plany ubezpieczeniowe dla osób indywidualnych i małych grup sprzedawane poprzez i
poza Rynkiem Ubezpieczeń Zdrowotnych Marketplace będą musiały oferować co najmniej
podstawowy pakiet usług medycznych znanych jako Zasadnicze Usługi Medyczne.
Należą do nich:
1. Ambulatoryjne (Pozaszpitalne) usługi (tj. wizyty u lekarza, itd.)
2. Usługi na pogotowiu ratunkowym
3. Opieka szpitalna
4. Opieka przed i po porodowa
5. Opieka psychiatryczna i leczenie chorób związanych z uzależnieniami, włączając
w to terapię uzależnień
6. Leki na receptę
7. Usługi rehabilitacyjne i sprzęt medyczny (aby ponownie nauczyć się
podstawowych umiejętności codzienngo funkcjonowania) oraz usługi i sprzęt
medyczny pozwalające utrzymać lub polepszyć umiejętności codziennego
funkcjonowania
8. Testy Laboratoryine
9. Prewencję i utrzymywanie dobrego stanu zdrowia
10. Usługi pediatryczne zawierające usługi dentystyczne i okulistyczne
Dla każdej z tych kategorii Zasadniczych Usług Medycznych, plany ubezpieczeniowe będą
musiały zapewnić minimalną sumę pokrycia kosztów na podstawie tzw. poziomu
granicznego. Ten poziom graniczny musi oferować pokrycie kosztów które jest podobne do
„typowego planu oferowanego przez pracodawcę”. (W Illinois tym poziomem granicznym
planu na 2014 jest Blue Cross Blue Shiled Blue Advantage HMO.) Plany ubezpieczeniowe
dla osób indywidualnych i dla małych grup będą mogły oferować więcej benefitów niż
oferuje pozim graniczny planu, ale nie mogą oferować mniej od tego poziomu.
Po więcej informacji na temat Reformy Opieki Zdrowotnej i Rynku Ubezpieczeń
Zdrowotnych Marketplace, wejdź na następujące strony: www.healthcare.gov lub
marketplace.cms.gov.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards