Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem

advertisement
Polkowski Krystian
Sadownik Sebastian
Ubezpieczenia osobowe
• życiowe:
 ubezpieczenia życiowe,
w których wypłata następuje na końcu
trwania ubezpieczenia
• chorobowe
• wypadkowe
 ubezpieczenia życiowe połączone z inwestycją
w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym
 ubezpieczenia życiowe o charakterze ochronnym, w których
wypłata następuje tylko w przypadku śmierci
 ubezpieczenia wypłacane w formie renty
 umowy posagowe o charakterze ochronnooszczędnościowym
Ubezpieczenia oszczędnościowe
Ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym mają z reguły
bardzo zminimalizowaną ochronę ubezpieczeniową. Celem
tego typu ubezpieczeń jest gromadzenie środków finansowych.
Wypłata zgromadzonych oszczędności zależnie od warunków
zawartej umowy i sytuacji życiowej może mieć miejsce w
następujących okolicznościach:
 w przypadku Twojej śmierci w okresie ważności umowy
ubezpieczenia
 na koniec okresu ubezpieczenia określonego w polisie
 przy rozwiązaniu umowy w trakcie jej trwania
Ubezpieczenia oszczędnościowe –
co warto wiedzieć
 Korzyści
 Możliwości
 Cechy
 Na co zwrócić uwagę
Przykłady polis oszczędnościowych
1. Polisa Oszczędnościowa Antidotum PRO
 oprocentowanie w wysokości 4,86% (porównywalne z 6% na
lokacie terminowej)
 niska kwota minimalna: od 100 zł miesięcznie – w przypadku
oszczędzania regularnego lub od 1 000 zł – w przypadku wpłaty
jednorazowej
 12-miesięczny okres umowny
 możliwość założenia do trzech polis dla jednego posiadacza
rachunku
 zwolnienie zysku z polisy z podatku Belki!
2. Nordea Ekstra Profit
Okres
360 dni
ubezpieczenia
Minimalna składka 5 000 zł
Oprocentowanie
5,10% p.a. stałe
polisy
180 dni
10 000 zł
4,54% p.a. stałe
• 5,10% w skali roku, co odpowiada
oprocentowaniu 6,30% na tradycyjnej lokacie rocznej
• 4,54% w skali roku, co odpowiada oprocentowaniu lokaty półrocznej
w wysokości 5,60%
• świadczenie z umowy ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu
podatkiem od zysków kapitałowych
• w przypadku śmierci ubezpieczonego trafia do uposażonych w pełnej
wysokości bez względu na okres czasu jaki upłynął od przystąpienia
do ubezpieczenia
Porównanie najlepszych ofert
Przykład polisy posagowej
Przykładowa symulacja z Allianz
Rodzice w wieku 30 lat kupują polisę posagową dla swojego nowo narodzonego
dziecka na 18 lat. Określona część składki jest inwestowana poprzez
ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Średnia stopa zwrotu tego funduszu wynosi
5 proc. rocznie. W momencie osiągnięcia pełnoletności dziecko będzie
dysponowało kapitałem w wysokości:

27 tys. zł przy minimalnej miesięcznej składce 100 zł,

70 tys. zł przy składce 250 zł miesięcznie.
Ubezpieczenie wypadkowe w Anglii
(Accident Protection)
 sprzedawane w unitach






za składkę otrzymujemy:
Accidental Permanent Injuries
Accidental Total Permanent Disablement
Broken Bones
Accidental Death Benefit
Hospitalisation
 możliwość dokupienia dodatkowych opcji:
 Funeral Benefit
 Child Cover Benefit
Ubezpieczenie życia w Anglii
(Life Protection)
3 główne grupy:
 Ubezpieczenie na życie (life cover only)
 Ubezpieczenie od chorób śmiertelnych (critical illness cover
only)
 Ubezpieczenie na życie lub chorobę śmiertelną (life cover or
early critical illness cover )
Ubezpieczenie na życie w Niemczech
(Lebensversicherung)
elastyczne warunki
2 główne typy ubezpieczeń na życie:
 bezpieczeństwo i sposób na pewne zabezpieczenie na starość –
bezpieczne instrumenty rynku finansowego, np. papiery wartościowe
 wyższe zyski - ubezpieczenie powiązane z inwestycją w nieco bardziej
ryzykowne fundusze inwestycyjne
FUNDUSZE EMERYTALNE
I FILAR
I FILAR
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - RANKING
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - SYMULACJA
INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE (IKE)
INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE (IKE)
HOLANDIA
EMERYTURA OVERHEIDSDEEL (AOW)
EMERYTURA WERKGEVERSDEEL
UBEZPIECZENIE EMERYTALNE EIGEN AANVULLING
NORWEGIA
EMERYTURA PAŃSTWOWA FOLKETRYGDEN
OTP –OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download