Ukazał się numer 3/88/2016 czasopisma „Prawo Asekuracyjne”

advertisement
Ukazał się numer 3/88/2016 czasopisma „Prawo Asekuracyjne”
zawierający następujące publikacje:
ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Projektowanie typu ubezpieczenia („produktu ubezpieczeniowego”) według
rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących szystemu zarządzania
produktem. Autor: prof.dr hab. Marcin Orlicki

O dwóch typach umowy ubezpieczenia grupowego. Autor: dr hab. Mariusz Fras

Odpowiedzialność proporcjonalna ubezpieczyciela w przypadku niedoubezpieczenia
mienia. Autor: Jakub Nawracała – radca prawny

Ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych a przepisy o zamówieniach
publicznych. Autor: dr Włodzimierz Dzierżanowski

Nowe zasady oferowania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym w świetle
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Autor: Wojciech Łuczka – radca prawny

Obsługa klienta zakładu ubezpieczeń w systemie FACTA i CRS.
Autorzy: Beata Mrozowska-Bartkiewicz - radca prawny i Piotr Wrzesiński - radca prawny
ORZECZENIA I GLOSY

Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Autor: Jacek Reps - adwokat

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2015 r. (III CZP 87/15).
Autorka: prof.dr hab. Magdalena Szczepańska
SPRAWOZDANIA

XIX Kongres Brokerów - „Wychodząc z kryzysu” (Mikołajki, 8-10 czerwca 2016 r.).
Oprac.: Zofia Pawlak-Borsuk
- - - - - - ***** - - - - -
Download