UCHWAŁA Nr LIII/754/13 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z

advertisement
UCHWAŁA Nr LIII/754/13
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 21 października 2013r.
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola”
Na podstawie art. 6 i art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XXI/320/04 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 marca
2004r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Stalowa
Wola” oraz „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola” i uchwalenia regulaminu
nadawania tytułów (z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§1
Nadaje Panu Markowi Gruchocie s. Zdzisława tytuł „Zasłużony dla Miasta
Stalowa Wola”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Pan Marek Gruchota od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Stalowej Woli. Absolwent pedagogiki w zakresie pracy
kulturalno – oświatowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Huty
Stalowa Wola. Rozpoczął pracę zawodową w 1979 roku jako instruktor w
„Hotklubie” – klubie hoteli pracowniczych. Posiadając doświadczenie zdobyte
praktyką w klubie studenckim „Pod Jaszczurami”, Teatrze 38 oraz podczas
organizacji Festiwalu Piosenki Studenckiej, zmienił profil działalności
„Hotklubu”. Stworzył program stymulujący asymilację lokatorów hoteli
pracowniczych z mieszkańcami miasta. W pierwszej połowie lat 80. „Hotklub”
stał się najciekawszym kulturalnym miejscem w Stalowej Woli. W 1985 roku
podjął pracę jako kierownik działu organizacji imprez w Zakładowym Domu
Kultury. W ciągu czterech lat pracy wzbogacił ofertę kulturalną dla
mieszkańców autorskimi projektami: Festiwal TBG Rock, Rock Attack,
Festiwal Wyobraźni, festiwal filmów o Stalowej Woli. Sprowadził do miasta
Konfrontacje Filmowe, miał liczący się udział w organizacji obchodów 50-lecia
miasta i Huty Stalowa Wola. Był inicjatorem współpracy stalowowolskich
zespołów rockowych z grupami z Ukrainy i Łotwy oraz realizatorem koncertów
wykonawców z Anglii i Francji.
Podczas kolejnego okresu pracy, już w Miejskim Domu Kultury,
reaktywował Festiwal TBG Rock, stworzył festiwal „Śpiewać każdy może”, a
dla lokalnych zespołów rockowych był wręcz instytucją organizującą
działalność koncertową, warsztatową, promocyjną. Bardzo udanie wprowadził
do Stalowej Woli już pierwszą edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Filmową relację ze Stalowej Woli Jerzy Owsiak określił na antenie TVP 2 jako
wzorcową.
Aktualny okres pracy w MDK rozpoczął w 2006 roku jako wolontariusz,
a od 2008 roku jako dyrektor tej instytucji.
Jest pomysłodawcą i realizatorem wielu projektów:
- Ambasador Stalowej Woli – tytułem tym wyróżniono dotychczas 17
stalowowolan, którzy w swojej karierze zawodowej osiągnęli sukces, między
innymi: Rodzina Steczkowskich; Grzegorz Rosiński – światowej sławy autor
komiksów m. in. „Thorgala”; Marzena Sowa – autorka komiksów
przetłumaczonych już na kilkanaście języków, to dzięki jej pracom
inspirowanym dzieciństwem spędzonym w Stalowej Woli, świat zrozumiał,
czym był stan wojenny w Polsce; Maciej Zakościelny – aktor; Omar Sangare –
aktor, wykładowca na uczelniach artystycznych w USA; Konrad Mastyło –
pianista, ulubiony przez autora wykonawca kompozycji Zbigniewa Preisnera;
Izabela Sowa – pisarka; Edward Durda – telewizyjny komentator wydarzeń
sportowych; Ewa Strusińska – dyrygent filharmonii w Manchesterze. Tytuły
wręczane są podczas specjalnej gali. Projekt ten znakomicie promuje Stalową
Wolę jako miejsce, w którym można zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w
starcie do znaczącej kariery zawodowej, a tym samym zachęca do podjęcia
działań rozwijających talent.
- Miasto Komiksów – inicjatywa wykorzystująca fakt, iż trójka znakomitych
autorów komiksu pochodzi ze Stalowej Woli: Grzegorz Rosiński, Marzena
Sowa i Jakub Woynarowski. To z nimi podczas warsztatów spotyka się
młodzież z całej Polski, by tworzyć komiksy inspirowane Stalową Wolą. Prace
eksponowane są na miejskich billboardach. Projekt trzykrotnie otrzymał dotację
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Piknik Industrialny – działania inspirowane przemysłową tradycją Stalowej
Woli, a także promocja edukacji o charakterze politechnicznym. Projekt już
kilka razy zdobył dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
- Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki” – w tym roku organizowane po raz
czwarty, zawsze w Święto Flagi. Jest coraz bardziej ulubioną formą aktywnego
i twórczego celebrowania święta państwowego
- „Wniebogłosy” – to atrakcyjny sposób na świętowanie wydarzeń. Dziesięć
stalowowolskich chórów przygotowuje stosowną do okoliczności pieśń i
wykonują ją wspólnie podczas spotkania z publicznością Dotychczasowych
siedem edycji zgromadziło wielotysięczną publiczność, a każdy z uczestników
zabrał ze sobą do domu specjalnie wydany śpiewnik. Jest to dobra lekcja
patriotyzmu i pielęgnowania polskich tradycji zawartych w muzyce wokalnej.
- „Seans pod palmą” – specjalna propozycja promująca kino artystyczne,
ciesząca się od kilku lat dużym powodzeniem wśród kinomanów. Inicjatywa ta
była jednym z kluczowych argumentów podczas skutecznego aplikowania do
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o dofinansowanie zakupu projektora
cyfrowego.
- Warsztaty muzyczne – zajęcia artystyczne gromadzące dwa razy w roku około
80 młodych mieszkańców Stalowej Woli – adeptów sztuki wokalnej i
instrumentalistów. Prowadzone są one przez znakomitych pedagogów: Grażynę
Łobaszewską i Marka Radulego.
- „Zdarzenia teatralne” – powołane zostały przed pięcioma laty jako forma
uczestnictwa w obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru. Aktualnie jest to
prezentacja premier teatrów stalowowolskich oraz pokazy nagrodzonych na
polskich festiwalach spektakli teatrów offowych.
- „Bajklandia – witamy w mieście rowerów” – „Bajklandia” to termin
zaczerpnięty z „Zielonego jabłuszka” Izy Sowy, książki, której fabuła rozgrywa
się w Stalowej Woli, nazywanej potocznie od wielu lat „miastem rowerów”.
Wydarzenie ma na celu kultywowanie tradycji rowerowych w Stalowej Woli. W
jego rb odbywają się: cross country, masa krytyczna, alleycat, pozowanie do
wspólnego, rowerowego zdjęcia, bike polo i inne gry z rowerem w roli głównej.
- Festiwal kultury lasowiackiej – szereg imprez wakacyjnych zachęcających do
bliższego, ale i bardziej zaawansowanego poznawania lasu, który zajmuje ok.
55% powierzchni miasta.
- Podwieczorki przy fortepianie – cykl niedzielnych koncertów promujących
młodych pianistów. To propozycja dla melomanów oczekujących na kontakt
z brzmieniem doskonałego instrumentu, w jaki jest wyposażony MDK.
Autor wstępów do albumów „Miasto Komiksów”, „Pokochać Teatr
w sobie” oraz śpiewników siedmiu edycji „Wniebogłosów”. Twórca oryginalnej
metody pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w MDK pod
patronatem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo ważnym
wydarzeniem dla stalowowolskiej kultury było skuteczne doprowadzenie przez
Marka Gruchotę do reaktywacji Amatorskiego Teatru Dramatycznego im.
Józefa Żmudy. To najstarszy w mieście, najbardziej ceniony w przeszłości
zespół artystyczny o 67-letniej historii. Marek Gruchota wspiera nie tylko
inicjatywy kulturalne, ale również społeczne. Pomaga w organizacji imprez
jubileuszowych, okolicznościowych i innych organizowanych przez szkoły,
przedszkola oraz inne placówki, instytucje i podmioty.
Jego niekwestionowaną zasługą były podjęte skuteczne działania o fundusze ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 Priorytet 6 Turystyka i kultura oraz z budżetu państwa.
Zrealizowany został projekt pn. "Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w
Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację
wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych". Dzięki temu
dom kultury stał się miejscem bardziej funkcjonalnym i przyjaznym na
wszelkiego typu przedsięwzięcia kulturalne.
W 2010 roku ukończył studia Kulturoznawstwo – porównawcze studia
cywilizacji na Wydziale Filozoficznym UJ. W pracy dyplomowej zatytułowanej
„Socrealizm jako sztuka sakralna religii świeckiej” przedstawił nową
perspektywę idei budowy gmachu MDK i jego działalności. Wnioski
wypływające z tejże pracy wykorzystuje w codziennej działalności.
Marek Gruchota wprowadzając świeżość, innowacyjność do oferty
programowej Miejskiego Domu Kultury spowodował zmianę jakościową
w postrzeganiu instytucji, większe zainteresowanie mieszkańców miasta jego
działalnością.
Poza pracą zawodową aktywnie działa na rzecz miasta i jego wizerunku, między
innymi jako Radny Powiatowy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
Wpisanie Pana Marka Gruchoty do Księgi Zasłużonych i nadanie mu
tytułu „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola” jest w pełni uzasadnione.
Download