SEKA SA Outsourcing BHP i ppoż.

advertisement
SEKA S.A.
profil działalności
www.seka.pl
SEKA S.A.
SEKA S.A.
SEKA S.A. to firma doradczo-szkoleniowa prowadząca działalność
w zakresie:
outsourcingu bhp i ppoż.;
usług dotyczących ochrony środowiska;
szkoleń m.in. w obszarze bhp i ppoż., prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, nauki zawodu;
pozyskiwania i zarządzania dofinansowanymi projektami
szkoleniowymi;
obsługi prawnej z zakresu prawa pracy.
www.seka.pl
SEKA S.A.
To Nas wyróżnia:
ogólnopolska sieć oddziałów;
ponad 20letnia historia działalności;
stabilna kondycja finansowa;
zdywersyfikowany system działalności;
współpraca z klientami w oparciu o długoterminowe umowy;
znakomity portfel klientów;
wysoka jakoś usług poparta ISO 9001:2008.
www.seka.pl
SEKA S.A.
Ochrona Środowiska
Świadczymy również kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska, w tym:
-opracowanie dokumentacji na podstawie których wydawane są pozwolenia i decyzje
z zakresu ochrony środowiska;
-pomiary i badania środowiskowe;
-wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004;
-outsourcing środowiskowy.
w ofercie firm od 2009r.;
60 długoterminowych umów outsourcingu;
zrealizowane prestiżowe zlecenia.
www.seka.pl
SEKA S.A.
Outsourcing BHP i ppoż.
Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na
podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Usługi wykonujemy w ramach: umów
stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp, umów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej, jednorazowych zleceń.
lider rynku w Polsce;
ponad 600 stałych długoterminowych umów outsourcingu;
blisko 5000 obsługiwanych zakładów pracy zatrudniających
około 270tys. Pracowników;
wykwalifikowana kadra 170 inspektorów bhp i 25 specjalistów ppoż.;
wysoka jakość usług wynikająca z długoletniego doświadczenia oraz
certyfikowanego systemu ISO 9001:2008.
www.seka.pl
SEKA S.A.
Działalność szkoleniowa
Obecnie posiadamy w swojej ofercie ponad 80 programów szkoleniowych w
następujących dziedzinach: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, zarządzanie
zasobami ludzkimi, bhp, szkolenia zawodowe, rachunkowość i podatki. warsztaty
komputerowe, ochrona środowiska, rozwój umiejętności menedżerskich.
ugruntowana pozycja rynkowa;
stabilny rozwój na przestrzeni lat;
doświadczenie poparte przeszkoleniem ponad 600tys. osób;
ogólnopolska baza wykwalifikowanych trenerów;
dobrze wyposażone zaplecze szkoleniowe.
www.seka.pl
SEKA S.A.
Studia Podyplomowe
Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w
dziedzinie: bhp, prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi, gwarantujemy
kształcenie na najwyższym, akademickim poziomie. Absolwenci otrzymają świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Zarządzania
Personelem w Warszawie, zgodne Art. 6 pkt. 1 ust.4. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365).
Kierunki:
Prawo Pracy;
Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości;
BHP.
www.seka.pl
SEKA S.A./oddział Wrocław
ul. Supińskiego 1
52-317 Wrocław
tel.71 343 64 29
mail:[email protected]
www.seka.pl
Zapraszamy do współpracy!
www.seka.pl
‘
Download