demografia Edukacja w liczbach - EduNet

advertisement
Demografia a zatrudnienie
2010-2011
Tarnów, kwiecień 2010 r.
PRZYPOMNIENIE
Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
zatrudnia i zwalnia
Dyrektor szkoły
na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Edukacja w liczbach (1) - demografia
Szkoły podstawowe
7000
6000
6751
6571
6309
6125
6012
5927
5000
4000
3000
2000
1000
0
1996-2001 1997-2002 1998-2003 1999-2004 2000-2005 2001-2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ilość dzieci w systemie
Edukacja w liczbach (2) - demografia
Gimnazja
7000
6000
5000
4000
4061
3000
3852
3582
3498
3365
3352
2000
1000
0
1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ilość dzieci w systemie
Edukacja w liczbach (3) - demografia
Szkoły ponadgimnazjalne
7000
6000
5000
4000
4809
4558
4328
4061
3000
3852
3582
2000
1000
0
1990-1992 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ilość dzieci w systemie
Gimnazja (1)
W 2009 r. przyjętych 1119 uczniów, w tym 155 spoza Tarnowa, co stanowi 14 %
spoza
Tarnowa
14%
z
Tarnowa
86%
W 2010
???
Gimnazja (2)
W 2010 r. liczba absolwentów tarnowskich gimnazjów wynosi 1330.
Proszę zwrócić uwagę na liczbę absolwentów tarnowskich
podstawowych, która w roku szkolnym 2009/2010 wynosi tylko 1039.
szkół
Różnica pomiędzy absolwentami, a potencjalnymi uczniami klas pierwszych
z Tarnowa wynosi 291.
Szkoły ponadgimnazjalne (1)
W 2009 r. przyjętych 3505 uczniów, w tym 2462 spoza Tarnowa, co stanowiło 70 %
spoza
Tarnowa
70%
z
Tarnowa
30%
W 2010
???
Szkoły ponadgimnazjalne (2)
W 2010 r. liczba absolwentów tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych wynosi
3568.
Proszę zwrócić uwagę na liczbę absolwentów tarnowskich gimnazjów, która
w roku szkolnym 2009/2010 wynosi tylko 1330.
Różnica pomiędzy absolwentami, a potencjalnymi uczniami klas pierwszych
z Tarnowa wynosi aż 2238.
!!!
Niż demograficzny dotyczy nie tylko
tarnowskich szkół, ale również szkół
ościennych. Liczba uczniów przychodzących
spoza Tarnowa jest liczbą zmienną i może
się zmniejszać !!!
PODSTAWOWE OŚWIATOWE
AKTY PRAWNE
•
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
•
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
•
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
•
rozporządzenia wynikające z powyższych ustaw
•
Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download