Informacja o zawarciu umowy na - Zarząd Dróg Powiatowych w

advertisement
Informacja o zawarciu umowy na: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia obiektów
Zarządu
Dróg
Powiatowych
znajdujących
się
w
Tarnowskich
Górach
przy ulicy Pyskowickiej 54 w okresie od 01.03.2010 roku do 28.02.2011 roku.”
Informacja o zawarciu umowy
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 5, ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, którego przedmiotem było świadczenie usług w zakresie ochrony
mienia obiektów Zarządu Dróg Powiatowych znajdujących się w Tarnowskich Górach
przy ulicy Pyskowickiej 54 w okresie od 01.03.2010 roku do 28.02.2011 roku została
zawarta umowa z Agencją Ochrony Osób i Mienia „PULS”, Leszek, Katarzyna Pyka Spółka
Jawna, ul. Ks. Knosały 115, 41-922 Radzionków.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards