1 w Rudawie, ul. Oświecenia, rejon ul. Półkole w Rząsce

advertisement
KONSULTACJE SPOŁECZNE
GMINA ZABIERZÓW
1. SYGNALIZOWANE ZAGROŻENIA




niszczenie mienia,
zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
wykroczenia w ruchu drogowym.
2. OCZEKIWANIA WOBEC POLICJI
 zwiększenie ilości kontroli w rejonie rynku i placu zabaw przy ul. A. Domańskiej
w Rudawie, ul. Oświecenia, rejon ul. Półkole w Rząsce, ul. Krótkiej w m. Balice
w godz. wieczorowo - nocnych, gdzie dochodzi do dewastacji mienia, zakłócania spokoju
i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu wbrew zakazowi,
 zwiększenie ilości kontroli w rejonie ul. Strugi w m. Rząska, gdzie w godzinach
wczesno porannych kierujący pojazdami nie stosują się do znaku drogowego B-1,
 zwiększenie liczby kontroli drogowych w tym kontroli prędkości,
 przekazywanie informacji na temat stwierdzonych zagrożeń w terenie.
3. OCZEKIWANIA WZGLĘDEM MAP ZAGROŻEŃ
 propozycji nie zgłaszano.
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards