wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2010 - EduNet

advertisement
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Tarnów, 5 lipiec 2010 r.
Szkoły ponadgimnazjalne (1)
W 2009 r. przyjętych 3505 uczniów, w tym 2462 spoza Tarnowa, co stanowiło 70 %
spoza
Tarnowa
70%
z
Tarnowa
30%
Szkoły ponadgimnazjalne (2)
W 2010 r. przyjętych 3351 uczniów, w tym 2164 spoza Tarnowa, co stanowi 65 %
spoza
Tarnowa;
2164; 65%
Stan na 5.07.2010r.
z Tarnowa;
1187; 35%
Szkoły ponadgimnazjalne (2)
W 2010 r. liczba absolwentów tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych wynosi
3568.
Proszę zwrócić uwagę na liczbę absolwentów tarnowskich gimnazjów, która
w roku szkolnym 2009/2010 wynosi tylko 1330.
Różnica pomiędzy absolwentami, a potencjalnymi uczniami klas pierwszych
z Tarnowa wynosi aż 2238.
Wynikająca z naboru różnica przyjętych uczniów klas I w stosunku do
poprzedniego roku szkolnego wynosi 151.
Szkoły ponadgimnazjalne (2)
Dodatkowa rekrutacja w szkołach ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniach
od 27 sierpnia 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r.
Mając na uwadze powyższe należy przypuszczać, że 1 września liczby
uczniów w szkołach mogą się różnić od liczb uczniów przedstawionych w tej
prezentacji.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards