2014.05 Plan pracy maj

advertisement
2014.05 Plan pracy maj.doc
(87 KB) Pobierz
Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej opracowany dla dzieci 36 letnich na miesiąc maj 2014
W Katolickim Przedszkolu przy Parafii św. A. Chmielowskiego w Łodzi
1. Książka przyjacielem dziecka
2. Unia Europejska
3. Jaki jestem moje uczucia i emocje
4. Rodzina
tywności
Aktywność
połeczna
obszar:
,2,15)
Cele ogólne





Kształtowanie umiejętność
słuchania i odpowiedniego
zwracania się do osób w
otoczeniu (1)
Nabywanie umiejętności
przekazywania i odbierania
komunikatów
niewerbalnych(2)
Cele szczegółowe /
spodziewane efekty
Dziecko:
- używa zwrotów dzień dobry,
szczęść Boże, …
- oczekuje na swoją kolej, aby
wypowiedzieć swoje zdanie,
- odpowiednio do sytuacji
używa zwrotów
grzecznościowych proszę
przepraszam dziękuje,
-odczytywanie niewerbalnych
sygnałów: tonu głosu, gestów,
wyrazu twarzy, jako podstawy
do rozpoznawania emocji,
Nabywanie umiejętności
wyrażania własnych uczuć
i emocji (2)
Nabywa wiadomości
dotyczących miejsca
zamieszkania (1)
Nabywanie umiejętności
dotyczącej poznania siebie
(2)
Sytuacja edukacyjna
- pogadanka o sposobach witania się,
- codzienne zajęcia – oczekiwanie na swoja kolej, aby
wypowiedzieć swoje zdanie,
- sytuacje dnia codziennego,
-Przypomnienie dzieciom zasad kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych.
− Zabawy integracyjne: „Szumi wiatr - pada deszcz” „Dwa
rzędy”- zabawa wg pedagogiki zabawy – wyrażanie mimiką
i ciałem różnych uczuć.
-Moje uczucia” – zabawa z kartami mimicznymi.
-Określa uczucia różnego
rodzaju: strach, gniew, radość,
smutek.
Naśladuje uczucia mimiką
twarzy
- podaje swój adres
zamieszkania,
- mówi imiona swoich
rodziców,
-Naśladowanie mimiką twarzy gestów z kart mimicznych 3latki
- zajęcia planowane: gdzie mieszkam, (3- latki)
- pogadanka o rodzicach: imion, zawody (3- latki)
- prezentowanie się dzieci podczas
sprawdzania listy obecności, (3- latki)
- Zabawa „Mruczek” – rozpoznawanie wybranego dziecka po
głosie.
ność
wa (obszar:





Nabywanie umiejętności
odróżniania dobra od zła,
Kształtowanie
umiejętności
przewidywania oceniania
zachowań innych (1)
Usprawnianie
umiejętności
samoobsługowe (2)
Nabywanie wiedzy
dotyczącej symboli
narodowych(15)
Nabywanie wiedzy
dotyczącej że Polska
należy do Unii
Europejskiej (15)
-Akceptuje swoje ciało,
odkrywa własne możliwości
- Z czym wam się kojarzy słowo konflikt?” - burza mózgów.
−
zapisywanie wypowiedzi dzieci na tablicy.
-Odróżnia dobro od zła, unika
konfliktów w stosunkach z
innymi dziećmi.
-Podejmuje próby oceny
zachowania innych.
-Stara się kontrolować własne
emocje.
- nakrywa do stołu,
- dokonuje czynności
samoobsługowych w szatni i
toalecie,
- utrzymuje porządek w
otoczeniu
- wymienia barwy narodowe,
- wskazuje herb narodowy,
Kłótnia” – ćwiczenia dramowe
Dzieci ruchem, gestem i mimiką twarzy naśladują osoby
kłócące się.
- czynności dnia codziennego w toalecie,
- nakrywanie do posiłków,
- przebieranie się w szatni,
- sprzątanie w swoim otoczeniu: wycieranie rozlanych
płynów, zamiatanie,
- jw.
- Zabawa dydaktyczna „Zwiedzamy różne regiony naszego
kraju”- dzieci odbywają wycieczkę po sali, zatrzymując się w
wybranych miejscach, prezentując ilustracje i recytując
fragmenty inscenizacji J. Papuzińskiej „Polska ziemia” (Wisła,
Gdańsk, Kraków, Warszawa). Dzieci z elementów układają
warszawską Syrenkę.
wykonanie flagi narodowej, (3- latki)
- prezentacja wiersz: Biel i czerwień, (3- latki)
- słuchanie hymnu narodowego (3- latki)
- pogadanka na temat naszego kraju, prezentacja mapy Polski,
stolicy i symbolu Syrenki, (3- latki)
słuchanie hymnu Unii Europejskiej
- wskazuje na mapie Europę.
-Wybrzmiewa głoskę w
nagłosie, wyszukuje wyrazy
rozpoczynające się na daną
głoskę.
- Rozumie pojęcia: Europa,
mapa, flaga.
-wskazuje na mapie Europę.

Kształtowanie aparatu
mowy(3),

Kształtuje umiejętność
bezpośredniego kontaktu z
rozmówca, (3)

Rozbudzanie i rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych. (3)
- prawidłowo wykonuje
polecenia dotyczące ruchu
językiem, wargami,
- utrzymuj kontakt wzrokowy
podczas rozmowy,
- podchodzi do osoby z którą
chce rozmawiać,
- odpowiada na pytania
Spacer do pobliskiej biblioteki. Rozmowa z pracownikiem na
temat książek, pomieszczenia. Zachęcenie dzieci do
obcowania ze światem bajek.
- zabawa logopedyczna – „taksówka”, „ pilot”,
Udział dzieci w zajęciach zorganizowanych w Bibliotece
Miejskiej
Słuchanie wierszy dla mamy, czytanych przez nauczyciela. 3latki
- Uważnie słucha literatury
dziecięcej.
-Aktywnie uczestniczy w
zajęciach bibliotecznych.


Kształtuje umiejętność
uważnego patrzenia (14)
Kształtowanie
umiejętności
prawidłowego
wypowiadania się pod
względem
artykulacyjnym,
fleksyjnym, fonetycznym
i gramatycznym (14)

Kształtowanie
świadomości rozróżniania
różnych zmysłów (14)

Kształtuje koordynację
wzrokowo słuchową (14)
Doskonali umiejętność
słuchania (14)

- wypowiada całymi zdaniami
swoje potrzeby,
- uważne oglądanie
prezentowanych ilustracji
ćwiczenie spostrzegawczości
- recytowanie ,nauka na pamięć
wierszy , słuchanie recytacji
innych dzieci zachowanie
znaków przystankowych.
- wypowiedzi na temat wyglądu mamy i taty – wzbogacenie
języka o słowa dotyczące wartości (przychylność,
poświęcenie, solidarność, miłość)
- Baśniowi bohaterowie, rozwiązywanie zagadek, rebusów,
zabawy pantomimiczne – rozpoznawanie bohaterów znanych
baśni. Zabawa: Zbieramy rozrzucone książki.
- Co tu nie pasuje- ćwiczenia spostrzegawczości,
wyszukiwanie błędów na ilustracjach z baśni i bajek. Zabawa:
Spacer z książką.
- próby przedstawienia na Uroczystość Dnia Mamy i Taty w
przedszkolu (deklamacja wierszy – „Moja mamo kochana”,
„Dla mamy i taty”, „Żegnamy starszaków”, „Dziękujemy w
imieniu”)
- stara zachowywać się cicho i
naśladować ruchy dorosłych,
Słyszę, widzę, czuję, próbuję” – Rozmowa inspirowana
opowiadaniem A. Sójki „Cza...
- wyodrębnia takie same
ilustracje

Kształtowanie nawyku
używania zwrotów
grzecznościowych (3)
- wypowiada się na temat
ilustracji i wiersza
- używa niektórych słów: cześć,
dziękuję, proszę w różnych
językach
Plik z chomika:
wronska.k
Inne pliki z tego folderu:

Sprawozdanie rozwoju zawodowego 2014 s.Klara W.doc (81 KB)
 2011.09 Plan pracy wrzesień.doc (60 KB)
 2011.09 Plan pracy wrzesień -p.romka.doc (58 KB)
 2011.10 Plan pracy październik.doc (60 KB)
 2011.12 Plan pracy grudzień.doc (75 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
rekolekcje
z komputera
Download