SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 3 – 4 LETNICH

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 3 – 4 LETNICH
TEMAT : ,,Wyprawa w kosmos”– zabawy wprowadzające pojęcie kuli jako
figury geometrycznej .
CELE OGÓLNE :
-
zapoznanie z figurą geometryczną kulą ,
rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez zabawy i słuchanie muzyki ,
ćwiczenie spostrzegawczości podczas poszukiwania ukrytych przedmiotów ,
zachęcanie do prawidłowego wykonywania zadań ,
CELE SZCZEGÓŁOWE :
Dziecko :
- zapoznaje się z figurą geometryczną kulą i stara się ją rozpoznać wśród
otaczających je przedmiotów ,
- przestrzega reguł obowiązujących w grupie ( stara się współdziałać w zabawach i
sytuacjach zadaniowych ) ,
- wie , że ma prawo do swobodnego wypowiadania własnych myśli,
- uważnie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty ,
- zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw ,
METODY :
podające ,
ekspresyjne,
praktycznego działania ,
FORMY :
-
zbiorowa ,
indywidualna ,
grupowa ,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
-
globus , lampka , tunel , chusta animacyjna , materiał granatowy z rysunkami
gwiazd i planet , magnetofon , nagrania magnetofonowe z muzyką J.M .Jarrea,
i piosenką ,, Księżycowy kamień ‘’, rakietki z papieru , dwie kule owinięte folią
aluminiową , piłki , piłeczki do gry w ping-ponga , podstawki , mazaki , małe
kawałki folii samoprzylepnej , emblematy z księżycami i słońcami , znaczki
,,Mały Kosmonauta ‘’,gwiezdny miecz .
PRZEBIEG ZAJĘĆ :
1.Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał ,,Słońce i Księżyc”.
Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy : słoneczka – dziewczynki , księżyce – chłopcy .
Wszystkie dzieci przykucają w rozsypce. Przy dźwiękach grzechotki poruszają się
słoneczka , przy dźwiękach trójkąta – księżyce .Cisza jest sygnałem do przykucnięcia .
2. Słuchanie fragmentów wiersza A. H. Murgrabi ,,Halo , to mówi Ziemia ‘’.
Nauczyciel recytuje wiersz , wcielając się w postać Ziemi –zakłada na głowę opaskę
podtrzymującą globus .Uświadamia dzieciom na podstawie wiersza , że Ziemia jest kulą
krążącą wokół Słońca .Dzieci wyruszają w poszukiwaniu innych kul w przestrzeni
kosmicznej.
3.Zabawa relaksacyjna ,, Lecimy w kosmos ‘’przy dźwiękach muzyki J. M . Jarrea .
Dzieci wchodzą przez tunel do statku kosmicznego i kładą się na dywanie . Nauczycielka
wraz z pomocą w trakcie trwania muzyki elektronicznej poruszają nad nimi granatowy
materiał z gwiazdami i planetami .
4.,,Szukamy księżycowego kamienia ‘’ – zabawa ćwicząca spostrzegawczość .
Dzieci podzielone na dwie grupy wędrują po śladach zostawionych przez rakiety i odszukują
dwa księżycowe kamienie ( w kształcie kuli ) .Dzieci trzyletnie odnajdują większy , a
czteroletnie – mniejszy. Wracają na Ziemię .
5.Zabawa przy piosence ,,Księżycowy kamień’’. Dzieci podają sobie w kole z rąk do rąk
,,księżycowe kamienie ‘’ odnalezione podczas poprzedniej zabawy ,śpiewając piosenkę .
6.,,Planety ‘’- zabawa z chustą animacyjną .
Nauczycielka dzieli dzieci na dwie grupy : trzylatki i czterolatki .Pokazuje dzieciom piłki
różnej wielkości i w różnych kolorach . Zwraca uwagę na to , że są w kształcie kuli .Trzylatki
podrzucają piłki na chuście animacyjnej , a czterolatki w tym czasie przechodzą pod chustą .
Potem następuje zmiana .
7.,,Moja planeta ‘’- ozdabianie piłeczek do gry w ping – ponga mazakami i małymi
kawałkami folii samoprzylepnej .
Nauczycielka zwraca uwagę na kulisty kształt piłeczek .Mówi , że są to małe planety , którym
trzeba nadać nazwę i barwę . Trzylatki ozdabiają je mazakami rysując wzory , a czterolatki –
przyklejając kawałki folii samoprzylepnej .Dzieci oglądają prace i wypowiadają się na ich
temat .Umieszczają je w kąciku dla rodziców .
Ewaluacja – swobodne wypowiedzi dzieci na temat przeprowadzonych zajęć .
8.Pasowanie na ,, Małego Kosmonautę ‘’ gwiezdnym mieczem . Przypięcie odznak .
Opracowała : Anna Tkaczyk
Zajęcia przeprowadzono dnia 19.02.2010.r
Download