wiosenna łąka

advertisement
TYDZIEŃ PIERWSZY- WIOSENNA ŁĄKA
SYTUACJE EDUKACYJNE
PONIEDZIAŁEK
 Oglądanie zdjęć ,ilustracji w czasopismach
przyrodniczych nt ,,Owady”.
 Zabawa rozwijająca pojemność płuc ,,Wiatr nad
łąką”.
 Wycieczka nad łąkę. Zapoznanie z naturalnym
środowiskiem owadów.Obserwowanie zachowań
owadów.
 Improwizacja rytmiczno-melodyczna ,,Mieszkańcy
łąki”.
 Praca w książkach ,,Owady”. Kolorowanie ilustracji.
 Zabawa orientacyjno-porzadkowa,,Pająk i muchy”.
 Słuchanie bajki ,,O pająku Ziutku”. Uwrażliwienie
dzieci na równe traktowanie wszystkich bez względu
na wygląd.
 Zabawa naśladowcza,, Hejże ha wszystkie owady
robią tak”.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy bieżne
,,Motyle i kwiatki”
WTOREK
 Rysowanie po śladzie ,,Lot osy”.Kształcenie
sprawności manualnych rąk.
 Zabawa ortofoniczno-ruchowa ,,W ulu”.
 Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla na
podstawie opowiadania J.Hockuby ,,Bielinek
kapustnik”.
 Zabawa integracyjna ,,Ul”.
 ,,Biedronki –praca ze stempli z styropianu.
 Zabawa,,Biedroneczki są w kropeczki”. Utrwalenie
umiejętności liczenia.
 Zabawa ruchowa z elementem równowagi ,,Spacer z
biedronką’
 Zabawy w piaskownicy ,,Budujemy ul dla pszczół”
ŚRODA
 Zabawy dowolne w kącikach zabaw. Zwracanie
uwagi na szanowanie zabawy innych.
 zabawa ruchowo-ortofoniczna ,,Lot trzmiela”.
 Słuchanie opowiadania przy ilustracji ,,O świerszczu
co przepiłował skrzypce”. Poszerzanie znajomości
świata zwierząt żyjących na łące.
 Zabawa ilustracyjna do piosenki ,,Bal na łace”.
 Zestaw zabaw ruchowych prowadzony metodą
W.Sherborne ,,Ćwiczmy razem we dwoje jest
weselej”. Wspólpraca w parach –zabawa ,,Rowerek”.
 Zabawa relaksacyjna ,,Na łące”.
 Kolorowanie ilustracji ,,Świerszcz”.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym ,,Poszukujemy
świerszczy”.
CZWARTEK
 Zabawy konstrukcyjne klockami ,,Mrowisko”.
 Zabawa orientacyjno-porzadkowa ,,Motylki”.
Reagowanie na sygnał dźwiękowy, utrwalenie
kolorów.
 Utrwalenie posługiwania się liczebnikami w zakresie
4 na podstawie opowiadania W.Badalskiej ,,Cztery
motylki”.
CELE OPERACYJNE
- pozna naturalne środowisko owadów, wskaże
znane rośliny,
- odróżnia złe zachowanie od dobrego,
-pozna cykl rozwojowy motyla, rozwija
zainteresowania przyrodnicze,
- liczy w dostępnym zakresie,
- idzie po wyznaczonej linii, utrzymuje
równowagę,
- zna zwierzęta zamieszkujące łąkę, wypowiada
się na zadany temat,
- wykonuje ćwiczenia w parach,
-liczy w zakresie czterech, zna podstawowe
kolory,


Zabawa w kole ,, Znajdź swój kwiatek”.
Zabawy rytmiczne przy muzyce . Zabawa ,,Taniec
motyli”-prawidłowa reakcja na zmianę tempa i
dynamiki , sprawne ustawienie w kole. Zabawa
,,Motyle i pszczoły”- Utrwalenie dźwięków niskich i
wysokich.
 Zabawy rysunkowe ,,Mieszkańcy łąki”. Kolorowanie
całej powierzchni kartki z wykorzystaniem
szablonów owadów z tektury.
 Zabawa ilustracyjna do piosenki ,,Bal na łące”.
 Spacer w okolicy przedszkola. Obserwowanie
owadów w najbliższym otoczeniu.
PIĄTEK
 Rysowanie po śladzie ,,Muszla ślimaka”.
 Zabawa z rymowanką ,,Ślimak, ślimak pokaż rogi”.
Wypowiadanie tekstu cicho i głośno.
 Słuchanie wiersza J.Brzechwy ,, Żuk i biedronka”.
Przypomnienie nazw owadów najczęściej
spotykanych na łące.
 Zabawa ruchowa ,, Biedroneczka szuka żuka”.
Reagowanie na sygnał dźwiękowy.
 Zestaw zabaw ruchowych. Wyczucie własnego ciała.
Zabawa ,,Powitanie pleców”.
 ,,Wiosenna łąka”naklejanie elementów na wcześniej
zamalowana kartkę papieru
 Zabawa ruchowa,, Wyścigi ślimaków”.Zabawa z
elementem pełzania.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa
ruchowa ,, Motyle do domu , motyle na spacer”.
-Na sygnał ustawi się w kole, rozpoznaje
dźwięki wysokie i niskie,
- koloruje na dużej powierzchni,
-wymieni poznane owady, powie o ich
pożyteczności,
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
GRUPA 3-4-5 LATKI
MAJ 2007
TEMATYKA KOMPLEKSOWA;
1.WIOSENNA ŁĄKA.
2. Kochajmy książki.
3. Moi rodzice.
4. Dzieci świata.
opracowała:
mgr Aleksandra Kupaj
Publiczne Przedszkole w Psarach
Download