I Tydzień: Krąg tematyczny: Ziemia pod lupą i nie tylko. W pierwszym

advertisement
I Tydzień: Krąg tematyczny: Ziemia pod lupą i nie tylko.
W pierwszym tygodniu wakacji dzieci poznają Ziemię – jako jeden z czterech żywiołów. Dzieci będą wzbogacały wiedzę korzystając z różnych źródeł
informacji, uczestnicząc w zajęciach badawczych oraz licznych zabawach dydaktycznych, plastycznych i muzycznych, m.in.:
–
„Cztery żywioły” - nauka piosenki
–
„Żywioły” – zabawa dydaktyczna rozwijająca logiczne myślenie, dopasowanie ilustracji do żywiołów.
–
,,Ziemia” R. Witka - wysłuchanie wiersza
–
,,Mój globus” - praca plastyczna
–
,,Piękno Ziemi” - oglądanie albumów i książeczek o Ziemi.
–
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
–
,,Szukamy skarbu” - zabawa doskonaląca orientację w przestrzeni z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
–
,Różnorodność środowisk”- prezentacja multimedialna na temat środowiska lądowego i wodnego, ich mieszkańców oraz roślinności –
–
,Nasza piękna Ziemia” - praca plastyczna w zespołach, stworzenie wybranego środowiska naturalnego
–
,Rymy” - zabawa dydaktyczna, dobieranie rymujących się słów.
–
,Z głębi Ziemi” - rozmowa przy ilustracjach o prehistorii naszej planety, pracy paleontologów,
–
,,Ziemią przysypane” - zabawa tropiąco – badawcza – poznawanie pracy paleontologów
–
,Bogactwa naszej planety”- wysłuchanie opowiadania W. Widłaka ,,Tajemnice Ziemi” połączone z pokazem i rozmową na temat korzyści dla
człowieka z wydobywanych z ziemi złóż.
–
,,Mały badacz” - zajęcia badawcze, wzbogacanie wiedzy na temat węgla i soli, omawianie ich wyglądu, pochodzenia oraz właściwości.
–
,,Odciśnięte w glinie” -zabawa plastyczna – odciskanie w glinie lub plastelinie szablonów.
–
,,Jak czuję Ziemię?” - zabawa badawcza, dotykanie różnych odmian ziemi, opisywanie wrażeń dotykowych, oglądanie ziemi pod lupą.
–
,,Siejemy zioła” - wysiewanie do doniczek ziół
–
Zabawy rozwijające pamięć – nauka na pamięć wyliczanek.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

wykazuje podstawową orientację na globusie

bada wieloma zmysłami różne rodzaje ziemi

poznaje różne środowiska przyrodnicze, charakterystyczne dla nich rośliny i zwierzęta

wyróżnia z otoczenia wytwory natury i człowieka

wykazuje zainteresowanie historią Ziemi

poznaje wybrane bogactwa naturalne Ziemi

uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach,

potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy w celu rozwijania zainteresowań.

rozwija sprawność manualna

potrafi współpracować w grupie
Download