Wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Ziemia u doktora” inspiracją do

advertisement
Wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Ziemia u doktora” inspiracją do zabaw kształtujących postawy
proekologiczne.doc
(44 KB) Pobierz
Scenariusz zajęcia dla dzieci 6- letnich
Temat kompleksowy: Strażnicy przyrody
Temat zajęcia: Wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Ziemia u doktora” inspiracją do zabaw
kształtujących postawy proekologiczne.
Cel ogólny:
- Kształtowanie świadomości ekologicznej.
-Rozpoznawanie i nazywanie środowisk przyrodniczych z najbliższego otoczenia.
-Wskazywanie negatywnej działalności człowieka i sposobów ochrony środowiska.
-Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich wiadomości.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- kształtuje postawę proekologiczną,
- potrafi rozpoznać i nazwać środowiska przyrodnicze z najbliższego otoczenia,
-wymienia rośliny i zwierzęta występujące w rożnych ekosystemach,
- nazywa elementy środowiska naturalnego,
- wie, co oznacza, że niektóre gatunki roślin i zwierząt są pod ochroną,
-rozumie, że działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na środowisko,
- wie, w jaki sposób człowiek chroni przyrodę,
- zna zasady segregacji odpadów,
- czyta wyrazy i zdania,
- wykonuje operacje na liczbach,
- porządkuje liczby wg wskazanego kryterium,
- wypowiada się na podany temat.
Metody pracy: słowne - wyjaśnianie, opowiadanie, rozmowa, żywego słowa
oglądowe- pokaz, obserwacja,
czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń
aktywizujące- burza mózgów
Formy pracy: z całą grupą, indywidualna,
Pomoce: wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Ziemia u doktora”, ilustracje roślin i zwierząt,
ilustracje ekosystemów: łąka, las, jezioro, morze, karty do segregacji odpadów, globus,
ilustracje zanieczyszczonej przyrody, zdjęcia roślin i zwierząt chronionych, napisy do
globalnego czytania, ilustracje zachowań pro i anty ekologicznych, przykłady działań
matematycznych.
Przebieg zajęcia:
1.
Powitanie dzieci i zaproszenie do aktywnego udziału w zajęciach.
2.
Wysłuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Ziemia u doktora”.
"Ziemia u doktora"
Przyszła Ziemia do doktora.
Płacze, stęka, jęczy, wzdycha:
"Od lat wielu jestem chora"
I choroby te wylicza:
"Człowiek wyciął piękne drzewa
Ze zmartwienia wyłysiałam
Od nawozów mam wysypkę,
Choć ich nie produkowałam.
W morze rzucił ktoś butelkę
Z jakimś bardzo mocnym trunkiem
I od tego - rzecz wstydliwa Od lat wielu mam biegunkę.
Pyły wciąż mnie gryzą w oczy.
W końcu fabryk coraz więcej
W gardle drapie dym, spaliny.
Kto położy kres mej męce?
Jakby tego było mało,
To zatrułam się śmieciami
Nie wiem, co się z ludźmi stało.
Głowy też powyrzucali?
Doktor planetę osłuchał
I podrapał się po brodzie
Sam nic tutaj nie poradzę.
Muszą radzić wszyscy ludzie!
Może gdzieś na wysypisku
Znajdą wyrzucone serca
Spojrzą wokół - zmienią wszystko
I nie będziesz chora więcej!
Ludziska śmiecą, powietrze trują.
Później się dziwią, że wciąż chorują!
Rozmowa n/t utworu kierowana pytaniami nauczycielki.
- Czy ziemia może zachorować?
- Co spowodowało jej choroby?
- Kto się do tego przyczynił?
- Jakie elementy ziemi mogą chorować?
- Kto zamieszkuje ziemię?
3.
Zabawa „Co gdzie żyje?”. Nauczycielka pokazuje dzieciom ekosystemy: las, jezioro,
morze, łąkę. Dzieci podają nazwę ekosystemu, następnie losują obrazki, na których są
zwierzęta lub rośliny i podchodzą do ekosystemu, w którym żyje wylosowane zwierzę lub
roślina.
4.
„Co szkodzi ziemi?”- burza mózgów. Na tablicy umieszczone są ilustracje, na których
zanieczyszczone są woda, powietrze i gleba. Dzieci zastanawiają się, jakie działania
człowieka szkodzą przyrodzie i jak można chronić środowisko- wybierają ilustracje i oceniają,
czy jest to postępowanie sprzyjające przyrodzie czy nie.
5.
Zabawa ruchowa "Jak poruszają się te zwierzęta?" Naśladowanie sposobów
poruszania się: żaby, bociana, konia, pszczoły.
6.
Segregacja śmieci.
Nauczycielka wystawia worki w kolorach żółtym, niebieskim, zielonym, szarym, dzieci
przypominają, jakie odpady wrzucamy, do jakiego worka.
Ćwiczenia słuchu fonemowego podział na sylaby wyrazów: papier, szkło, plastik, metal,
bioodpady.
Zabawa ruchowa „Segregacja”
7.
Dzieci otrzymują emblematy przedstawiające odpady i poruszają się swobodnie w
rytm muzyki na hasło: segregacja, dobiegają do odpowiedniego pojemnika.
Zabawa „Rośliny i zwierzęta chronione”. Na tablicy umieszczone są działania
8.
matematyczne. Dzieci rozwiązują podane przykłady, a wyniki układają w kolejności rosnącej,
następnie odwracają kartki i odczytują napis. Nauczycielka podejmuje rozmowę n/ t ochrony
roślin i zwierząt. Dzieci wymieniają znane sobie rośliny i zwierzęta chronione.
Zakończenie zajęć, ocena zaangażowania dzieci, ewaluacja zajęć.
9.
Plik z chomika:
ileus
Inne pliki z tego folderu:

 Historyjka obrazkowa „Jak miś hodował tulipana”.doc (32 KB)
Historyjka obrazkowa „Czarny i biały kotek” inspirowana wierszem H. Bechlerowej „ O
dwóch kotkach”.doc (32 KB)
 „ Z matematyką na Ty ”- warsztaty matematyczne.doc (40 KB)
 „Kwiatki”- Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej.doc (37 KB)
 „List Świętego Mikołaja”- zabawy rozwijające myślenie matematyczne i logiczne u
dzieci.doc (37 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski



Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich

Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download