Struktura i pochodzenie Układu Słonecznego

advertisement
Struktura i pochodzenie Układu Słonecznego.doc
(25 KB) Pobierz
Struktura i pochodzenie Układu Słonecznego
Układ Słoneczny jest układem ciał astronomicznych znajdujących się pod
dominującym wpływem pola grawitacyjnego Słońca, związanych wspólnym
pochodzeniem. Składa się ze Słońca, dziewięciu planet, naturalnych satelitów
(księżyców) planet, planetoid, komet, ciał meteorowych oraz pyłu i gazu
międzyplanetarnego. Słońce zawiera w sobie 99,866% masy zawartej w ciałach Układu
Słonecznego (bez gazu i pyłu międzygwiezdnego).
Układ planetarny uformował się przed około piecioma miliardami lat,
najprawdopodobniej z tego samego obłoku gazowo -pyłowego, z którego powstało
Słońce, w procesie tzw. akrecji. Polegał on na tym, że pośrodku obłoku gaz kurczył się
szybciej niż w jego zewnętrznych warstwach, dzięki czemu doszło do utworzenia się ciała
centralnego (proto-Słońca), otoczonego gazowo -pyłowym dyskiem. Kurczenie się
praobłoku nastąpiło prawdopodobnie na skutek wybuchu w bezpośrednim sąsiedztwie
gwiazdy Supernowej. Stopniowo w dysku gazowo -pyłowym tworzyły się tzw. agregaty,
wychwytujące i przyłączające do siebie coraz więcej cząstek, aż wreszcie doszło do
fragmentacji zewnętrznej części obłoku oraz kondensacji materii wokół
tzw.planetozymali, wskutek czego wykształciły się oddzielne planety. Różne warunki
powstawania sprawiły, że obecnie mamy dwie wyraźnie różne grupy planet: zewnętrzne
- typu jowiszowego i wewnętrzne - typu ziemskiego.
Promień Układu Słonecznego, łącznie z tzw. obłokiem Oorta (hipotetyczną otoczką
Układu zawierającą setki miliardów lodowo -kamiennych obiektów) wynosi ok. 200 000
jednostek astronomicznych(średnich odległości Ziemi do Słońca), to jest około 29.92
biliona kilometrów. Dostępna dotychczasowym obserwacjom część Układu (tj. do orbity
Plutona) ma promień około 40 j.a. Orbity planet są praktycznie współpłaszczyznowe
(najsilniej, o 17°08' względem płaszczyzny orbity Ziemi, nachylona jest orbita Plutona,
pozostałe nachylenia wynoszą od 0°46' dla Urana do nieco ponad 7° dla Merkurego) i
tylko nieznacznie odbiegają od orbit kolistych (najsilniej ekscentryczne są orbity
Merkurego i Plutona).
Orbity planetoid, a szczególnie komet, są bardziej zróżnicowane. Planetoidy
poruszają się po orbitach eliptycznych wokół Słońca, głównie w pasie leżącym pomiędzy
orbitami Marsa i Jowisza. Komety, których źródłem jest prawdopodobnie wspomniany
obłok Oorta, poruszają się po wydłużonych elipsach, czasem nieodróżnialnych od
parabol.
Plik z chomika:
redami
Inne pliki z tego folderu:
Dane fizyczne księżyców.doc (47 KB)
 Dane fizyczne planet Układu Słonecznego.doc (36 KB)
 PLANETY UKŁADU SŁONECZNEGO.doc (67 KB)
 Roje meteorów.doc (32 KB)
 Struktura i pochodzenie Układu Słonecznego.doc (25 KB)

Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download