Program warsztatów astronomicznych „Jestem z Wenus” Termin

advertisement
Program warsztatów astronomicznych
„Jestem z Wenus”
Termin zajęć: 24 marca 2012r. W godzinach 11:30 – 19:30
Bloki tematyczne i szczegółowy opis zajęć
Nasze niebo
–
dzienne obserwacje Słońca przez dwa urządzenia: teleskop słoneczny oraz lunetę
optyczną (refraktor) z filtrem słonecznym. Obserwacje zostaną poprzedzone
wprowadzeniem na temat Słońca, jego budowy, plam słonecznych i przeprowadzania
bezpiecznych obserwacji Słońca. Zajęcia będą się odbywały dla wszystkich grup
jednocześnie. Czas zajęć 45 min.
–
Popatrzmy w niebo -seans w mobilnym planetarium – poznajemy aktualne niebo,
rozpoznawanie gwiazdozbiorów i najjaśniejszych gwiazd, oglądamy zmiany na niebie w
ciągu nocy i roku, poznawanie obiektów głębokiego nieba, oglądanie faz Księżyca.
Seans w planetarium będzie połączony z zajęciami „O obrotach”. Czas zajęć 45 min.
–
wieczorne pokazy nieba przez teleskop i lornetkę oraz
–
orientacja na sferze niebieskiej – praktyczne zajęcia w terenie z rozpoznawania
gwiazdozbiorów, gwiazd i planet. Czas zajęć 45 min,
Planeta Ziemia
–
O obrotach -interaktywne zajęcia pod kopułą mobilnego planetarium na temat ruchu
obiegowego i obrotowego Ziemi. Zostaną omówione i efektownie zobrazowane
następstwa obu ruchów: widoma wędrówka Słońca, czas słoneczny i strefowy, zmienna
długość dnia i nocy w zależności od pory roku i miejsca na Ziemi, zmiana oświetlenia
Ziemi w ciągu roku. Zajęcia w planetarium będą połączone z pokazem w planetarium
„Popatrzmy w niebo”.
–
Dlaczego niebo jest niebieskie? -multimedialna prezentacja o znaczeniu ziemskiej
atmosfery. Czas zajęć 30 min.
Układ Słoneczny
–
Spacerem przez Układ Słoneczny – 2-częściowy wykład bogato ilustrowany
zdjęciami i animacjami, podczas którego uczestniczki poznają charakterystykę Układu
Słonecznego i ciał go tworzących, dowiedzą się m. in. co jest planetą a co nią nie jest,
czym różni się planetoida od planety karłowatej. Czym różnią się pozostałe planety od
Ziemi oraz czy może występować na nich życie. Poznają także sposoby odkrywania
planet poza słonecznych. Czas zajęć 2 x 30 min.
–
Siła ciążenia oraz długość doby i roku na poszczególnych planetach Układu
Słonecznego – warsztaty, podczas których uczennice dowiedzą się czym jest siła
ciążenia. Ponadto samodzielnie wyliczą własny ciężar oraz wyznaczą swój wiek na
poszczególnych planetach. Czas zajęć 30 min.
–
model Układu Słonecznego – podczas warsztatów uczestniczki będą skalowały
rozmiary planet oraz ich wzajemne odległości. Wyznaczą np. jaką wielkość będzie miał
Jowisz i w jakiej znajdzie się odległości od Ziemi i Słońca jeśli przyjmiemy, że Ziemia
ma wielkość np. ziarenka maku. Czas zajęć 30 min.
Podbój kosmosu
–
„Dwa małe kawałki szkła” -projekcja filmu pod kopułą planetarium, opowiadającego
o rozwoju teleskopów od lunety Galileusza do Kosmicznego Teleskopu Hubble'a oraz
jakie obiekty można było przez nie oglądać. Podczas filmu przedstawione są m.in.
różnice między układem heliocentrycznym i geocentrycznym. Czas zajęć 30 min.
–
Życie na stacji kosmicznej – podczas prelekcji poznamy krótką historię podboju
kosmosu oraz poznamy warunki życia w stanie nieważkości. Uczestniczki będą miały
możliwość degustacji oryginalnych lodów dla astronautów odpowiednio przygotowanych
do zabrania na orbitę. Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony quiz. Czas zajęć
45 min.
–
Instrumenty do badania układu słonecznego – multimedialna prezentacja o
instrumentach przy pomocy których naukowcy zdobywają wiedzę na temat planet,
księżyców i planetoid. Uczestniczki będą miały możliwość obejrzenia modeli
instrumentów szykowanych do wystrzelenia w kosmos, skonstruowanych przez polskich
inżynierów z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Czas zajęć 45 min.
–
Zastosowanie technik satelitarnych w życiu codziennym -prezentacja pokazująca
jakie kosmiczne wynalazki znalazły zastosowanie w innych dziedzinach. Zajęcia pozwolą
uświadomić sobie z jak wielu kosmicznych technik korzystamy każdego dnia. Czas
zajęć 45 min.
Wszystkie zajęcia, z wyjątkiem obserwacyjnych, będą odbywały się równolegle w 4 grupach.
Dzienne obserwacje Słońca wraz z częścią wstępną odbędą się dla wszystkich uczestniczek
warsztatów bez podziału na grupy. Nocne pokazy nieba odbędą się z podziałem na dwie grupy.
Download