Document

advertisement
WTOREK
19 MARCA 2002 R.
KIELCE
NR INDEKSU 350-400 ROK LIII NR 66 (15833)
www.slowoludu.com.pl
Planetarium nabiera realnych kszta³tów
BLI¯EJ GWIAZD
Pijany
jak wozak
PIÑCZÓW. Kierowca busa pe³nego
pasa¿erów ledwo wytoczy³ siê
z pojazdu - by³ w sztok pijany, choæ
gdy policjanci go zatrzymali by³a
dopiero godzina 6.30.
Wczoraj kierowca liniowego
minibusa marki Mercedes, pokonał „na gazie” drogę z Krzyża
w gminie Czarnocin przez Złotą
do Pińczowa. Tu wpadł na rutynowy patrol. To, że był pijany, widać
było na pierwszy rzut oka, potwierdziły to zresztą wyniki badania alkomatem. Funkcjonariusze byli
zdziwieni, że o stanie busiarza nie
mieli pojęcia pasażerowie auta.
(imi)
O wysypie nietrzeźwych
kierowców - czytaj na stronie 3
Œmieci
bez
w³aœcicieli
KIELCE.
Tak w³aœnie bêdzie
wygl¹daæ jedyne w regionie planetarium - budynek wraz z zespo³em
urz¹dzeñ, dziêki którym siedz¹c
w wygodnym fotelu mo¿na badaæ
niebo.
Planetarium stanie na dachu
budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii
Świętokrzyskiej (niedaleko biurowca Exbudu). Charakterystyczna metalowa kopuła stojąca
na dachu będzie miała średnicę
ok. 5 metrów, równocześnie pomieści się tam około 10 osób.
W środku będzie stanowisko obserwacyjne z teleskopem - jest już
zakupiony. Przy dobrej widoczności można przez niego zobaFot. M. Cender
Wizja Kostrzewy
Trzy punkty w meczu z Groclinem
Grodzisk Wlkp. da³yby dru¿ynie
KSZO wielki komfort psychiczny.
Pora¿ka 1:2 sprawi³a, ¿e w œrodê
czeka j¹ kolejny „mecz o ¿ycie”
Czytaj na stronie 16
czyć wszystkie
planety Układu Słonecznego,
mgławice, komety i planetoidy.
Do teleskopu można też podłączyć kamerę. Całość będzie sterowana komputerowo. Z kopuły
będzie wyjście na taras widokowy. Piętro niżej ma być wygospodarowane kolejne pomieszczenie
na planetarium. Nad głowami widzów zawiśnie ekran sferyczny,
na którym będzie można oglądać
obraz nieba o różnych porach
dnia i roku.
Opracowanie całego projektu ma potrwać do końca kwietnia,
budowa - zaledwie 3 - 4 miesiące.
Feler w tym, że zacznie się dopie-
KIELCE. Przybywa punktów
na „Mapie brudasów”. Chêæ
wspó³pracy w naszej akcji tropienia
brudasów wyrazi³a Stra¿ Miejska.
ro wtedy, gdy uczelnia zgromadzi
pieniądze, których na razie ich nie
ma. - Koszt nie będzie wielki - zapewnia Janusz Siwiec, zastępca
dyrektora administracyjnego AŚ.
Planuje się, że planetarium będzie dostępne nie tylko dla studentów, ale też dla uczniów świętokrzyskich szkół. W związku
z tym władze uczelni chcą poprosić samorządy o pomoc finansową.
W tej chwili najbliższe planetaria są w Krakowie i Chorzowie.
(mow)
Mnożą się kolejne sygnały
czytelników o zalegających miasto
śmieciach. - Przykro, że takie piękne miasto jest tak brudne - stwierdziła jedna z telefonujących do
redakcji kielczanek.
Straż Miejska zapowiada, że
przyłączy się do naszej akcji tropienia brudasów. Wojciech Bafia,
p.o. zastępcy komendanta Straży
Miejskiej, twierdzi, że od początku tego roku strażnicy odnotowali
w Kielcach 81 straszących brudem
miejsc i udzielili właścicielom zaśmieconych terenów 35 mandatów.
Czytaj na stronie 9
Bêd¹ umieraæ w domach
SKAR¯YSKO. Po zaledwie roku
dzia³ania Oddzia³ Opieki Paliatywnej
miejscowego szpitala zosta³
zamkniêty.
Oddział powstał w marcu
ubiegłego roku. - Chcieliśmy zapewnić ludziom nieuleczalnie
chorym godne warunki śmierci.
Bo dla nich dom nie jest najlepszym miejscem. Tym ludziom niezbędna jest pomoc fachowców,
personelu szpitalnego - mówi dyrektor skarżyskiego szpitala Michał Okła.
Przyczyną podjęcia decyzji
o zamknięciu oddziału liczącego
12 łóżek był brak pieniędzy.
- Choć zatrudnialiśmy tylko jednego lekarza i staraliśmy się działać jak najoszczędniej, oddział
w ciągu niespełna roku przyniósł
prawie 400 tys. zł deficytu. Niestety, Regionalna Kasa Chorych
płaci za tzw. osobodzień zaledwie
połowę stawki, którą oferują inne
kasy. Średnia krajowa wynosi 140
zł, w ubiegłym roku otrzymywaliśmy 65, a na ten rok zaproponowano nam tylko o 5 zł więcej. Musiałem podjąć tę trudna decyzję
- mówi dyrektor Okła.
Najbliższy Skarżyska oddział
paliatywny (na 10 łóżek) znajduje
się w Świętokrzyskim Centrum
Onkologii w Kielcach.
(pen)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards