plik DOC

advertisement
ANKIETA INFORMACYJNA O PLANETARIUM
Nazwa oraz adres pocztowy (do korespondencji):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Czy planetarium posiada stronę internetową informującą o bieżącej działalności: TAK  NIE 
Adres WWW:
_________________________________________
Informacje o kadrze prowadzącej seanse i pokazy:
(podać liczbę pracowników, opisać ich przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, doświadczenie zawodowe)
Liczba pracowników z wykształceniem wyższym:
astronomicznym:
Nauczyciele: dyplomowani:
____;
fizycznym: ____;
geograficznym; ____;
____,
mianowani: ____,
kontraktowi:
Liczba pracowników ze stażem pracy w planetarium:
powyżej 10 lat: ___;
3 – 10 lat:______ ;
Inne informacje dotyczące merytorycznego przygotowania kadry:
poniżej 3 lat: _____
____;
Czy planetarium prowadzi seanse/pokazy dla osób indywidualnych:
TAK  NIE 
Czy planetarium prowadzi seanse/pokazy dla grup zorganizowanych:
TAK  NIE 
Czy planetarium prowadzi seanse/pokazy dla osób niepełnosprawnych:
TAK  NIE 
Czy planetarium prowadzi seanse w stałej lokalizacji:
TAK  NIE 
Adres miejsca pokazów:___________________________________________________________
Średnia liczba seansów miesięcznie:
Średnia liczba widzów seansu: ______
______
Czy planetarium prowadzi pokazy rzeczywistego nieba (w tym Słońca):
TAK, systematycznie 
TAK, tylko okazjonalnie (np. zaćmienia) 
NIE 
Średnia liczba osób uczestnicząca w takich pokazach miesięcznie: ______
Czy planetarium posiada w repertuarze seans przedstawiający aktualny widok nieba w danym
miejscu (jeśli tak, to prosimy o wypełnienie karty informacyjnej tego seansu):
TAK  NIE 
Czy planetarium prowadzi seanse planetaryjne mobilne (np. w szkołach):
TAK  NIE 
Średnia liczba seansów w miesiącu: ______
Czy planetarium prowadzi wykłady i prelekcje popularno-naukowe poza swoją siedzibą?
(chodzi o prelekcje bez wykorzystania projektorów sztucznego nieba)
TAK, systematycznie 
TAK, tylko okazjonalnie

NIE 
Średnia liczba prelekcji w miesiącu: ______
Czy planetarium prowadzi koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży:
Liczba grup tematycznych / wiekowych: ______
Średnia liczba osób uczestnicząca w takich zajęciach miesięcznie: ______
TAK  NIE 
Proszę opisać inne formy i działania w dziedzinie edukacji i popularyzacji astronomicznej:
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards