Układ Słoneczny i rola siły grawitacji w ruchu

advertisement
Układ Słoneczny –
-kosmiczna karuzela
w królestwie Słońca
Układ Słoneczny
Układ Słoneczny jest to układ planetarny,
składający się ze Słońca i powiązanych z nim
grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te, to osiem
planet, 166 znanych księżyców, pięć planet
karłowatych i miliardy małych ciał Układu
Słonecznego, do których zalicza się planetoidy,
obiekty pasa Kuipera, komety, meteroidy i pył
okołoplanetarny.
Masa Słońca stanowi 99,9% masy całego Układu
Słonecznego
Łączna masa planet, księżyców, planetoid i innych
obiektów, to tylko 0,1% masy całego Układu.
Planety Układu Słonecznego
Planety Układu Słonecznego dzielą się na:
1. Planety wewnętrzne (skaliste) :
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars
2. Planety zewnętrzne (gazowe) :
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun
Planety skaliste wraz z
Plutonem
Planety skaliste w porównaniu z gazowymi olbrzymami
W 2006 roku Pluton został wyłączony z grona
planet i został uznany przez Międzynarodową
Unię Astronomiczną za planetę karłowatą
Nowo odkryte małe obiekty Układu Słonecznego
czekające na sklasyfikowanie
- na zdjęciu są widoczne w porównaniu z Ziemią
Rozmiary planet w porównaniu ze Słońcem
Nasze Słońce w porównaniu z innymi gwiazdami
Słońce w porównaniu z jeszcze większymi gwiazdami
Antares, to gwiazda znajdująca się w odległości około
1000 lat świetlnych od Słońca
Widać, że Słońce jest
niewielką gwiazdą, jednak w
naszym układzie planetarnym
stanowi największy i
centralny obiekt
Wszystkie planety krążą wokół Słońca w tym
samym kierunku, po orbitach zbliżonych do
okręgów.
Rolę siły dośrodkowej koniecznej do utrzymania
planet na takim torze spełnia siła grawitacji
działająca między Słońcem i każdą planetą.
Johannes Kepler odkrył, że ta „kosmiczna karuzela w
królestwie Słońca” podlega prawu, według którego
wynik dzielenia kwadratu okresu obiegu każdej planety
przez promień jej orbity podniesiony do potęgi trzeciej,
jest dla każdej planety taki sam.
T
odcons
rêci siê zg
n ie z tan
p rawsem K ep lera, k tó re w yn ik a z p raw a g raw
R
2
3
Kepler odkrył to prawo na podstawie obserwacji planet,
zanim jeszcze Newton odkrył prawo grawitacji. Obydwa te
prawa są ze sobą zgodne, gdyż prawo Keplera da się
wyprowadzić z prawa grawitacji.
Wykres pokazuje zależność szybkości planet w km/s w
zależności od ich odległości od Słońca – im planeta jest
dalej od Słońca tym mniejsza jest jej szybkość.
Ewolucja Układu Słonecznego
Układ Słoneczny wciąż podlega zmianom i
nie będzie istniał wiecznie w obecnej formie. Za około 5 miliardów lat
Słońce powiększy wielokrotnie swoją średnicę stając się czerwonym
olbrzymem, co doprowadzi do pochłonięcia planet
skalistych, wliczając w to Ziemię. Następnie, Słońce odrzuci swoje
zewnętrzne warstwy, jako mgławicę planetarną i przekształci się w
białego karła, którego temperatura i jasność będą stopniowo spadać, aż do
całkowitej „śmierci” gwiazdy.
Powstanie Układu Słonecznego
Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu z
zagęszczenia obłoku molekularnego. Owa stosunkowo rzadka chmura
gazu (przede wszystkim wodoru i helu) i pyłu kosmicznego o średnicy
kilku lat świetlnych, zapadła się grawitacyjnie – prawdopodobnie pod
wpływem jakiegoś zaburzenia zewnętrznego, związanego na przykład
z niedalekim wybuchem gwiazdy Supernovej.
Pozostałość po wybuchu gwiazdy supernowej, którą
można obserwować do dziś w gwiazdozbiorze Byka, mimo
że wybuch zaobserwowano już w 1054 roku.
Kurczeniu się obłoku odpowiadało zwiększanie się gęstości, szczególnie
w jego centrum, oraz formowanie się wirującego coraz szybciej dysku
protoplanetarnego o średnicy ok. 200 j.a. Centralny obiekt dysku –
protogwiazda – w końcu przekształcił się w Słońce, a w
otaczającym je dysku poszczególne ciała niebieskie: przede
wszystkim planety, ale także i pozostałe składniki Układu
Słonecznego.
W zagęszczeniach powstających w obłokach złożonych z wodoru pod
wpływem siły grawitacji wytwarza się wysokie ciśnienie i wysoka
temperatura. W takich warunkach jądra wodoru łączą się w hel i
wydziela się energia. Gwiazda zaczyna świecić i świeci do chwili
wyczerpania paliwa.
Prezentację wykonały:
Ewa Dreszer
Alicja Szmyła
Przygotowanie materiału do prezentacji:
Anna Bielecka
Ewelina Juźwin
Aleksander Kurcok
Paulina Trykacz
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards