konspekt do zajęć świetlicowych

advertisement
SCENARIUSZ DO ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
TEMAT: Nasz układ słoneczny.
GRUPA DZIECIĘCA: uczniowie klasy I-III
CZAS TRWANIA: 120 minut
MIEJSCE ZAJĘĆ: świetlica szkolna
CELE ZAJĘĆ:
 Poznanie wiadomości o budowie wszechświatu ( planety, księżyce, słońce, układ
planet).
 Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
 Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.
 Nauka twórczego myślenia i współpracy w grupie.
METODY PRACY: rozmowa kierowana, zabawa dydaktyczna, twórcza ekspresja
FORMY PRACY: grupowa
TYP ZAJĘĆ: wprowadzająco-ćwiczeniowy
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Encyklopedia PWN,
„Księga kosmosu” P. Skokowski Lublin 98r, nagranie magnetofonowe z muzyką dziecięcą
POMOCE DYDAKTYCZNE: kartoniki z nazwami planet, krzyżówka, tektura, styropian,
kolorowe włóczki, pinezki, kolorowy papier, bibuła, kredki, mazaki, nożyczki
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie grupy dzieci zabawą „WITAM TYCH, KTÓRZY” dzieci machają do
nauczyciela po wydanej komendzie np. witam tych, którzy lubią lody, witam tych,
którzy mają brata, witam tych, którzy mają coś czerwonego itp.
2. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu, krótka rozmowa z dziećmi na temat
budowy naszego układu słonecznego i naszego wybitnego astronoma Mikołaja
Kopernika.
3. Wspólne z dziećmi przeglądanie encyklopedii i leksykonów popularno-naukowych w
celu wyszukania ciekawostek o Mikołaju Koperniku oraz „Księgi kosmosu” w celu
poznania budowy układu słonecznego.
4. Zabawa dydaktyczna - „Budujemy układ słoneczny”. Nauczyciel rozdaje kartoniki z
nazwami planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun,
Pluton, Słońce i Księżyc. Następnie dzieci z pomocą nauczyciela ustawiają się tworząc
układ słoneczny: krążą wokół słońca i wokół własnych osi.
5. Rozwiązywanie wspólne krzyżówki. Nauczyciel czyta pytania dzieci zgłaszają się do
odpowiedzi i wpisują hasło do krzyżówki narysowanej na tablicy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Nazwa naszej galaktyki to Droga...........
Krąży wokół Ziemi.
Druga planeta od Słońca.
Pierwsza planeta od Słońca.
Słońce to...........
Czwarta planeta od Słońca.
6. Praca plastyczna w grupach: pierwsza grupa - „Budujemy układ słoneczny”, druga
grupa –„Budujemy pojazd kosmiczny”
7. Nauczyciel zaprasza dzieci do koła i każda grupa prezentuje swoją wykonaną prace.
8. Prace wykonane przez dzieci nauczyciel wraz z nimi umieszcza na gazetce ściennej.
9. Nauczyciel ocenia aktywność uczniów i zbiera opinie na temat zajęć od dzieci.
10. Pożegnanie z grupą.
Opracowanie konspektu i prowadzenie zajęć:
wychowawca świetlicy mgr Małgorzata Krawczyk
data prowadzonych zajęć: ....................................
Download