UKŁAD SŁONECZNY

advertisement
Budowa Układu
Słonecznego
Karolina Sokołowska
Kl. III A
ZSPiG w Kołaczycach
Bibliografia
Strona główna
Układ słoneczny
Planety
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Pas planetoid
Słońce
Gwiazdozbiory
Pas Kuipera
Linki stron
Programy wykorzystane
The End
Układ słoneczny
•
•
•
•
•
•
•
Układ Słoneczny to układ
planetarny słońca. Składa się,
zaczynając od środka:
Słońca
4 skalistych planet - Merkurego,
Wenus, Ziemi i Marsa oraz ich
księżyców
Pasa planetoid
4 gazowych planet - Jowisza,
Saturna, Urana i Neptuna oraz ich
księżyców
różnych niewielkich obiektów
leżących poza orbitą Neptuna, w
tym:
– obiektów pasa Kuipera, w tym
między innymi Plutona,
zaliczanego tradycyjnie do
planet
– obłok Orta (hipotetycznego)
W bardziej tradycyjnym ujęciu,
Układ Słoneczny składa się ze
Słońca, 9 planet, i różnych
mniejszych obiektów.
Planety
Planeta – ciało niebieskie o
znacznej masie nie emitujące
światła samodzielnie i zazwyczaj
okrążające macierzystą gwiazdę.
Do niedawna znanych było
jedynie dziewięć planet Układu
Słonecznego obecnie trwają
badania nad nowoodkrytymi
obiektami zbliżonymi rozmiarami
do Plutona, a nawet większymi od
niego, jak na przykład Xena. Na
koniec roku 2002 liczba
wszystkich znanych planet
przekroczyła 100. Nowoodkryte
planety okrążają gwiazdy inne niż
Słońce – są planetami
pozasłonecznymi.
Merkury
Merkury - licząc od Słońca,
pierwsza planeta Układu
Słonecznego. Była znana już w
starożytności, choć jest
najtrudniejszą do obserwacji
spośród wszystkich planet
widocznych gołym okiem. Jako
planeta wewnętrzna znajduje się
dla ziemskiego obserwatora
zawsze bardzo blisko Słońca.
Stąd Merkurego dojrzeć można
jedynie tuż przed wschodem lub
tuż po zachodzie Słońca. Planeta
ta nie posiada księżyców.
Wenus
Wenus - druga planeta
Układu Słonecznego, nazywana
także: Hesperos, Jutrzenka,
Gwiazda Poranna, Gwiazda
Wieczorna. Nie posiada
naturalnych satelitów, jest skalnym
globem osnutym gęstymi
chmurami, które odbijają
większość światła słonecznego
Ziemia
• Ziemia - trzecia w kolejności
•
(licząc od Słońca) i piąta co do
wielkości planeta Układ
Słonecznego.
Wokół Ziemi krąży jeden naturalny
satelita - Księżyc, dwa księżyce
pyłowe (księżyce Kordylewskiego)
i znaczna liczba sztucznych
satelitów. Uformowała się około
4,57 miliarda lat temu. Ziemia ma
właściwą masę i grawitację dla
utrzymania atmosfery, która chroni
przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym,
a także pole magnetyczne
chroniące przed pochodzącym ze
Słońca promieniowaniem
korpuskularnym
Mars
Mars - czwarta według oddalenia
od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Nazwa planety
pochodzi od imienia rzymskiego
boga wojny - Marsa. Zawdzięcza
ją swej barwie, która przy
obserwacji wydaje się być rdzawoczerwona i kojarzyła się
starożytnym z pożogą wojenną
Jowisz
• Jowisz - piąta w kolejności
oddalenia od Słońca i
największą planeta Układu
Słonecznego. Posiada wiele
księżyców (co najmniej 63)
oraz pierścienie. Jowisz wraz z
Saturnem, Uranem i Neptunem
to planety gazowe, czasem
nazywane również planetami
jowiszowymi.
Saturn
• Saturn jest szóstą planetą
Układu Słonecznego wg.
oddalenia od Słońca. Jest to
gazowy olbrzym, drugi pod
względem masy i wielkości po
Jowiszu, a przy tym paradoksalnie
o najmniejszej gęstości ze
wszystkich planet całego Układu.
Saturn to najdalsza planeta znana
już w świecie starożytnym.
Charakterystyczną cechą, jest
posiadanie pierścieni,
składających się głównie z lodu i
w mniejszej ilości z odłamków
skalnych.
Uran
• Uran - siódma w kolejności
od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Jest trzecią
największą i czwartą
najmasywniejszą planetą
naszego systemu. Należy do
grupy gazowych olbrzymów.
Nazwa planety pochodzi od
greckiego boga Uranosa.
Stanowi to wyjątek, gdyż
wszystkie pozostałe planety
noszą imiona bóstw rzymskich
Neptun
• Neptun – ósma planeta
Układu Słonecznego. Jej jasność
nie przekracza 7.6m. Posiada 13
odkrytych księżyców, spośród
których największy jest Tryton.
Posiada również 4 pierścienie...
Po odkryciu Urana zauważono, że
porusza się tak, jakby jego orbitę
zakłócało inne, masywne źródło
grawitacji. Neptuna odkryto w
1846 roku, dokładnie tam gdzie
wskazały obliczenia. Planeta ta
zaliczana jest do czterech "planet
olbrzymów" (Jowisz, Saturn, Uran,
Neptun), zwanych gazowymi
olbrzymami
Pas planetoid
• Pas planetoid - obszar
rozciągający się pomiędzy
orbitami Marsa i Jowisza. W
obszarze tym znajdują się miliony
małych ciał niebieskich czyli
planetoid, z których znane są już
dziesiątki tysięcy. 220 planetoid
ma średnicę przekraczającą
100 km, a największa z nich Ceres ma średnicę ok. 1000 km
Słońce
Słońce – gwiazda centralna
Układu Słonecznego, wokół której
krąży Ziemia, inne planety oraz
mniejsze ciała niebieskie. Słońce
to najjaśniejszy obiekt na niebie i
główne źródło energii docierającej
do Ziemi.
Słońce jest kulą zjonizowanego gazu
o masie około 2×1030 kg, z czego
74% stanowi wodór, 25% hel, a
niespełna 1% pierwiastki cięższe i
sporadycznie występujące proste
związki chemiczne.
Przypuszcza się, że Słońce powstało
około 4,5 miliarda lat temu. Swoją
energię czerpie z zachodzących w
jądrze reakcji termojądrowych
przemiany wodoru w hel. Po ich
ustaniu, za mniej więcej kolejne 5
mld lat Słońce odrzuci zewnętrzne
warstwy, przeistaczając się w
białego karła.
Gwiazdozbiory
• Gwiazdozbiór
(konstelacja) to grupa gwiazd
zajmujących pewien obszar nieba.
Zazwyczaj gwiazdy te połączono
w symboliczne kształty i nadano
im nazwę pochodzącą z mitologii
(np. Centaur, Cefeusz itp.).
Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór
nie są ze sobą zazwyczaj
fizycznie związane a ich bliskie
położenie na niebie jest wywołane
geometrycznym efektem
rzutowania ich położeń na sferę
niebieską.
Pas Kuipera
• Pas (pierścień) Kuipera - zbiór drobnych ciał niebieskich
•
krążących poza orbitą Neptuna w odległości od około 30 do 50 AU od
Słońca, większości po orbicie o małej inklinacji.
Nazwa tego pasa pochodzi od nazwiska Gerarda Kuipera, który przewidział
istnienie tych ciał w 1950. Pierwsza planetoida należąca do pasa została
odkryta w 1992 przez D. Jewitt i J. Luu za pomocą teleskopu w
obserwatorium na Mauna Kea (Hawaje). W chwili obecnej jest znanych
około 800 obiektów znajdujących się w tym obszarze.
Linki stron
http://www.k-a-s-i-a.webpark.pl/
http://www.solar.po.opole.pl/
http://gwiazdozbiory.eulersoft.com.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%8
2%C3%B3wna
Programy wykorzystane
• Power Point
• Paint
• Photo Filtre
Muzyka
Amelie Poulan - l'après midi
THE END
Wykonanie:
Karolina Sokołowska Kl. III A
Opiekun:
Mgr Anna Sypień
Szkoła:
ZSPiG w Kołaczycach
ul. Szkolna 7
38-214 Kołaczyce
Download