KONKURS GEOGRAFICZNY II EDYCJA do 22

advertisement
KONKURS GEOGRAFICZNY
II EDYCJA do 22.11.2002
1.Ile minut potrzebuje światło słoneczne na przebycie drogi do Ziemi?
2. Jak dużo czasu potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do najbliższej
gwiazdy poza naszym Układem Słonecznym? Jak nazywa się ta gwiazda?
3. Układ Słoneczny obraca się wokół jądra galaktyki(Drogi Mlecznej). Ile
milionów lat wynosi okres pełnego obrotu i ile razy Słońce od swego
powstania obróciło się dookoła naszej galaktyki?
4. Ze względu na fakt, że Ziemia porusza się po orbicie, która ma kształt
elipsy, odległość od Słońca podczas obiegu jest zmienna. Podaj dzień i
miesiąc, gdy Ziemia jest najdalej od Słońca i najbliżej Słońca?
5.Na której planecie Układu Słonecznego, Słońce wschodzi na zachodzie, a
zachodzi na wschodzie i dlaczego?
6. Ile lat światło potrzebuje na przebycie drogi z jednego krańca Drogi
Mlecznej na drugi kraniec?
7. Która z planet, ma bardzo małą gęstość i gdyby umieścić ją w wodzie, to
nie zatonęłaby?
8. Na której planecie Układu Słonecznego doba trwa aż 2\3 roku ziemskiego
( dzień w każdym miejscu tej planety trwa 3 miesiące i wtedy temperatura
wynosi +430C a na nieoświetlonej części planety temperatura spada nawet
do -170C). Jaka to planeta?
9. Na tej planecie wiatry wieją z prędkością dochodzącą do 1600 km\h. Są to
najsilniejsze wiatry w całym Układzie Słonecznym. Jak nazywa się ta
planeta?
10. Która z planet ma czerwoną barwę i dlaczego?
11. Która z planet jako jedyna leży „na boku” tzn. ma oś, która znajduje się
w płaszczyźnie ruchu obiegowego wokół Słońca?
12.Dopasuj kolejno poszczególne charakterystyki do elementów środowiska
przyrodniczego:
CHARAKTERYSTYKI:
a) Łączy w sobie elementy dwóch innych geosfer.
b) Powstała w procesie stygnięcia materii budującej kształtującą się
planetę.
c) Była pierwotnym środowiskiem życia na Ziemi.
d) Jej ewolucja polegająca na zmianie składu chemicznego była
wywołana między innymi przez procesy związane z rozwojem
pierwszych, prymitywnych form życia.
e) Podczas tworzenia się wywierała istotny wpływ na ukształtowanie
powierzchni Ziemi.
f) Jest kształtowana przez procesy zachodzące we wnętrzu Ziemi i na jej
powierzchni.
g) Zaczęła powstawać w środowisku wodnym.
h) Łączy elementy biotyczne i abiotyczne środowiska przyrodniczego.
i) Jej pojawienie się na lądach było związane z wytworzeniem się
warstwy ozonowej.
j) Na jej powierzchni w postaci nieciągłej warstwy wykształciła się
pedosfera.
k) Jej ewolucja polegała na zmianach składu chemicznego.
l) Jest biotycznym elementem środowiska przyrodniczego.
m)Jest utworem mineralno-organicznym.
n) Zaczęła się kształtować wraz z pierwszymi opadami atmosferycznymi.
o) Powstała z gazów wydobywających się ze stygnących skał oraz
wskutek aktywności wulkanicznej.
Element środowiska przyrodniczego
LITOSFERA
ATMOSFERA
HYDROSFERA
BIOSFERA
PEDOSFERA
Numery charakterystyk
Download