Projekt \"Układ Słoneczny\"

advertisement
Projekt UKŁAD SŁONECZNY.
Instrukcja:
Efektem końcowym projektu ma być prezentacja multimedialna zawierająca wszystkie
zrealizowane zadania w formie przygotowanych treści, zdjęć, wykresów itp.
Zadania do zrealizowania w trakcie projektu:
1. Wykonaj krótką prezentację planet w Układzie Słonecznym;
2. W arkuszu kalkulacyjnym zbierz informacje dotyczące planet Układu Słonecznego:
 średnia odległość planety od Słońca;
 średnia odległość planety od Słońca w stosunku do średniej odległości Ziemi od Słońca;
 masa planety;
 masa planety w stosunku do masy Ziemi;
 okres obiegu wokół Słońca;
 okres obrotu wokół własnej osi;
 najniższa i najwyższa temperatura planety;
 Księżyce
3. Wykonaj w skali (na pasku papieru) rysunek Słońca i planet (skala dotyczy odległości planet
od Słońca).
4. Zbuduj model układu Słońce, Ziemia, Księżyc. Potrzebne Ci będą:
 piłka siatkowa oraz tenisowa,
 lampa umieszczona w znacznej odległości od piłek.
Zademonstruj przebieg faz księżyca oraz zaćmienie Słońca i Księżyca. Zrób dokumentację
fotograficzną.
5. Dokonaj pomiaru średnicy Słońca.
W tym celu przygotuj cienką tekturkę, zrób w niej otworek wielkości łebka od szpilki. Trzymaj
tekturkę prostopadle do promieni Słonecznych i zaobserwuj obraz tarczy Słonecznej na
zacienionym podłożu równoległym do tekturki. Zmierz średnicę d obrazu oraz odległość h od
tekturki do obrazu. Na tej podstawie wyznacz średnicę słońca, korzystając z zależności:
d/h=D/150000000km.
6. Dokonaj pomiaru średnicy Księżyca.
Przyklej małą monetę wielkości 10 groszy do szyby okiennej i popatrz na nią jednym okiem tak,
aby zasłoniła Księżyc w pełni, pokrywając się z nim. Oblicz średnicę Księżyca:
średnicamonety
średnicaKsiężyca
=
odległośćodmonety odległośćodKsiężyca
Przyjmij wartość odległości od Księżyca – 3,84 *105 km.
Download