8.UKŁAD SŁONECZNY

advertisement
Strefa Maszyny
tv
tv
tv
tv
tv
tv
tv
8.UKŁAD SŁONECZNY
USYTUOWANIE
Ściana naprzeciw wejść do przestrzeni wystawienniczej na
I piętrze
CEL EDUKACYJNY
Stanowisko składa się z dwóch elementów:
-prezentacji na ścianie ukazującej budowę Układu
Słonecznego, z wbudowanymi ekranami dotykowymi
pozwalającymi na zgłębienie wybranych zagadnień
- tellurium pokazujące ruch Ziemi wokół Słońca oraz wokół
własnej osi i Księżyca wokół Ziemi.
ROZMIARY
Dostosowane do rozmiarów ściany:
szerokość 15,7 m, wysokość 2,8 m
Telurium 100x100
ELEMENTY
- Elementy ruchome: tellurium z poruszającą się po orbicie
okołosłonecznej i wokół własnej osi Ziemią oraz
poruszającym się wokół Ziemi Księżycem,
-Elementy nieruchome: Słońce, planety Układu (wyłączając
Ziemię), pas planetoid, tło.
SPOSÓB KORZYSTANIA
Zwiedzający korzysta ze stanowiska na dwa sposoby:
-elektronicznie uruchamia tellurium. Ruch Ziemi i
Księżyca trwa na tyle długo, aby móc zaobserwować
pełen cykl (obrót Ziemi wokół Słońca). Prędkość
ruchu Ziemi wokół Słońca ok.30 sekund
-uruchamia prezentacje na ścianie układzie
SŁONECZNYM
DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dla niepełnosprawnych ruchowo -Pełna, monitory na
wysokości 120 cm
Dla niedowidzących -Ograniczona przez wizualność
efektu doświadczenia. Informacja dot. teorii w języku
Braille’a.
DOSTĘPNOŚĆ DLA DZIECI:
Pełna, dodatkowo na ekranach dotykowych prezentacje specjalnie dla dzieci.
ROZMIARY I SKALE
Rozmiary Układu Słonecznego i rozmiary poszczególnych ciał niebieskich są tak dobrane, aby pokazywać
przybliżone relacje pomiędzy wielkościami planet,
skala odległości jest zachowana.
WYGLĄD I BUDOWA
W tellurium modele Ziemi oraz Księżyca trójwymiarowe i wykonane tak, aby możliwe było pokazanie
ich ruchu.
Modele Słońca oraz pozostałych planet Układu
Słonecznego powinny być tak zbudowane, aby
pokazać różnice w strukturze i wyglądzie budującej je
materii i jak najbardziej imitować rzeczywisty
wygląd- podświetlone, trójwymiarowe płaskorzeźby
umożliwiające interakcję dotykową uzupełnieniem są
multimedialne projekcje na wyświetlaczach wbudowanych w tło stanowiska.
Tło-Aranżacja tła nawiązuje do wyglądu nieba i
uwzględnia inne ciała niebieskie widoczne podczas
podróży przez Układ Słoneczny, czy widoczne cyklicznie z Ziemi, w tym kometę Halleya. Ruch komety
Halleya jest imitowany poprzez system kolejno
zapalających się, odpowiednio rozmieszczonych w
ścianie diod.
MATERIAŁY: konstrukcja stalowa, płyta mdf, płyty
G-K, pleksa
MULTIMEDIA: ekrany multimedialne 1 x 50”, 6 x 22’’, 8
komputerów , układ napędowy tellurium
OŚWIETLENIE: konturowe tellurium, oświetlenia LED
punktowe, oświetlenie typu lightbox o oparci u LED.
1
8x
Download