Zadania 11 (14

advertisement
Zadania 11 (14.I.2008)
1. W jakiej szerokości geograficznej refrakcja nie zmienia rektascensji?
2. Prawdziwa wysokość gwiazdy wynosi 62o32’45”,80. Jaka jest jej widoma odległość
zenitalna?
3. Przyjmując, że refrakcja dana jest przez wzór     tgz dowieść, że przy niezbyt
wielkich odległościach zenitalnych tarcza słoneczna posiada kształt elipsy.
4. Znaleźć związek pomiędzy stałą abberacji  , a paralaksą horyzontalną Słońca p 0 w
założenia, że ruch Ziemi odbywa się po kole ze stałą prędkością.
5. Paralaksa horyzontalna równikowa Księżyca wynosi średnio 57’2”,7. W jakich
granicach zmienia się paralaksa, jeśli mimośród orbity Księżyca wynosi 0,055?
6. Kątowa średnica plamy słonecznej znajdującej się w środku tarczy Słońca wynosi 3”.
Jaka jest jej średnica liniowa (paralaksa Słońca =8”,80)?
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards