Mamy astronomiczną wiosnę

advertisement
Mamy astronomiczną wiosnę
Dzisiaj o godz. 5:30 Słońce przeszło przez punkt Barana, dzień
zrównał się z nocą i rozpoczęła się astronomiczna wiosna. W
tym roku wiosną
na miłośników astronomii czekają atrakcje.
Dwa razy w roku Słońce znajduje się w punktach, w których
ekliptyka(nachylenie osi obrotu Ziemi do płaszczyzny jej
ruchu) przecina się z równikiem niebieskim (rzut równika
ziemskiego na sferę niebieską). Mamy wówczas do czynienia ze
zrównaniem dnia z nocą i początkiem astronomicznej wiosny lub
jesieni.
Punkt przecięcia ekliptyki z równikiem, w którym Słońce
przechodzi z półkuli południowej na północną, nazywa się
punktem Barana (choć obecnie, na skutek zjawiska precesji, nie
leży już w gwiazdozbiorze Barana, lecz w konstelacji Ryb). Gdy
nasza dzienna gwiazda znajdzie się w tym punkcie, rozpoczyna
się astronomiczna wiosna.
Początek astronomicznej wiosny jest ważny
dla wyznaczania
daty Wielkanocy, którą
ustala się na pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca. W tym roku początek
astronomicznej wiosny przypada na 20 marca, pełnia Księżyca
będzie 23 marca, a Wielkanoc 27 marca.
Tej wiosny na miłośników astronomii czekają atrakcje. Po 415
latach w okolice Słońca przyleci kometa okresowa C/1861 G1
(Thatcher). Między 16 a 25 kwietnia uaktywni się rój Lirydów,
związany właśnie z tą kometą. W okresie maksimum można
dostrzec około 18 niezbyt szybkich, białych meteorów w ciągu
godziny.
Swoje maksimum będzie miał też rój Eta Akwarydy. Są to
meteoryty związane z kometą Halleya i 6-7 maja mogą osiągnąć
40-85 zjawisk w ciągu godziny.
9 maja o godz.13:12 rozpocznie się tranzyt Merkurego na tle
tarczy Słońca.Zjawisko będzie widoczne w Polsce, przy czym
jego końcowa faza nastąpi przy zachodzie Słońca. Ostatni raz
tranzyt Merkurego obserwowany był w Polsce w 2003 r. Kolejne
okazje będą w 2019 i 2032 roku. To rzadkie zjawisko, ze
względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku,
należy
obserwować przez lornetkę, teleskop wyposażone w odpowiednie
filtry.
Przez najbliższe miesiące prym na nocnym niebie będzie wiodła
największa planeta Układu Słonecznego- Jowisz .Bardzo jasnemu
i widocznemu praktycznie przez całą noc Jowiszowi zawtóruje
Mars. Na początku wiosny Mars wschodzi przed północą. Z
upływem tygodni planeta ta będzie wschodzić coraz wcześniej.
22 maja Mars zaświeci najjaśniej, gdyż znajdzie się najbliżej
naszej
planety, w
jednej linii z
nią
oraz Słońcem.
W kwietniu po zachodzie Słońca można podjąć próbę dostrzeżenia
Merkurego. Najdłużej zaobserwujemy go 18 kwietnia, gdyż tego
dnia Merkury jest maksymalnie oddalony od naszej dziennej
gwiazdy.
Widoczny będzie tez Saturn. Z początku o północy , a potem
coraz wcześniej. Wenus kończy okres widoczności jako Gwiazda
Poranna. Kolejna okazja jej podziwiania – jako Gwiazdy
Wieczornej – będzie pod koniec czerwca.
Wiosną widowiskowym zjawiskiem na niebie będzie zbliżenie się
Księżyca do Marsa(28 marca) i Saturna(29 marca). Natomiast 18
kwietnia nastąpi koniunkcja Księżyca z Jowiszem, a 25 kwietnia
ponownie z Marsem i Saturnem.
Źródło: Nauka w Polsce
fot: wikimedia.org
Download