Odkrywanie Planet poza Układem Słonecznym

advertisement
Odkrywanie Planet poza
Układem Słonecznym
• Autor: Tomasz
Kasprzyk, uczeń I LO
w Głogowie, opiekun
Piotr Kohlman
Postulaty o istnieniu innych
układów planetarnych
Giordano Bruno
• Ruch własny
gwiazdy z
periodycznymi
zakłóceniami
wywołanymi
krążącym wokół niej
innym ciałem. Kółko
z prawej strony
określa wielkość
błędu.
Soczewkowanie grawitacyjne
• Zakrzywienie czasoprzestrzeni przez obiekt o
dużej masie ( Ogólna Teoria Względności)
• Przypadek idealnej symetryczności soczewki
• Przypadek kiedy soczewka nie jest idealnie symetryczna.
• Animacja przestawia obraz soczewkowanej grawitacyjnie
galaktyki, gdy pomiędzy tą galaktyką a Ziemią znajduje się
gromada galaktyk.
• Źródło : http://www.stsci.edu/
• Animacja przedstawia przykład soczewkowania grawitacyjnego,
gdy przed widocznymi galaktykami przesuwa się ciemny obiekt,
np czarna dziura.
• Źródło: http://www.stsci.edu/
Mikrosoczewkowanie
Grawitacyjne
Polacy - odkrywcami Planet
• Obserwatorium astronomiczne w Las Campanas
OGLE
• Warszawscy astronomowie regularnie monitorują ponad
170 mln gwiazd w Centrum Galaktyki oraz 33 mln w
Wielkim i Małym obłoku Magellana.
• Zespół OGLE stanowią: prof. dr hab. Andrzej Udalski,
prof. dr hab. Marcin Kubiak, dr hab. Michał Szymański, dr
Grzegorz Pietrzyński, dr Igor Soszyński, dr Łukasz
Wyrzykowski, mgr Olaf Szewczyk z Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Stałym
współpracownikiem projektu jest prof. dr hab. Bohdan
Paczyński z Princeton University w USA.
OGLE-2005-BLG-390Lb
• 5,5 razy większa od ziemii
• Lodowo-skalna struktura
• Temp. Na powierzchni ok.
220 Stopni C
• Czas obiegu wokół
gwiazdy- ok. 10 lat
• Odległość od gwiazdy
macierzystej – 3 razy
większa niż odległość
Ziemii od Słońca
Bibliografia
•
•
•
„Milczenie Wszechświata” Z.Dworak Z.Paprotny Z.Sołtys, Warszawa 1995
Leopold Infeld „Albert Einstein”, PWN Warszawa 1984
„Świat Planet” T.Zbigniew Dworak, Konrad Rudnicki, PWN, Warszawa 1988
•
•
•
•
•
•
•
http://www.radio.com.pl/nauka/naukowe.asp?id=100
http://en.wikipedia.org/wiki/General_relativity
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/features/news/grav_lens.html
http://www.racjonalista.pl/index.php/s,38/d,3/t,4444/
http://aik.magazyn.pl/art_show.php?art=otwzg&m=kosmologia/
http://pl.wikipedia.org/wiki/OGLE-2005-BLG-390Lb/
http://www.astronet.pl
Download