PLAN MIESIĘCZNY – GRUPA MISIE MAJ 2014 Maj

advertisement
PLAN MIESIĘCZNY – GRUPA MISIE
MAJ 2014
Maj - tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Łąka wiosną



Ćwiczenia poranne - zestaw XXX
Zabawa ruchowa z elementem skoku Łapanie żab (według A. Erkert Zajęcia sportowe w
przedszkolu. Pomysły na każdy dzień).
Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw VIII
Poznajemy przyrodę
Wiosna
- oglądanie kwitnących roślin,
zwracanie uwagi na zawarte
w nich piękno
- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt
dostępnych bezpośredniej obserwacji
- określanie znaczenia barwy
ochronnej w życiu zwierząt.
{Nasze przedszkole. Program
edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój
aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A.
2009, s.44)
1. Witaj nam,
bocianie!
• Słuchanie opowiadania J. Korczakowskiej Dziwne
zielone.
• Wypełnianie sylwety bociana kuleczkami
plasteliny.
2. Owady na
łące
• Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego 0
świerszczyku, co przepiłował skrzypce.
• Zabawy przy piosence Chodzi wiatr po łące
3. Ile tu motyli!
• Zabawa dydaktyczna Liczymy owady.
• Wykonanie papierowych biedronek.
4. Obserwujemy łąkę
5. Barwa
ochronna



• Wycieczka na łąkę.
• Rozmowa na temat Rola barwy ochronnej w życiu
zwierząt.
• Zabawa twórcza Łąka wiosną
Maj - tydzień drugi. Temat tygodnia: Muzyka jest wszędzie
Ćwiczenia poranne - zestaw XXXI
Zabawa muzyczno-ruchowa Dźwięczna zmiana kierunku (według A. Erkert Zajęcia sportowe w
przedszkolu. Pomysły na każdy dzień).
Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw VIII
W świecie sztuki.
Muzyka
Wyrażanie muzyki ruchem
- estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy
muzyce.
Gra na instrumentach perkusyjnych
- wykonanie instrumentów
perkusyjnych z różnych
materiałów.
Rozwijanie twórczości muzycznej
- śpiewanie powitania, pożegnania lub innych
tekstów
na podane lub wymyślone melodie.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej
- rozpoznawanie wybranych
instrumentów po wydawanych przez nie
dźwiękach i wyglądzie; nazywanie
muzyków grających na tych
instrumentach
1. Poznajemy
instrumenty
muzyczne
• Słuchanie fragmentu wiersza J. Kiersta Koncert.
• Wykonanie grzechotki z puszki po napoju.
2. Gdzie jest
muzyka?
• Rozmowa na temat Muzyka jest wszędzie.
• Zabawy przy piosence Na cztery i na sześć.
3. Muzyka
wiatru
• Zabawy i rozmowy na temat Muzyka wiatru.
• Zabawa dydaktyczna Cztery kąty.
4. Dźwięki ciche,
dźwięki głośne
• Zabawy instrumentami.
• Liczenie niewidocznych obiektów.
PLAN MIESIĘCZNY – GRUPA MISIE
MAJ 2014
- dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
(Nasze przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój
aktywności
dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2009, s. 48, 50).



5. Ulica dźwięków
• Medytacja dźwiękowa Spacer po ulicy dźwięków.
• Ćwiczenia słuchowe Wokół muzyki
Maj - tydzień trzeci. Temat tygodnia: Bawimy się w teatr
Ćwiczenia poranne - zestaw XXXII
Zabawa ruchowo-naśladowcza Król Lul (według S. Moliere Metodyka wychowania fizycznego w
przedszkolu).
Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw VIII
W świecie sztuki.
Teatr
Udział w przedstawieniach teatralnych
- oglądanie przedstawień teatralnych w
przedszkolu i w teatrze
- przygotowanie kącika teatralnego
- swobodne improwizacje słowne i ruchowe
znanych utworów literackich lub wymyślonych
przez dzieci
wzbogacenie kącika w stroje, maski, wspólne
wykonanie pacynki, kukiełki, sylwety (do
teatrzyku cieni)
- uczestniczenie w zabawach pantomimicznych
z elementem dramy.
(Nasze przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój
aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A.
2009, s. 53).
Dodatkowe treści programowe dla dzieci
sześcioletnich
W świecie sztuki.
Teatr
Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych
- wykorzystanie różnych
przedmiotów jako rekwizytów, nadawanie im
dowolnych znaczeń.
(Nasze przedszkole. Program
edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój
aktywności
dzieci sześcioletnich, Grupa
Edukacyjna S.A. 2012, s. 42).
1. W teatrze
•Słuchanie wiersza M. Głogowskiego Takie
miejsce.
•Nasz teatrzyk - wykonanie teatrzyku i papierowych
postaci do niego.
2. To jest cień
•Zabawa w drobną kaszkę – według tekstu A.
Świrszczyńskiej.
•Poznawanie zjawiska powstawania
cienia.
3.Kończenie baśni
•Rozmowy na temat
teatru z wykorzystaniem fragmentu
wiersza J. Kulmowej Teatr żywy.
•Układanie zakończenia baśni
przedstawionej na
rysunkach.
4. Już aktorzy są na
scenie
• Oglądanie wybranej baśni w teatrze.
5. Smoki
• Ćwiczenia w liczeniu - rozwiązywanie zadań
metodą symulacji.
• Malowanie smoka
Maj - tydzień czwarty. Temat tygodnia: Nasi rodzice



Ćwiczenia poranne - zestaw XXXIII.
Zabawa ruchowo-naśladowcza Jestem...
Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw VIII
PLAN MIESIĘCZNY – GRUPA MISIE
MAJ 2014
Nasze rodziny
Podawanie informacji na temat
swojej rodziny
- podawanie informacji, jak mają na imię mama,
tata, jakie zawody wykonują, czym się zajmują
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie
ich charakterystycznych cech (wygląd,
charakter)
- określanie czynności domowych
wykonywanych przez poszczególnych członków
rodziny.
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
- przygotowanie programu artystycznego,
samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominku, wspólna zabawa z
przybyłymi gośćmi.
(Nasze przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój ktywności
dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2009, s. 16).
Dodatkowe treści programowe dla dzieci
sześcioletnich
Nasze rodziny
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
- wypowiadanie się na temat rodziców - ich cech
charakteru, przyzwyczajeń i nawyków,
kończenie zdań: Lubię, kiedy mama... Lubię,
kiedy tata... Wzmacnianie więzów w rodzinie- okazywanie sobie wzajemnego szacunku (np.
szanowanie przyzwyczajeń, odmowy
uczestnictwa w danych sytuacjach, nie
przeszkadzanie w odpoczynku, pracy).
(Nasze przedszkole. Program
edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój
aktywności
dzieci sześcioletnich, Grupa
Edukacyjna S.A. 2012, s. 16).
1. Poznajemy
zawody
rodziców
• Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego Zawody.
• Serce z odbitą dłonią – prezent dla taty.
2. Śpiewamy
dla mamy
i dla taty
Nauka piosenki Kwiaty dla wróżki
• Wykonanie wiosennego obrazka dla mamy.
3. Prezent dla
mamy
• Słuchanie opowiadania B. Gawryluk
Portret taty.
• Wykonanie bransoletki dla mamy.
4. Życzenia dla
rodziców
• Rozmowy na temat sposobów spędzania czasu z
rodzicami, z wykorzystaniem fragmentów wiersza
D. Głośnickiej Moja mama.
• Nagrywanie życzeń dla rodziców.
5. Mamy przyszły do nas
• Spotkanie z mamami dzieci z grupy.
Download