IPiN PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH - Instytut Psychiatrii i Neurologii

advertisement
PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH
INSTYTUTU PSYCHIATRII i NEUROLOGII W ROKU 2015
Tytuł
Data
Styczeń
21.01.2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
Luty
18.02. 2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
Marzec
18.03. 2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
Kwiecień
15.04.2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
Maj
20.05. 2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
*Czerwiec
17.06. 2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
Wrzesień
16.09.2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
Październik
21.10.2015 r.
godz.12.00
Mała sala konferencyjna
*Listopad
18.11.2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
Grudzień
16.12.2015 r.
godz.12.00
Duża sala konferencyjna
Wykładowcy
i nazwa klinki/zakładu
Status społeczny i socjalny pacjentów
internowanych w Klinice Psychiatrii
Sądowej w okresie 2013/2014 roku
Prof. Janusz Heitzman
Dr Dorota Parnowska
Klinika Psychiatrii Sądowej
Awersyjne działania alkoholu jako
czynnuik hamujący jego preferencje
Prof. dr . hab. Wanda Dyr
Zakład Farmakologii i Fizjologii
Układu Nerwowego
Co wspólnego ma głodzenie z leczeniem
padaczki? Nowy mechanizm działania
Dr Piotr Maciejak
kwasu walproinowego i diety ketogennej Zakład Neurochemii
w leczeniu chorób ośrodkowego układu
nerwowego.
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
w diagnostyce genetycznej chorób
neurologicznych
Dr Anna Sułek
Zakład Genetyki
Podłoże neurochemiczne różnic
indywidualnych w odpowiedzi na
amfetaminę w zwierzęcym modelu
uzależnienia
Mgr Ewelina Kaniuga
Zakład Neurochemii IPiN
Znaczenie stresu w mechanizmie działania
alkoholu
Lek. wet. Edyta Wyszogrodzka
Zakład Farmakologii i Fizjologii
Układu Nerwowego
Aktywacja bariery krew, mózg w
padaczce
Mgr Agnieszka Cudna
II Klinika Neurologiczna
Pracownia Neuroimmunologii
Farmakologiczne leczenie choroby
Wilsona – sukcesy i porażki
Dr Tomasz Litwin
II Klinika Neurologiczna
Heterogenność podłoża
genetycznego w wybranych chorobach
neurodegeneracyjnych
Mgr Ewelina Elert-Dobkowska
Zakład Genetyki
Zdrowienie, cierpienie, choroba, piętno
(planowane wystąpienie kilku osób)
Prof. Jacek Wciórka z zespołem
I Klinika Psychiatryczna
* Zebranie odwołane
Download