Zaproszenie na spotkanie informacyjno

advertisement
ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax 41 3074-938
e-mail: [email protected]
www.lgd-srws.pl
Łagów dn. 04.11.2016 r.
Znak: 161104/SM/01
Szanowni Państwo
W związku z przygotowaniem do planowanych na 2017 rok naborów wniosków w ramach
wdrażania lokalnej strategii rozwoju serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjnokonsultacyjne dotyczące przedsięwzięć przewidujących następujące obszary wsparcia:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw:



wsparcie inicjatyw służących kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych,
wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,
wsparcie promocji gospodarczej regionu.
Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych:



wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służących
wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywowanie
lokalnych zwyczajów, tradycji,
wsparcie organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych promujących obszar objęty
LSR,
wsparcie organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w Świetlicy OSP w Nowej
Słupi, ul. Kielecka 25a . Więcej informacji o spotkaniu udziela Sławomir Miechowicz doradca
ds. zarządzania projektami pod nr tel. 41 30 74 938
Z poważaniem,
Download