CWISE w CAO - Arl.ostrowiec.pl

advertisement
Centrum Wspierania Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Centrum Wspierania Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych


Misja: wspieranie procesu budowy
społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój
potencjału już istniejących i wzmacnianie
procesu powstawania nowych organizacji
pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.
Promowanie ekonomii społecznej
Od kiedy: połowa października 2012 roku
Centrum Wspierania Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych



Kto: Gmina Ostrowiec Św. i Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z o. o.
Gdzie: Centrum Aktywności Obywatelskiej w
Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 70
Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7-18
Obszary działalności
Wspieranie rozwoju lokalnego
 Wzmacnianie organizacji pozarządowych i
inicjatyw społecznych
 Bezpłatne doradztwo
 Pomoc techniczna i infrastrukturalna

Baza konkursów dla organizacji
pozarządowych
www.arl.ostrowiec.pl w zakładce
„Konkursy”
 Oferta CWISE www.arl.ostrowiec.pl w
zakładce „Wsparcie dla organizacji
pozarządowych”

Doradztwo






Prawne
Księgowe
Kadrowe
Marketing i reklama
Informatyka
Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Zaplecze techniczno-infrastrukturalne


Lokale biurowe dla organizacji
Sale konferencyjne i warsztatowe w
preferencyjnych cenach – już od 10 zł za cztery
godziny wynajmu w ciągu dnia
Centrum Wspierania Inicjatyw
Społeczno- Ekonomicznych
ul. Sienkiewicza 70
pok. nr 15 (I piętro), budynek Centrum Aktywności
Obywatelskiej
tel. 41 200 30 14
www.arl.ostrowiec.pl
Download