Informacja o wyniku naborów z dn. 21.12.2015 r.

advertisement
Łódź, dn. 3 lutego 2016 r.
Informacja o wyniku naboru kandydatów do pracy
w Biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
na stanowiska:
Koordynatora zespołu ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Specjalisty w zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nabory przeprowadzono działając na podstawie Uchwały nr 06/06/2015 Zarządu Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 22 czerwca 2015 r. ws. upoważnienia Dyrektora Biura
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy
z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura oraz Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2015
Dyrektora Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 1 lipca 2015 r. ws. przyjęcia
Regulaminu naboru Pracowników Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi.
Ogłoszenie o naborze na ww. stanowiska umieszczone zostało na stronie internetowej
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny: http://lom.lodz.pl/ogloszenia/
W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Biurze
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny wyłonione zostały następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Stanowisko
1.
Agnieszka Chmielewska – Kaczmarek
Specjalista w zespole ds. projektów EFRR
2.
Marcin Chądzyński
Specjalista w zespole ds. projektów EFRR
3.
Kamila Szymczak
Specjalista w zespole ds. projektów EFRR
4.
Aleksandra Mielczarek
Specjalista w zespole ds. projektów EFRR
Wybrani Kandydaci spełnili w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazali się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ich do pracy na danym stanowisku. Posiadana
przez nich wiedza i doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań Biura.
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Karolina Włodarska
Download