Rodzaje i zastosowania grafiki komputerowej

advertisement
Tymon Płóciennik
Rodzaje i zastosowania grafiki komputerowej
Grafika komputerowa - dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych
do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie
narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
Przykładowe zastosowania grafiki komputerowej:
 kartografia
 reklama
 wizualizacja danych pomiarowych (wykresy)
 diagnostyka medyczna
 wspomaganie projektowania inżynierskiego (kreślenie rysunków technicznych(
(CAD)
 przygotowanie publikacji (DTP)
 efekty specjalne w filmach
 gry komputerowe
Grafika wektorowa
obraz rysowany za pomocą kresek, łuków lub figur, wykorzystując matematyczne zasady geometrii
analitycznej na płaszczyźnie. Bardzo ważną zaletą tego rodzaju grafiki jest możliwość dowolnego
powiększania obrazów bez straty jakości.
Grafika rastrowa
Obraz jest budowany z prostokątnej siatki leżących blisko siebie punktów (tzw. Pikseli) Głównym
parametrem w przypadku grafiki rastrowej jest wielkość bitmapy , czyli liczba pikseli, podawana na
ogół jako wymiary prostokąta (rozdzielczość obrazu). Obraz rastrowy traci jakość przy powiększeniu
Grafika trójwymiarowa (3D)
Obiekty są umieszczone w przestrzeni trójwymiarowej i celem programu komputerowego jest przede
wszystkim przedstawienie trójwymiarowego świata w dwuwymiarowym obrazie.
Wektorowej
Przykłady grafiki
Rastrowej
3-D
Przykłady grafiki możliwości programu WORD
Wektorowej
Rastrowej
Wektorowej
Przykłady programów do edycji grafiki
Rastrowej
Adobe Illustrator
Corel Draw
Inskape
AutoCAD
Macromedia FreeHand
Adobe Photoshop
GIMP
Corel Phoptopaint
PhotoArtist (tylko Mac)
Paintshop Pro
3-D
3-D
3D-Max
Maya
Blender
DAZ
Google SketchUp
Formaty plików graficznych
BMP – nieskompresowana mapa bitowa systemu windows
TIF – nieskompresowany lub skompresowany bezstratnie format graficzny stosowany mn. W
poligrafii
JPG – najpopularniejszy format graficzny, format wyjściowy amatorskich aparatów fotografii
cyfrowej, format używany także w Internecie, możliwość regulacji stopnia kompresji (od
jakości do wielkości pliku)
CDR – format grafiki wektorowej programu CORELdraw
AI – format grafiki wektorowej programu Adobe Ilustrator
PSD – format grafiki rastrowej programu Phoptoshop z
możliwością zapisania
wielowarstwowości obrazu
PNG – format mapy bitowej na potrzeby stron WWW (z możliwością użycia przezroczystości)
GIF – Format opracowany na potrzeby Internetu (z możliwością zapisania własnej
ograniczonej palety barw i możliwością zapisania animowanej sekwencji kolejnych obrazów)
EPS – format wymiany plików graficznych pomiędzy różnorodnym oprogramowaniem,
zapisujący zarówno dane o obrazie bitmapowym jak i grafice wektorowej
Podsumowanie
Wielkość obrazka rastrowego nie może zostać zwiększona bez zmniejszenia jego ostrości.
Jest to przeciwne grafice wektorowej, którą łatwo można skalować, dostosowując jej
wielkości do urządzenia na którym wyświetlany jest obraz. Grafika rastrowa jest bardziej
użyteczna od wektorowej do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów, podczas gdy grafika
wektorowa używana jest częściej do obrazów tworzonych z figur geometrycznych oraz
prezentacji tekstu (w tym tabel i wzorów)
Download