Uploaded by zimniak89

TI referat

advertisement
Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Referat
Nowoczesna grafika komputerowa. Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej.
wykonane w ramach przedmiotu:
Technologie informatyczne
Kierunek:
Wzornictwo, semestr 4.
Pod kierunkiem:
Dr inż. Elżbiety Radaszewskiej
Referat wykonały:
Natalia Michałkiewicz,
Julia Młynarczyk,
Zuzanna Stępkowska,
Wiktoria Zimniak, 212709
Łódź 2018
Duże ekrany, 8-rdzeniowe procesory w smartfonach, a nawet moc karty graficznej w
tanich komputerach. Laptopy stają się wielordzeniowe, programy graficzne już się nie
zawieszają. To wszystko wpływa na rozwój grafiki komputerowej.
Do czego wykorzystuje się grafikę komputerową, na przykład do celów wizualizacji
artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Używamy jej w różnych dziedzinach od nauki aż
po rozrywkę. Staje się coraz popularniejsza, kiedyś głównie informatycy się tym zajmowali.
Aktualnie każdy kto ma komputer może zainstalować sobie jakiś program graficzny i po prostu
tworzyć. Na rynku pracy obserwujemy zwiększenie zapotrzebowania na fachowców o
szczególnie wysokich kwalifikacjach z dziedziny grafiki komputerowej.
Grafika komputerowa to tworzenie obrazu lub poddawanie go obróbce za
pomocą programów graficznych. Informacje o przetwarzanym obrazie są przekazywane do
monitora w postaci sygnału wideo z karty graficznej. Ta z kolei jest odpowiedzialna za
przetwarzanie wszelkich danych związanych z obrazem. Ponieważ zarówno jeden, jak i drugi
komponent jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu, każdy produkowany
komputer osobisty musi być w nie wyposażony. Stąd też tak liczna grupa firm, które zajmują
się produkowaniem kart graficznych, czy monitorów. Na rynku pojawiły się już nowe monitory,
których ekrany to płaskie wyświetlacze. Posiadają one wiele niewątpliwych zalet. Nie
męczymy się nieustannym korygowaniem perspektywy, co ma miejsce w przypadku ekranów
wypukłych. Dzięki nowoczesnej technologii pojawiają się też monitory z krótkimi kineskopami
i całkowicie płaskimi ekranami.
Czym jest grafika wektorowa, a czym grafika rastrowa. Osoby, które dotąd nie miały z
tym styczności mogą mieć problem z odróżnieniem podanych pojęć. Jakie występują między
nimi różnice? W tym referacie odpowiemy na te pytania.
Download