Grafika komputerowa - Zespół Szkół nr 10 w Lublinie

advertisement
Dziedzina
informatyki:
Grafika
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dyscyplina
informatyki zajmujący się wykorzystaniem
technik komputerowych do celów
wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji
rzeczywistości. Grafika komputerowa jest
obecnie narzędziem powszechnie
stosowanym w nauce, technice oraz
rozrywce.
Przykładowe zastosowania
kartografia,
wizualizacja danych pomiarowych (np. w formie
wykresów dwu- i trójwymiarowych),
wizualizacja symulacji komputerowych,
diagnostyka medyczna,
kreślenie i projektowanie wspomagane
komputerowo (CAD),
przygotowanie publikacji (DTP),
efekty specjalne w filmach,
gry komputerowe.

Klasyfikacja:





Grafika wektorowa
Grafika wektorowa (obiektowa) –
jeden z dwóch podstawowych
rodzajów grafiki komputerowej, w
której obraz opisany jest za pomocą
figur geometrycznych (w przypadku
grafiki dwuwymiarowej) lub brył
geometrycznych (w przypadku
grafiki trójwymiarowej),
umiejscowionych w matematycznie
zdefiniowanym układzie
współrzędnych, odpowiednio dwulub trójwymiarowym. Drugim
z podstawowych typów grafiki
komputerowej jest grafika rastrowa.

Grafika
rastrowa
Grafika rastrowa prezentacja obrazu za
pomocą pionowo-poziomej
siatki odpowiednio
kolorowanych pikseli na
monitorze komputera,
drukarce lub innym
urządzeniu wyjściowym.
Grafika rastrowa została
opatentowana pierwszy raz
przez firmę Texas
Instruments w latach 70.
i jest teraz wszechobecna.
Zdjęcie z aparatu cyfrowego
jest grafiką typu
rastrowego.

Grafika 2DTermin ten może się odnosić zarówno do działu

informatyki zajmującego się grafiką
dwuwymiarową i technikami dotyczącymi jej
obróbki, jak i do samych obrazów cyfrowych
mogących składać się z tekstu, grafiki oraz
obiektów 2D.
Grafika dwuwymiarowa jest wykorzystywana
głównie w tych zastosowaniach, w których
pierwotnie używano tradycyjnych technologii
drukowania oraz rysowania - m.in. typografii,
kartografii, kreślarstwie, reklamie, filmie
animowanym itp.
Dwuwymiarowy model jest w tym wypadku
preferowany, ponieważ daje bardziej
bezpośrednią kontrolę nad obrazem niż model
trójwymiarowy, który lepiej odnosi się do
fotografii niż do typografii. Grafika
komputerowa 2D rozpoczęła swój rozwój
w latach 50. XX wieku od urządzeń grafiki
wektorowej.
Grafika 3D
Grafika trójwymiarowa to
inaczej grafika d3 zajmuje się
ona wizualizacją obiektów,
które są trójwymiarowe.
Pochodzenie takiej nazwy
pochodzi od słów albo
sformułowania ThreeDimensional Graphics w języku
angielskim. Obiekty wszystkie
trójwymiarowe mogą być
pokazywane na wiele sposób
takich jak: siatka wielokątów,
voxele, opis matematyczny.

Grafika interakcyjna
Grafika interakcyjna - program na bieżąco
uaktualnia obraz w zależności od działań
użytkownika, dzięki temu użytkownik może
od razu ocenić skutki.
Bardzo ważne w tym przypadku
jest, że czas odświeżenia obrazu nie
może być zbyt długi. Dlatego w
przypadku grafiki interakcyjnej
akceptuje się i stosuje uproszczone
metody rysowania obiektów, aby
zminimalizować czas oczekiwania

Grafika nieinterakcyjna
Jest to metoda, która pozwala na bardzo szybkie oraz
dokładne wykonanie danej grafiki oraz obrazów
komputerowych. Niestety nie jest ona tak popularna jak
grafika wektorowa oraz grafika rastrowa. Metoda
nieinterakcyjna polega na wczytywaniu przez specjalnie
napisany do tego program danych, dzięki którym
wyspecjalizowana aplikacja będzie mogła wyświetlić
określony za pomocą równań oraz informacji obraz.
Dzięki tej metodzie można wykorzystywać przygotowane
wcześniej dane oraz informacje wielokrotnie. Takie
zastosowanie pozwala na zaoszczędzenie ogromnej ilości
czasu.

Programy Graficzne
Adobe Photoshop 7.0
Jeden z najlepszych programów do
obróbki graficznej. Pozwala tworzyć
w bardzo dobrej jakości zdjęcia,
gify, i wiele innych. Program
posiada przydatną funkcje dla
webmastera która umożliwia
skonwertowanie pliku graficznego
na potrzeby strony www i nie tylko.
Wersja oznaczona numerkiem 7 nie
należy do najnowszej, ale ma
swoich miłośników.
PhotoFiltre 6.5.1
PhotoFiltre to bardzo
funkcjonalny darmowy
program do obróbki zdjęć.
Aplikacja pozwala na wiele
operacji na zdjęciach
takich jak obcinanie,
powiększanie rozciąganie,
jak również posiada wiele
wbudowanych filtrów
takich jak np. watercolor,
pastele, indian ink, efekt
puzzli i wiele innych.
Image Forge 3.6
Image Forge to darmowy program graficzny do tworzenia
i edytowania obrazów, animacji .avi i albumów zdjęć.
Dzięki Image Forge możesz osiągnąć bardzo dobre efekty
przy edycji swoich zdjęć bez uczenia się obsługi trudnych
funkcji zaawansowanych edytorów.
The GIMP 2.7.0 Rev 28070 / 2.6.7
The Gimp to bardzo
popularny program na
darmowej licencji GNU,
stanowiący dobrą
alternatywę dla bardzo
drogich płatnych
edytorów z wyższej
półki. Aplikacja działa
na wielu systemach
operacyjnych i posiada
wiele wersji
językowych.
Popularne biblioteki graficzne
DirectX
 Najczęściej wykorzystywane do obsługi grafiki w grach
komputerowych. Używane również do pisania programów
do specyficznych zadań z wykorzystaniem np. grafiki
trójwymiarowej (np. symulacja komputerowa itp.).
DirectX jest produktem firmy Microsoft, dostępny tylko na
platformę Windows oraz konsolę Xbox. Obecnie dostępna
jest wersja DirectX 11, która została udostępniona wraz
z premierą systemu operacyjnego Microsoft Windows 7.
Poprzednia wersja DirectX zadebiutowała wraz z systemem
operacyjnym Windows Vista.
Jest także wersja DirectX 10.1 wspomagana jednak tylko
przez Windows Vista i karty graficzne z chipsetem ATI, a od
serii GT200 także nVidia, lecz są to karty budżetowe.
GD
Jest biblioteką graficzną służącą do
dynamicznej manipulacji obrazami. Jej
głównym twórcą jest Thomas Boutell. Dzięki
niej można tworzyć obrazy w formatach GIF,
JPEG, PNG i BMP.
GD obsługuje m.in. takie języki
programowania jak C, PHP, Perl, OCaml, Tcl,
Pascal czy REXX.
GTK+
Jest to biblioteka służąca do tworzenia
interfejsu graficznego do programów
komputerowych. Pierwotnie stworzona
na potrzeby programu GIMP, stąd też
nazwa - The GIMP Toolkit.
Znak + pojawił się w nazwie, gdy
autorzy dodali do oryginalnego GTK
możliwość programowania
obiektowego.
OpenGL
OpenGL (ang. Open Graphics Library) - specyfikacja
uniwersalnego API do generowania grafiki. Zestaw funkcji
składa się z 250 podstawowych wywołań, umożliwiających
budowanie złożonych trójwymiarowych scen
z podstawowych figur geometrycznych.
OpenGL wykorzystywany jest często przez gry
komputerowe i wygaszacze ekranu, spełnia rolę
analogiczną, jak konkurencyjny Direct3D (część DirectX)
w systemie Windows firmy Microsoft. Również programy
do przedstawiania wyników badań naukowych, CAD, oraz
wirtualnej rzeczywistości używają OpenGL.
Przykładowe prace graficzne
Jakub Mitrus kl. 2b
Gimnazjum nr 8
im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie
Download