Grafika rastrowa

advertisement
Otwórz sobie drzwi do
kariery!
Moim głównym zainteresowaniem
jest informatyka. W przyszłości
chciałabym zająć się jedną z jej
dziedzin. Obecnie swoją wiedzę
rozszerzam z zakresu grafiki
komputerowej. Tworząc tą
prezentację spełniam częściowo
swoją pasję. Prezentacje
multimedialne to jeden z
nieodzownych elementów grafiki.
Zawód grafika polega m.in. na
tworzeniu szeroko pojętej grafiki np. do
gier, reklam, czasopism itp. To także
obróbka zdjęć, tworzenie animacji oraz
projektowanie stron internetowych.
Dzięki warsztatom, które odbyły się w
szkole, wiele się dowiedziałam na temat
przyszłości zawodowej. Aby przybliżyć
nieco zawód grafika komputerowego,
zapraszam na prezentację o grafice
komputerowej.
Grafika
komputerowa
Spis treści
•Grafika
•Grafika
wektorowa
•Grafika
rastrowa
•Grafika 3D
•Grafika na
co dzień
•Użycie
grafiki
•Sekrety
obróbki
zdjęć
•Programy
do obróbki
zdjęć
•Koniec
•Grafika
•Grafika
wektorowa
•Grafika
rastrowa
•Grafika 3D
G r a f i k a k o m p u t e r o w a to
dziedzina informatyki zajmująca się
wykorzystaniem technik
komputerowych do celów wizualizacji
artystycznej oraz wizualizacji
rzeczywistości
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Grafika
•Grafika
wektorowa
•Grafika
rastrowa
•Grafika 3D
G r a f i k a w e k t o r o w a ( o b i e k t o w a ) to
jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki
komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur
geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub
brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej),
umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie
współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym
-schematy naukowe i techniczne
-mapy i plany,
-logo, herby, flagi, godła,
-różnego typu znaki, np. drogowe,
-część graficznej twórczości artystycznej (np. komiksy)
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Grafika
•Grafika
wektorowa
•Grafika
rastrowa
•Grafika 3D
G r a f i k a r a s t r o w a to prezentacja
obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki
odpowiednio kolorowanych pikseli na
monitorze komputera, drukarce lub innym
urządzeniu wyjściowym. Obrazki z głębią
kolorów RGB często składają się z kolorowych
pikseli zdefiniowanych przez trzy bajty – jeden
bajt na kolor czerwony, jeden na zielony i jeden
na kolor niebieski. Grafika rastrowa jest bardziej
użyteczna od wektorowej do zapisywania zdjęć i
realistycznych obrazów, podczas gdy grafika
wektorowa jest częściej używana do obrazów
tworzonych z figur geometrycznych oraz
prezentacji tekstu (w tym tabel i wzorów).
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Grafika
•Grafika
wektorowa
•Grafika
rastrowa
•Grafika 3D
G r a f i k a 3 D ( g r a f i k a t r ó j w y m i a r o w a ) to
nazwa jednej z dziedzin grafiki komputerowej, zajmującej się
głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych.
Geometria obiektów trójwymiarowych może być reprezentowana
na kilka sposobów:
•Siatka wielokątów
•Voxele (woksele)
•Opis matematyczny – obiekty są określone równaniami. Mogą to
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Grafika na co dzień Oglądając gazetę mamy do czynienia z setkami prac
•Użycie grafiki
grafików. Nieważne czy to gazeta z programem, czy o
modzie. Każde zdjęcie przechodzi komputerową obróbkę.
Retusz twarzy, skalowanie zdjęcia, fotomontaż,
dostosowanie parametrów, zmiana koloru zdjęcia i
poszczególnych jego elementów to tylko niektóre operacje.
Zdjęcia w gazetach podlegają obróbce, aby nadać całemu
magazynowi estetyczny wygląd, przyciągnąć wzrok
czytelnika oraz rozbudzić jego wyobraźnię.
Każda reklama podlega obróbce graficznej. Poczynając od
dodania tekstu, a kończąc na zaawansowanych
fotomontażach. W profesjonalnych programach tworzone są
reklamy popularnych produktów.
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Grafika na co dzień
•Użycie grafiki
•Kartografia – różnego rodzaju mapy (pogody,
warstwicowe, demograficzne)
•Medycyna – chirurdzy korzystają z grafiki do
wspomagania kierowania przyrządami i do
dokładnego określenia, w którym miejscu
należy usunąć chorą tkankę
•Kreślenie i projektowanie wspomagane
komputerowo
•Systemy multimedialne – połączenie kilku
mediów komunikacyjnych np. tekst, grafika i
dźwięk. Wykorzystywane np. w nauczaniu
multimedialnym
•Symulacja i animacja dla wizualizacji
naukowej
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Sekrety obróbki
zdjęć
Co czyni zdjęcie wyjątkowym?
Odpowiednia kolorystyka, prawidłowe
rozmieszczenie obiektów, brak zakłóceń oraz
idealny kadr. Nie każde zdjęcie da się zrobić
idealnie. Dlatego powstały programy
komputerowe, które pomagają „ulepszyć”
zdjęcie. Czasem są to proste operacje, a
zaawansowane zmiany jak np. fotomontaż.
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Sekrety obróbki
zdjęć
1. Dostosowywanie parametrów zdjęcia
1
2
3
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Sekrety obróbki
zdjęć
2. Renowacja starego zdjęcia
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Sekrety obróbki
zdjęć
3. Retusz twarzy
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Sekrety obróbki
zdjęć
4. Fotomontaż/fotomanipulacja
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Programy
W zależności od tego, jakie umiejętności
posiadamy, jaki cel chcemy oraz jaki rodzaj
grafiki (rastrowa, wektorowa) osiągnąć, do
dyspozycji mamy mnóstwo programów.
Zarówno płatnych, jak i darmowych.
Najpopularniejsze to: Adobe Photoshop, Corel,
Gimp i PhotoScape.
Użycie
Ciekawostki
Programy
Koniec
•Koniec
Dziękuję za uwagę
K a r o l i n a
Użycie
Ciekawostki
C h y l a
Programy
Koniec
Download