Uploaded by User847

7. Grafika rastrowa.

advertisement
Temat 7: Grafika rastrowa.
Grafika rastrowa jest typem grafiki komputerowej, w której obraz składa się z odrębnych punktów o tej samej
wielkości – pikseli ułożonych obok siebie. Są one wyraźnie widoczne przy powiększeniu podglądu takiego
obrazu. Linie stają się wtedy schodkowe.
Piksele są kwadratami i tworzą mapę bitową (bitmapę), która może zostać skompresowana (?) w procesie
zapisu na nośnik elektroniczny.
Na plikach graficznych stosuje się kompresję:
 stratną
 bezstratną.
W kompresji stratnej są wykorzystane niedoskonałości ludzkich zmysłów.
Z obrazów są usuwane te informacje, których ludzki mózg nie zarejestruje. Kompresja stratna nie ma
możliwości przywrócenia materiału do postaci identycznego z oryginałem, a kompresja bezstratna taką
możliwość posiada.
Do najbardziej znanych formatów grafiki rastrowej należą:
 jpg.jpeg. – wykorzystana w aparatach cyfrowych i telefonach komórkowych, wykorzystuje kompresję
stratną,
 gif. – koduje proste grafiki i zdjęcia z użyciem kompresji bezstratnej,
 png – wykorzystuje kompresję bezstratną,
 tif., tiff. – bezstratna kompresja z możliwością tworzenia dokumentów wielostronicowych.
Podstawowe operacje:
 kadrowanie – wyrzucenie części zbędnej obrazka (zaznacz element → Edycja → Kadruj (przytnij)
zaznaczenie)
 zmiana kierunku – (Obraz → obróć w prawo/lewo, odbij pionowo/poziomo)
 zmiana kolorystyki – (Obraz → Przekształć w negatyw)
 zmiana rozmiaru – (Obraz → Zmień rozmiar obrazu)
Efekty (Obraz → Efekty → Przeglądarka efektów)
 płaskorzeźba
 obraz olejny
 krople deszczu
 dyfuzja
 sepia,
 wykrycie brzegów
Operacje grupowe (wsadowe) – pozwalają wykonać jedną lub wiele różnych operacji jednocześnie na wielu
obiektach (Plik → Przetwarzanie wsadowe): instrukcja w podręczniku.
Ćwicz 7.
Korzystając z przetwarzania wsadowego dokonaj następujących operacji na wszystkich zdjęciach z folderu
WYCIECZKA :
a) zmniejsz rozmiar o 50 %
b) obróć w lewo,
c) przekonwertuj do formatu .tif,
d) umieść w dowolnym rogu swoje imię zapisane niebieską czcionką,
e) zapisz w GOTOWYCH w folderze Grafika rastrowa nazywając plik swoim nazwiskiem i imieniem.
Download